Przetargi i zamówienia - Energoelektryczna - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
10622988 2024-07-09
godz. 09:00
Dolnośląskie POPRAWA STANU TECHNICZNEGO DROGI WOJEWÓDZKIEJ nr 324 GÓRA - NIECHLÓW od km 6+115 do km 21+650 odcinkami o długości 4310 m. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera SWZ. NI....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10624268 2024-07-09
godz. 10:00
Dolnośląskie 1. Przedmiotem zamówienia jest zadanie pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 1140D w miejscowości Ostaszów.2. Na realizację zadania Powiat Polkowicki uzyskał wstępną promesę dotycząc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10641738 2024-07-09
godz. 10:00
Pomorskie Wykonanie remontu łazienek w budynku internatu Ośrodka Szkolenia i Wychowania Pomorskiej Wojewódzkiej Komendy Ochotniczych Hufców Pracy w Człuchowie przy ul. Kusocińskiego 4 – nr PWK...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10636051 2024-07-09
godz. 11:00
Wielkopolskie Budowa ul. Wodnej w Dopiewcu oraz ulic Młyńskiej i Kasztanowej w Dopiewie: - zadanie nr 1: Budowa ul. Wodnej w Dopiewcu, - zadanie nr 2: Budowa ulic Młyńskiej i Kasztanowej w Dopiewie. ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10653718 2024-07-09
godz. 11:30
Małopolskie Kompleksowe usługi serwisowe sprzętu medycznego wynikające z bieżącej eksploatacji w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Proszowicach Część 1: Przedmiotem zamówieni...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10639013 2024-07-09
godz. 13:00
Łódzkie Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Żarnów 4.1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie wymaganej dokumentacji oraz wykonanie robót polegających na wymianie i modernizacji oś...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10641148 2024-07-10
godz. 08:00
Dolnośląskie Przebudowa dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Przemkowa. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn. „Przebudowa dróg gminnych wraz z infrastrukturą...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10650077 2024-07-10
godz. 08:00
Łódzkie „Świadczenie usługi hot. i restauracyjnej podczas dwóch szkoleń, które odbędą się w terminach: 19 – 20.09. 2024 r. (I szkol.) oraz 17 – 18.10. 2024 r. (II szkol.) na terenie wo...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10630951 2024-07-10
godz. 09:00
Śląskie Rozbudowa sieci wodociągowych na terenie gmin: Blachownia, Kłobuck, Konopiska, Miedźno i Olsztyn Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci wodociągowej o średnicach od 125 do 180 mm na...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10643221 2024-07-10
godz. 09:00
Dolnośląskie „PRZEBUDOWA DROGI POSCALENIOWEJ W M. NARATÓW DZ. NR. 366 (NARATÓW-BOGUCIN) DŁ. 0,847 KM – II ETAP” Zakres przedmiotu zamówienia: 1) Zakres zamówienia obejmuje m.in.: Parametry: a...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10617189 2024-07-10
godz. 09:00
Dolnośląskie Świadczenie usług w zakresie odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych i niebezpiecznych MCM/WSM/ZP11/2024 **************************** UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA Spro...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10630079 2024-07-10
godz. 09:00
Pomorskie Rozbudowa budynku strażnicy OSP w Redzie o halę garażową i stację zespołu ratownictwa medycznego wraz z instalacjami: elektryczną, gazową, wod-kan, c.o. w Redzie. 1. Przedmiotem zam...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10636140 2024-07-10
godz. 09:00
Śląskie Modernizacja infrastruktury drogowej wraz z budową obiektów mostowych w Gminie Istebna -Przebudowę mostu gminnego Szkawlonka na drodze gminnej 617 002S we wsi Jaworzynka. Z uwagi na zły...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10637575 2024-07-10
godz. 09:25
Wielkopolskie Remont boiska do gry w hokeja na trawie w Stęszewie wraz z montażem nowych piłkochwytów.Zakres prac zgodnie z załączonym przedmiarem oraz dokumentacją Wykonawca wykona wszelkie niezb...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10634856 2024-07-10
godz. 10:00
Lubuskie Rewitalizacja zdegradowanych budynków wraz z poprawieniem efektywności energetycznej na terenie m. Tuplice- Etap I. Część 1: Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji proje...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10637569 2024-07-10
godz. 10:00
Zachodniopomorskie 1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane w formie „zaprojektuj i wybuduj” w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Siemyślu”.2. W ramac...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10642686 2024-07-10
godz. 10:00
Pomorskie Przebudowa dróg w miejscowości Karsin 1) Przedmiotem zamówienia jest budowa nawierzchni asfaltowej i chodników wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Karsinie – ul. Ogrodowa, ul. Str...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10643937 2024-07-10
godz. 10:00
Śląskie 1. Przedmiotem zamówienia jest budowa oczyszczalni ścieków w formule zaprojektuj i wybuduj w ramach zadania pn.: Budowa oczyszczalni ścieków przy ul. Lelowskiej w Szczekocinach wraz z u...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10643886 2024-07-10
godz. 10:00
Pomorskie Budowa źródła ciepła zeroemisyjnego w budynku Zespołu Szkół w Cewicach Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac projektowych oraz robót budowlanych w formule zaprojektuj i wybudu...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10627941 2024-07-10
godz. 10:00
Lubelskie Budowa oraz modernizacja infrastruktury oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Łaszczów 1. Przedmiotem zamówienia jest budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego oraz montaż słupów...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10612662 2024-07-10
godz. 10:00
Warmińsko-Mazurskie zamówienia jest wykonanie zadania inwestycyjnego pn. „Odwiert studni głębinowych w miejscowościach Smolajny i Wichrowo oraz wyposażenie Stacji Uzdatniania Wody w Praslitach w nadziemn...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10658497 2024-07-10
godz. 10:00
Dolnośląskie Świadczenie usług ubezpieczeniowych dla Gminy Zagrodno i jej jednostek organizacyjnych Część 1: Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk i ubezpieczenie sprzętu elektronicznego dla Gm...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10635418 2024-07-10
godz. 10:00
Łódzkie Rozbudowa infrastruktury sportowej oraz turystycznej na terenie gminy Sulmierzyce 1.Przedmiot zamówienia obejmuje:1.1. Zadanie 1 – Budowa boiska wielofunkcyjnego przy kompleksie zespołu...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10631659 2024-07-10
godz. 10:00
Lubelskie Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych: „Budowa boiska wielofunkcyjnego w Gminie Strzyżewice” Do wykonania są następujące roboty:1) Boisko wielofunkcyjne o nawierz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10643197 2024-07-10
godz. 11:00
Zachodniopomorskie Budowa i przebudowa przyłączy ogólnospławnych oraz instalacji kanalizacji ogólnospławnej dla potrzeb gmachu głównego MNS, ul. Wały Chrobrego 3-w zakresie przyłączy zewnętrznych w...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10617987 2024-07-10
godz. 11:00
Zachodniopomorskie Część 1: zadanie częściowe nr 1 - zaprojektowanie oraz remont i adaptacja zabytkowego budynku mieszkalnego na obiekt użyteczności publicznej. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje et...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10636092 2024-07-10
godz. 12:00
Małopolskie 1. Zakres zamówienia pn. „Przebudowa i modernizacja budynków OSP w Mnikowie i Kryspinowie, Gmina Liszki - część I” oraz „Przebudowa i modernizacja budynków OSP w Mnikowie i Krysp...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10610604 2024-07-11
godz. 08:00
Wielkopolskie Część 1: Przedmiotem zamówienia jest dostawa szwów chirurgicznych dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie. Przedmiot zamówienia został sz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10661486 2024-07-11
godz. 08:00
Śląskie Świadczenie usługi odbioru, transportu i unieszkodliwienia odpadów medycznych oraz dostarczenie pojemników do gromadzenia odpadów medycznych 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczeni...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10612145 2024-07-11
godz. 09:00
Dolnośląskie 07400 pn. „Wyniesienie peronów przystankowych wzdłuż ul. Szewskiej (przystanki „Oławska”, „Wita Stwosza”, „Uniwersytecka”) oraz na pl. Teatralnym (przystanek „Opera” pe...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)