Przetargi i zamówienia - Energoelektryczna - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
8598403 2022-01-17
godz. 09:00
Podkarpackie Roboty budowlane polegające na budowie oświetlenia ul. Findysza Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na budowie oświetlenia ul. Findysza. Zamówienie realizow...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8565336 2022-01-17
godz. 10:00
Podkarpackie Przedmiotem zamówienia jest budowa oświetlenia oraz przebudowa linii nN przy ul. Strzyżowskiej w RzeszowieZamówienie realizowane będzie na podstawie dwóch zgłoszeń zamiaru wykonania robót bu...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8569614 2022-01-17
godz. 11:00
Podkarpackie Roboty budowlane polegające na budowie oświetlenia ul. Sowińskiego w Rzeszowie. 1. Przedmiotem zamówienia jest budowa oświetlenia ul. Sowińskiego w Rzeszowie.Zamówienie realizowane będzie n...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8552998 2022-01-20
godz. 09:00
Dolnośląskie Dostawa i montaż kompletnych systemów oświetlenia drogowego fotowoltaicznego na terenie Gminy Siechnice w podziale na części Numer referencyjny: BZP.271.78.2021.M.M. Dostawa i montaż komplet...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8640003 2022-01-20
godz. 11:00
Łódzkie Przedmiotem zamówienia jest zagospodarowanie przestrzeni publicznej nad zalewem w Parzęczewie, która obejmuje m.in.:- porządkowanie terenu – wycinka krzewów i drzew o złym stanie zdrowotnym ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8632643 2022-01-21
godz. 08:00
Zachodniopomorskie 1) Przedmiotem zamówienia jest budowa drogi gminnej od ul. Słupskiej do wieży widokowej, stadionu oraz Sanktuarium Maryjnego na Górze Chełmskiej w Koszalinie.ZAKRES RZECZOWY:BRANŻA DROGOWA: ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8611908 2022-01-21
godz. 11:00
Podkarpackie Dostawa energii elektrycznej do obiektów kubaturowych oraz obiektów i urządzeń infrastruktury drogowej administrowanych przez GDDKiA Oddział w Rzeszowie Numer referencyjny: O.RZ.D-3.2414.6.2...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8505871 2022-01-21
godz. 11:00
Dolnośląskie Przebudowa drogi gminnej – ul. Słowackiego w miejscowości Długołęka Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na budowie ul Słowackiego (dz. nr ew. 458 obręb Dług...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8598131 2022-01-21
godz. 12:00
Mazowieckie Modernizacja linii 220 kV Mikułowa - Leśniów Numer referencyjny: 2021/WNP- 0387 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie wszelkich czynności (w szczególności prac projektowych i robót budowlany...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8628313 2022-01-21
godz. 12:00
Śląskie Rewitalizacja - stworzenie przestrzeni publicznej - Plac Niepodległości w Rudzie Śląskiej Zakres prac do wykonania obejmuje:• budowa pawilonu gastronomicznego wraz z infrastrukturą towarzys...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8647912 2022-01-21
godz. 12:00
Pomorskie Czynności eksploatacyjne w zakr. obsługi konserwacji, przeglądów, oględzin, napraw, prób, pomiarów i odczytów eksploatac. w stacjach transformatorowych, rozdzielniach Sn oraz gł. rozdzielnia...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8626987 2022-01-24
godz. 10:00
Zachodniopomorskie Zakup energii elektrycznej na potrzeby SP ZOZ MSWiA w Szczecinie Numer referencyjny: 35/2021 Przedmiotem zamówienia jest: zakup energii elektrycznej na potrzeby SP ZOZ MSWiA w Szczecinie. Za...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8559877 2022-01-24
godz. 10:00
Mazowieckie Dostawy zabezpieczenia pola FAZA 2 (dla pozostałych układów stacji) - umowa ramowa Numer referencyjny: 2021/WNP-0366 Przedmiotem zamówienia jest zawarcie umowy ramowej określającej warunki u...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8623313 2022-01-24
godz. 10:00
Dolnośląskie Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta i Gminy Bogatynia Przedmiotem zamówienia jest modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Bogatynia.Zamówienie obejmuje m.in.:1....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8652728 2022-01-25
godz. 10:00
Lubuskie „Dostawa wraz z wymianą opraw oświetleniowych należących do Gminy Gubin o statusie miejskim” 1.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z wymianą 753 szt. opraw sodowych i rtęciowych nal...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8655068 2022-01-25
godz. 10:00
Warmińsko-Mazurskie Dostawa energii elektrycznej do COS-OPO w Giżycku 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej w rozumieniu i na podstawieprzepisów ustawy Prawo Energetyczne z dnia 10 kwietn...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8655072 2022-01-25
godz. 10:30
Dolnośląskie Dostawa elektronarzędzi,wyposażenia gospodarczego,ogrodniczego,parkowego,magazynowego,sprzętu gospodarczego,magazynowego,warsztatowego, gospodarczego ogólnego przeznaczenia,wyposażenia WSP ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8595274 2022-01-25
godz. 12:00
Małopolskie Dostawa i wymiana transformatorów olejowych WN/SN, trójfazowych z regulacją napięcia pod obciążeniem, w wykonaniu napowietrznym Numer referencyjny: PZP/TD-CN/06821/2021 Dostawa i wymiana tra...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8654863 2022-01-26
godz. 09:00
Podkarpackie DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ DLA POWIATU PRZEMYSKIEGO DOTYCZĄCA BUDYNKÓW: STAROSTWA POWIATOWEGO W PRZEMYŚLU, PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ DLA POWIATU PRZEMYSKIEGO, DPS W HUWNIKACH. ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8646070 2022-01-26
godz. 10:00
Mazowieckie Przedmiotem zamówienia jest realizacji inwestycji pn „Modernizacja infrastruktury drogowej- budowa i przebudowa dróg gminnych na terenie miasta i gminy Gąbin”. Zakres prac obejmuje komplekso...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8629928 2022-01-26
godz. 10:00
Warmińsko-Mazurskie Wymiana opraw oświetlenia zewnętrznego w ramach projektu pn. "Rozwój zrównoważonego transportu publicznego w Gminie Giżycko" 1. Przedmiotem zamówienia jest wymiana opraw oświetlenia zewnętr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8650142 2022-01-26
godz. 10:00
Małopolskie Zakup energii elektrycznej dla Instytutu Zootechniki – Państwowego Instytutu Badawczego, KR-01/03/22 Część 1: Zakup energii elektrycznej dla Instytutu Zootechniki – Państwowego Instytutu Ba...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8658005 2022-01-26
godz. 10:00
Zachodniopomorskie Przedmiot zamówienia obejmuje zakup energii elektrycznej na potrzeby Gminy Dobrzany i jednostek organizacyjnych Gminy Dobrzany. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w rozd...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8629299 2022-01-26
godz. 11:00
Warmińsko-Mazurskie Przedmiotem zamówienia jest: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie warmińsko-mazurskim na DK 63 na odcinku Rudziszki Kolonia - Klimki.Przedmiotowe zadanie obejmuje:- wykonani...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8639140 2022-01-26
godz. 11:00
Zachodniopomorskie Modernizacja przeciwpożarowa klatek schodowych w Szkole Podstawowej w Suchaniu Przedmiotem zamówienia jest przebudowa i dostosowanie do wymagań przeciwpożarowych istniejących klatek schodow...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8661928 2022-01-27 Śląskie Świadczenie usług serwisowych i wymianę części eksploatacyjnych zgodnie z DTR na podstawie aktualnych cenników załączonych do ofer...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8664186 2022-01-27
godz. 07:00
Śląskie Dostawa sprzętu instalacyjnego dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Staszic-Wujek Ruch Murcki-Staszic w 2021 roku – nr gr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8662271 2022-01-27
godz. 07:55
Małopolskie Dostawa wkładek bezpiecznikowych dla Tauron Dystrybucja OWR

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8669348 2022-01-27
godz. 07:59
Podkarpackie Końcówki kablowe, maskownice, rodzzielnice, świetlówki

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8629263 2022-01-27
godz. 08:00
Mazowieckie Realizacja robót budowlanych w zakresie budowy stacji transformatorowej SN/nN przy ul. Długiej w miejscowości Dawidy Bankowe, gm. Raszyn.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)