Przetargi i zamówienia - Projektowanie - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
6330390 2018-10-16
godz. 14:30
Mazowieckie opracowanie dokumentacji projektowych oraz Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych na remont istniejących ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6343841 2018-10-23 Podkarpackie I. 270.153.2018 Nadzór inwestorski nad zadaniem pn. „Czysta energia dla budynków użyteczności publicznej w Gminie i Mieście Ulanów...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6351562 2018-10-23 Mazowieckie Zaprojektowanie oraz montaż klimatyzacji w pomieszczeniach szkolnych

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6357666 2018-10-23 Mazowieckie Wykonanie ekspertyzy technicznej budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego w Grodzisku Mazowieckim przy ul. Limanowskiego 10...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6354490 2018-10-23
godz. 07:00
Wielkopolskie Objęcie nadzorem inwestorskim robót budowlanych Przystanek Most Teatralny - budowa przystanku tramwajowego wraz z infrastrukturą t...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6355589 2018-10-23
godz. 07:00
Śląskie AUK/6/PGS/2018/0019 Opracowanie dokumentacji kosztorysowej dot. usunięcia szkód górniczych w obiektach budowlanych dla Węglokoks K...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6326644 2018-10-23
godz. 08:00
Mazowieckie Kompleksowe wykonanie budowy sieci gazowej w Łodzi ul. Rosickiego Wykonanie projektu budowlanego zgodnie z warunkami przyłączenia...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6326652 2018-10-23
godz. 08:00
Mazowieckie Kompleksowe wykonanie budowy i przebudowy sieci gazowej w Łodzi ul. Księży Młyn Wykonanie projektu budowlanego zgodnie z warunkam...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6326658 2018-10-23
godz. 08:00
Mazowieckie Kompleksowa realizacja gazociągu wraz z przyłączami i szafkami gazowymi w m. Ozorków ul.Orzeszkowej, Przejazd, Zakątna. Wykonanie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6326654 2018-10-23
godz. 08:00
Mazowieckie Kompleksowe wykonanie budowy i przebudowy sieci gazowej w Łodzi ul. Rydzowa Wykonanie projektu budowlanego zgodnie z warunkami te...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6326661 2018-10-23
godz. 08:00
Mazowieckie Kompleksowe wykonanie projektu budowlano-wykonawczego oraz budowa sieci gazowej s/c w miejscowości : Zadanie 1 -Wolbórz ul. Słonec...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6333705 2018-10-23
godz. 08:00
Zachodniopomorskie Wykonanie projektów budowlano wykonawczych: 1 Pławno Czaplinek obszar wiejski nr dzial.: Pławno-102/16 sprawa ZN/5792/5252MZI/2018...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6334028 2018-10-23
godz. 08:00
Mazowieckie Kompleksowe wykonanie budowy sieci gazowej w Łodzi ul. Kolumny do pos. 288, 290 Wykonanie projektu budowlanego zgodnie z warunkam...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6334029 2018-10-23
godz. 08:00
Mazowieckie Kompleksowa realizacja gazociągów wraz z przyłączami i szafkami gazowymi: Zadanie 1 - Łódź ul. Kwartalna, Torowa; Zadanie - 2 Bogi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6336615 2018-10-23
godz. 08:00
Kujawsko-Pomorskie 844/P/18/Włocławek Wykonanie dokumentacji projektowej dla - RDW 1 Marianki Brześć Kujawski obszar wiejski nr dzial.: 402/4 WBS nr ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6336616 2018-10-23
godz. 08:00
Kujawsko-Pomorskie 842/P/18 Grudziądz Wykonanie dokumentacji projektowych w EOP Oddz. w Toruniu RD Grudziądz 1 Parski Grudziądz gmina wiejska nr dzia...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6336619 2018-10-23
godz. 08:00
Kujawsko-Pomorskie 846/P/18/Radziejów Wykonanie dokumentacji projektowej - RDRK 1 Wincentowo Piotrków Kujawski obszar wiejski nr dzial.: Wincentowo-1...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6343793 2018-10-23
godz. 08:00
Pomorskie 1106/W/18/Kartuzy wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym: 1 Szarłata Przodkowo gmina wiejska nr dzial.: 679...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6349258 2018-10-23
godz. 08:00
Pomorskie 1110/W/18/Kartuzy wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym: 1 Kolonia Kartuzy obszar wiejski nr dzial.: 105/1...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6355037 2018-10-23
godz. 08:00
Kujawsko-Pomorskie 854/P/18/Włocławek Wykonanie dokumentacji projektowej dla - RDW 1 Włocławek Włocławek gmina miejska ul. Wieniecka nr dzial.: 4/1 o...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6344093 2018-10-23
godz. 08:15
Małopolskie Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla dróg powiatowych 1442K i 2086K. Numer referencyjny: ZP.271.32.2018 Przedm...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6339569 2018-10-23
godz. 08:30
Podlaskie Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej niezbędnej do uzyskania zmiany sposobu użytkowania budynku rotacyjno-hotelowego z...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6332757 2018-10-23
godz. 08:45
Śląskie 441800652/01 Zawarcie umowy na: Zadanie nr 1 – Wykonanie projektu zagospodarowania złoża węgla kamiennego „Śmiłowice”; Zadanie nr ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6279931 2018-10-23
godz. 09:00
Mazowieckie Wykonanie dokumentacji projektowej budowy gazociągów ś/c (m. Trzek, Psary Polskie, Nowy Folwark) – zamówienie sektorowe Numer ref...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6281688 2018-10-23
godz. 09:00
Mazowieckie Wykonanie dokumentacji projektowej budowy gazociągów ś/c (m. Trzek, Psary Polskie, Nowy Folwark) – zamówienie sektorowe Przedmiot...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6294094 2018-10-23
godz. 09:00
Mazowieckie „Wykonanie dokumentacji projektowej budowy gazociągów śr/c w m. Fałkowo, gm. Łubowo – zamówienie sektorowe” Numer referencyjny: 20...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6297963 2018-10-23
godz. 09:00
Mazowieckie „Wykonanie dokumentacji projektowej budowy gazociągów ś/c (m. Piła, ul. Wawelska, Walki Młodych oraz w m. Dolaszewo, gm. Szydłowo ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6303941 2018-10-23
godz. 09:00
Świętokrzyskie 1301/LZA/KPA/20181. PBW przebudowy i rozbudowy linii SN "Grójec-Mszczonów" na linię kablową w miejscowości Grójec - etap 1 - RE Gr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6319147 2018-10-23
godz. 09:00
Małopolskie Przebudowa i dostosowanie budynku w ramach Projektu „Design, kultura, nowe media- odnawianie dawnej szkoły rzemiosł na krakowskim ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6334801 2018-10-23
godz. 09:00
Śląskie Wykonanie projektu wraz z wykonawstwem rurociągu sprężonego powietrza DN300 od hali sprężarek do szybu III i w szybie od zrębu do ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)