Przetargi i zamówienia - Projektowanie - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
8015693 2021-04-19
godz. 10:00
Mazowieckie Prace na podstawowych ciągach pasaż. (E30 i E65) na obszarze Śląska na odc. Katowice – Gliwice – oprac. studium wykonalności w ram...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8047857 2021-04-19
godz. 10:00
Mazowieckie Zaprojektowanie i wykonanie robót dla zadania „Elektryfikacja w stacji Zgorzelec torów 6 i 8 na linii kolejowej 274 oraz przejścia...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8070796 2021-04-19
godz. 10:00
Mazowieckie Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy przepustów kolejowych linia nr 018 Kutno – Piła Główna km 144,381; 144,999; 145,000;...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8072801 2021-04-19
godz. 12:00
Mazowieckie RFP - Wykonanie kontroli obiektów budowlanych użytkowanych przez PKP Cargotabor Sp. Z o.o. Zakład Napraw Taboru w...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8066803 2021-04-20
godz. 10:00
Pomorskie Sporządzenie dokumentacji projektowej oraz przebudowa konstrukcji wsporczych wraz z przewieszeniem sieci trakcyjnej na bramki trak...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8077482 2021-04-21
godz. 10:00
Mazowieckie wykonanie badań i pomiarów dla 2 tuneli liniowych, zlokalizowanych w km: 266,998 tor nr 1 oraz w km: 267,008 tor nr 2 na linii kol...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8070711 2021-04-26
godz. 10:00
Kujawsko-Pomorskie RFP na wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w zw. z planowanym do zrealizowania ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8073697 2021-04-26
godz. 10:00
Mazowieckie Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych na budynku Posterunku Odgałęźnego LW – Legnica Wschód. 1.Całość przedmiotu zamówien...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8078618 2021-04-27
godz. 09:00
Mazowieckie POWIĄZANIE PRZEJAZDU KOLEJ.-DROG. KAT. A W KM 121,859 LINII NR 276 W PRZEBIEGACH STACYJNYCH Całość przedmiotu zamówienia obejmuje...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8078617 2021-04-27
godz. 09:00
Dolnośląskie POWIĄZANIE PRZEJAZDU KOLEJ.-DROG. KAT. A W KM 104,892 LINII NR 276 W PRZEBIEGACH STACYJNYCH Całość przedmiotu zamówienia obejmuje...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8070099 2021-04-29
godz. 08:00
Lubelskie Wykonanie okresowej kontroli pięcioletniej i rocznej, zgodnie z art. 62 ust. 1 Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r., (tek...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8076273 2021-04-30
godz. 09:00
Lubelskie Pełnienie nadzoru inwestorskiego z kontrolą rozliczeń budowy dla zadania pn.: „Budowa toru do odstawiania uszkodzonych wagonów z ł...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8043536 2021-05-04
godz. 09:00
Mazowieckie Projekt, dostawa i instalacja elementów CSDIP oraz SMW wraz z infrastrukturą techniczną na stacji Rzeszów Główny i przystanku osob...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8064603 2021-05-04
godz. 14:00
Mazowieckie Dostawa i montaż urządzeń do kompensacji energii biernej indukcyjnej oraz pojemnościowej

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8059167 2021-05-17
godz. 10:00
Mazowieckie „Opracowanie dokumentacji projektowej dla szlaku Księginice – Brzeg Dolny wraz z nadzorem autorskim” realizowanego w ramach projek...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)