Przetargi i zamówienia - Projektowanie - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
6759445 2019-05-20
godz. 09:00
Mazowieckie Wykonanie projektu i przyłączenie nastawni dysponującej w Rejowcu do sieci wodociągowej - Wykonanie projektu i przyłączenie nastaw...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6683833 2019-05-20
godz. 10:00
Mazowieckie Realizacja robót budowlanych oraz wykonanie projektu wykonawczego i realizacja robót budowlanych na zabudowę urządzeń sterowania r...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6723394 2019-05-21
godz. 00:00
Lubelskie Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi realizowanymi w ramach projektu pn.: „Projekt modernizacji i rozbudowy t...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6748594 2019-05-21
godz. 10:00
Mazowieckie Zadanie Nr 2 Sporządzenie dokumentacji technicznej wykonania prac modernizacyjno-adaptacyjnych w pomieszczeniach służbowych Poster...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6748595 2019-05-21
godz. 10:00
Mazowieckie Zadanie 1 Sporządzenie dokumentacji technicznej wykonania prac modernizacyjno-adaptacyjnych w pomieszczeniach służbowych Komendy R...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6765115 2019-05-21
godz. 10:00
Mazowieckie Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad robotami mostowymi - remontem obiektu inżynieryjnego w km 1,126 linii kolejowej nr 536 Słot...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6754026 2019-05-21
godz. 11:00
Mazowieckie Sporządznie dokumentacji projektowej i kosztorysowej na wykonanie gniazda psów służbowych w Zduńskiej Woli Karsznice. - Sporządzni...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6770637 2019-05-22
godz. 08:00
Mazowieckie Poprawy warunków pracy w zakresie sanitarno-higienicznym na stacji Dęba Rozalin - Poprawy warunków pracy w zakresie sanitarno-higi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6711147 2019-05-22
godz. 10:00
Pomorskie Budowa zintegrowanego systemu monitorowania bezpieczeństwa oraz zarządzania informacją na linii kolejowej nr 250 wraz z modernizac...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6765933 2019-05-22
godz. 10:00
Mazowieckie Wykonanie przeglądu specjalnego mostu kolejowego położonego na linii nr 370 Zielona Góra-Żary km 28,268.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6744928 2019-05-23
godz. 09:00
Lubelskie Opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja zadania inwestycyjnego pn.: Montaż klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych zapl...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6768910 2019-05-23
godz. 10:00
Mazowieckie Wykonanie Projektu Budowlanego oraz dokumentacji projektowej wykonawczej w ramach zadania: „Przebudowa przejazdu kolejowego ze zmi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6765025 2019-05-24
godz. 12:00
Mazowieckie Wykonanie badania diagnostycznego (badanie techniczne) torów wraz ze wstawkami międzyrozjazdowymi i rozjazdów będących w użytkowan...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6768084 2019-05-24
godz. 14:00
Mazowieckie Przeprowadzenie niezależnej oceny stosowania procesu zarządzania ryzykiem dla dokonanych zmian w Dokumentacji Systemu Utrzymania r...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6717766 2019-05-27
godz. 10:00
Pomorskie Zarządzanie i sprawowanie nadzoru nad realizacją zadania inwestycyjnego w ramach projektu pn. „Rewitalizacja linii kolejowej nr 20...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6711148 2019-05-28
godz. 10:00
Mazowieckie Zaprojektowanie i wykonanie robót dla zadania nr 1 pn.: „Prace na odcinku linii kolejowej nr 98 Sucha Beskidzka – Chabówka” Numer ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6771343 2019-05-29
godz. 10:00
Mazowieckie Konserwacja wiaduktu w km 94,999 linii 281 Oleśnica-Chojnice. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac remontowych wiaduktu kol...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6723797 2019-05-30
godz. 10:00
Mazowieckie Nadzór i pełnienie funkcji inżyniera pn.: „Projekt, dostawa i instalacja elementów prezentacji dynamicznej informacji pasażerskiej...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6771517 2019-06-03
godz. 10:00
Mazowieckie BIE3h-073-113-2019 wykonanie kompletnych dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy nowej stacji transformatorowej SN-20kV wraz ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6759376 2019-06-13
godz. 10:00
Mazowieckie Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z elementami dokumentacji przedprojektowej z pełnieniem nadzoru autorskiego dla projektu...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6764154 2019-06-14
godz. 10:00
Mazowieckie Wstępne Studium Wykonalności dla Wrocławskiego Węzła Kolejowego wraz z opracowaniem Studium Wykonalności dla C-E 59 – odcinek Świę...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6768800 2019-06-25
godz. 10:00
Mazowieckie Zaprojektowanie i wykonanie robót dla zadania pn.: „Dostosowanie infrastruktury pasażerskiej na stacji Warszawa Gdańska do obsługi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)