Przetargi i zamówienia - Projektowanie - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
8851743 2022-05-20
godz. 10:00
Mazowieckie Zaprojektowanie i wykonanie robót dla zadania „Przeniesienie sterowania stacją Nidzica do LCS Działdowo wraz z zabudową urządzeń komputerowych i dostosowaniem nastawni Nidzica do zdalnego st...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8911311 2022-05-23
godz. 09:00
Małopolskie Wykonanie dokumentacji projektowej dla zamierzeń. Przebudowa wraz z wymaganą budową osiedlowej sieci ciepłowniczej oraz przyłączy ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8898948 2022-05-23
godz. 10:00
Mazowieckie Modernizacja kotłowni w zakresie dostosowania do ustawy o ochronie środowiska. 1. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i w...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8903375 2022-05-23
godz. 10:00
Lubelskie Wykonanie okresowej kontroli pięcioletniej i rocznej, zgodnie z art. 62 ust. 1 Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r., (tek...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8911312 2022-05-23
godz. 10:00
Małopolskie Wykonanie dokumentacji projektowej dla zamierzeń. Przebudowa/budowa osiedlowych sieci cieplnych i przyłączy wykonanych rurociągami...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8892658 2022-05-24
godz. 09:00
Podkarpackie Zaprojektowanie i przebudowa komór ciepłowniczych na terenie miasta Rzeszowa, z podziałem na trzy Części: Część 1 Zaprojektowanie ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8892213 2022-05-24
godz. 10:00
Warmińsko-Mazurskie 626/5/2022/W Nadzór budowlany - budowa farmy fotowoltaicznej o mocy około 2 MW dla EPEC na działce 367/19 obręb 31 w Elblągu PRZE...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8917643 2022-05-25
godz. 07:00
Małopolskie Wykonanie dokumentacji technicznej: Przebudowa (wymiana) osiedlowej sieci ciepłowniczej 2 x DN200 wykonanej rurociągami stalowymi ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8917639 2022-05-25
godz. 07:00
Małopolskie Wykonanie dokumentacji technicznej: Regulacja hydrauliczna sieci ciepłowniczej dla komór: wg OPZ.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8917649 2022-05-25
godz. 07:00
Małopolskie Wykonanie dokumentacji: Przebudowa odcinka sieci ciepłowniczej (tradycyjnej) 2xDN250, od komory 1WK13 usytuowanej w rej. al. gen. ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8917648 2022-05-25
godz. 07:00
Małopolskie Wykonanie dokumentacji technicznej: Przebudowa/budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej w rejonie ul. Skawińskiej w Krakowie

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8917647 2022-05-25
godz. 07:00
Małopolskie Wykonanie dokumentacji technicznej: Budowa odwodnienia istniejącej komory ciepłowniczej 1PK7 zlokalizowanej na działce nr 331/16 o...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8913098 2022-05-25
godz. 08:00
Śląskie Wykonanie aktualizacji dokumentacji technicznej urządzeń sterowania ruchem kolejowym na posterunkach ruchu Zakładu Linii Kolejowyc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8909579 2022-05-25
godz. 10:00
Mazowieckie Wykonanie przeglądu specjalnego mostu kolejowo-drogowego przez rz. Wisłę w km 110,501 linii 208 Działdowo-Chojnice.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8891218 2022-05-25
godz. 11:00
Zachodniopomorskie Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 6 kWp dla MEC Sp. z o.o w Szczecinku w systemie Zaprojektuj i wybuduj Miejska <...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8906439 2022-05-26
godz. 10:00
Mazowieckie Zaprojektowanie, dostawa, montaż i demontaż wiat siedziskowych Zakup i montaż wiat siedziskowych na terenie Zakładu Linii Kolejowy...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8914219 2022-05-26
godz. 10:00
Mazowieckie Zaprojektowanie sieci przeciwpożarowej. Część 1 - Zaprojektowanie zbiornika przeciwpożarowego do placu magazynowego na st. Siedlc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8916791 2022-05-26
godz. 10:00
Wielkopolskie DI/17/2022 DI17- Opracowanie wniosków wraz z uzyskaniem decyzji: o zmianę pozwolenia zintegrowanego, o zmianę zezwolenia na handel...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8906039 2022-05-26
godz. 12:00
Zachodniopomorskie Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu przy realizacji zadania: Wykonanie dokumentacji projektowej i na jej podstawie budowa zewnętrznej kotłowni kontenerowej wraz z instalacjami technicznymi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8914963 2022-05-27
godz. 12:00
Łódzkie Wykonanie opracowania wraz z oceną techniczną na podstawie badań stanu technicznego zasobników przykotłowych węgla kotła BB-1150 bloków nr 3 i nr 4 w perspektywie ich dalszej eksploatacji dl...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8845021 2022-05-30
godz. 00:00
Dolnośląskie Nawiązanie stałej współpracy w zakresie pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego, zgodnie z przepisami ustawy Prawo bud...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8919615 2022-05-30
godz. 10:00
Mazowieckie Wykonanie przeglądów specjalnych wybranych kolejowych obiektów inżynieryjnych

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8916518 2022-05-30
godz. 12:00
Łódzkie Przedmiotem Zamówienia jest wykonanie dokumentacji technicznej studni odwadniających podstawowego i pomocniczego systemu odwodnienia, otworów obserwacyjnych PS, PW, otworów KTS, KT i otworów...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8907198 2022-05-31
godz. 09:00
Lubelskie Pełnienie nadzoru inwestorskiego z kontrolą rozliczeń budowy zadania pn. "Modernizacja stacji paliw na stacji kolejowej Zamość Bor...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8922969 2022-05-31
godz. 10:00
Mazowieckie Opracowanie projektu wykonawczego modernizacji układu pomiarowo-rozliczeniowego punktu poboru energii elektrycznej Zakładu

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8913310 2022-06-01
godz. 13:00
Kujawsko-Pomorskie PP/53/2022 Wykonanie w systemie zaprojektuj i wybuduj: opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa przyłącza ciepłowniczego d...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8912518 2022-06-02
godz. 09:00
Lubelskie Pełnienie nadzoru inwestorskiego z kontrolą rozliczeń budowy i weryfikacją dokumentacji projektowej zadania pn.: „Budowa farmy fot...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8917949 2022-06-03
godz. 00:00
Podkarpackie 1. Projektu pn.: Budowa nowych sieci, przyłączy i węzłów do nowych obiektów (POIS.Ol.06.02-00-0018/16-00), współfinansowanego ze ś...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8881187 2022-06-06
godz. 10:00
Mazowieckie ZAPROJEKTOWANIE I BUDOWĘ DWÓCH PRZYSTANKÓW OSOBOWYCH W KM OK. 31,000 ORAZ KM OK 39,000 LINII KOLEJOWEJ NR 99 CHABÓWKA – ZAKOPANE” Numer referencyjny: IREZA3.292.3.2022.g „ZAPROJEKTOWANIE I B...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8920075 2022-06-06
godz. 13:00
Kujawsko-Pomorskie PP/55/2022 Wykonanie w systemie zaprojektuj i wybuduj: opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa sieci i przyłączy ciepłown...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)