Przetargi i zamówienia - woj. realizacji: świętokrzyskie - Energoelektryczna - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
10123670 2023-12-08
godz. 00:00
Świętokrzyskie Zakup opału w 2024 r. do budynków należących do Gminy Baćkowice.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10132379 2023-12-08
godz. 00:00
Świętokrzyskie Zakup programu antywirusowego Eset Protect Essential ON- PREM licencja 3 lata

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10131496 2023-12-08
godz. 08:00
Świętokrzyskie PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Przewód antenowy MRC300 RP-SMA Male - SMA Male 5m Przewód antenowy MRC300 RP-SMA Male - SMA Male 5m 20 szt. 2 Przewód antenowy MRC300 RP-SMA Male - N Male 3m Przewó...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10120785 2023-12-08
godz. 08:30
Świętokrzyskie 1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa wieńców i wiązanek wykonanych z kwiatów żywych i sztucznych w okresie od 02.01.2024 do 31.12.2024 roku . 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamó...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10102187 2023-12-08
godz. 09:00
Świętokrzyskie Świadczenie usług publicznego transportu zbiorowego na liniach o charakterze użyteczności publicznej łączących Gminę Mirzec z siedzibą Powiatu Starachowickiego Opis: Przedmiotem postępowania...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10103131 2023-12-08
godz. 09:00
Świętokrzyskie 1. Przedmiotem zamówienia jest „Przebudowa budynku Biblioteka. Centrum Kultury w Tarłowie”.Przedmiot zamówienia obejmuje zaprojektowanie i wykonanie:a) Rozbiórka istniejących ścian szczytowy...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10104851 2023-12-08
godz. 09:00
Świętokrzyskie „POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU NA TERENIE GMINY SUCHEDNIÓW – BUDOWA PRZEJŚĆ DLA PIESZYCH NA UL. KOŚCIELNEJ W SUCHEDNIOWIE”. 1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn.: „Poprawa be...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10117476 2023-12-08
godz. 09:00
Świętokrzyskie Świadczenie usług pralniczych dla 21 Wojskowego Szpitala Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjnego SP ZOZ w Busku-Zdroju Przedmiotem zamówienia jest sukcesywne świadczenie na rzecz Zamawiającego usług...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10119810 2023-12-08
godz. 09:00
Świętokrzyskie IZP.2411.256.2023.BK Zakup wraz z dostawą materiałów metalowych stosownie do Pakietu nr 1 - IZP.2411.256.2023.BK PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Zakup wraz z dostawą materiałów metalowych stosown...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10120025 2023-12-08
godz. 09:00
Świętokrzyskie Przedmiotem zamówienia jest „Odbieranie i transport odpadów komunalnych zebranych z terenu gminy Pacanów w 2024 r.” w szacunkowej łącznej ilości ok. 1006 Mg (ok. 694,83 Mg niesegregowanych i...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10121561 2023-12-08
godz. 09:00
Świętokrzyskie „Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych dla Zespołu Szkół w Rudkach, ul. Szkolna 2 na rok 2024” Część 1: Artykuły ogólnospożywcze Część 2: Pieczywo Część 3: Mięso i wędliny ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10123584 2023-12-08
godz. 09:00
Świętokrzyskie Opracowanie dwóch dokumentacji projektowych dotyczących przyłączenia do sieci dystrybucyjnej elektrowni fotowoltaicznych w miejscowościach Mokre i Szydłów – RE Busko

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10127013 2023-12-08
godz. 09:00
Świętokrzyskie Realizacja usługi cateringowej na rzecz uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej nr 10 w Ostrowcu Świętokrzyskim

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10120012 2023-12-08
godz. 09:30
Świętokrzyskie 1. Przedmiotem zamówienia jest:Utrzymanie i konserwacja drogowych sygnalizacji świetlnych, sygnalizacji ostrzegawczych ze znakiem D-6, kamer ANPR, tablic zmiennej treści TZT i znaków VMS na ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10115015 2023-12-08
godz. 10:00
Świętokrzyskie UP-1/XI/23 (SZKOŁA) Wykonanie usług inżynieryjnych w zakresie projektowania dla zadania: INWESTYCJA BUDOWLANA Termomodernizacja budynku szkoły, z wymianą pokrycia dachowego z częściowym doci...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10119614 2023-12-08
godz. 10:00
Świętokrzyskie Przedmiotem zamówienia jest dostawa używanej ładowarki kompaktowej kołowej. ŁADOWARKA KOMPATKOWA KOŁOWA: 1) Silnik o pojemności min. 3,1 l wysokoprężny, czterocylindrowy, chłodzony powietrze...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10119619 2023-12-08
godz. 10:00
Świętokrzyskie Część 1: Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa leków różnych wyszczególnionych w Załączniku nr 2 do SWZ Część 2: Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa leków różnych wyszczegó...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10120834 2023-12-08
godz. 10:00
Świętokrzyskie zakup i dostawy materiałów do dializ oraz ogólnomedycznych Część 1: dializatory Część 2: dializatory Część 3: dializatory Część 4: linie krwi Część 5: linie krwi Część 6...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10122410 2023-12-08
godz. 10:00
Świętokrzyskie świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych, paczek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów w r...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10128699 2023-12-08
godz. 10:00
Świętokrzyskie Dostawa przenośnych pętli indukcyjnych wraz z oznaczeniem piktogramami stanowisk wyposażonych w pętle dla Izby Administracji Skarbowej w Kielcach i jednostek podległych

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10137410 2023-12-08
godz. 10:00
Świętokrzyskie PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Płaskownik Cu 30x10 M1Ez4 /zaokrąglony R5/ - 1500 kg

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10106142 2023-12-08
godz. 10:45
Świętokrzyskie ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE w zakresie diagnostyki obrazowej 1.Przedmiot konkursu obejmuje świadczenia zdrowotne w zakresie badań w zakresie diagnostyki obrazowej podzielone na następujące zadania...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10103431 2023-12-08
godz. 11:00
Świętokrzyskie Usługi konwojowania wartości pieniężnych będących w dyspozycji ZTM w Kielcach Przedmiot zamówienia obejmuje usługi konwojowania i ochrony wartości pieniężnych w okresie 12 miesięcy od dnia ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10121619 2023-12-08
godz. 11:00
Świętokrzyskie Przedmiotem zamówienia jest dostawa mebli, wyposażenia, pomocy dydaktycznych, zabawek oraz wyposażenia elektronicznego do Samorządowego Przedszkola w Gminie Solec-Zdrój. Dostawa jest realizo...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10120019 2023-12-08
godz. 11:00
Świętokrzyskie Dostawa w formie leasingu operacyjnego fabrycznie nowej ładowarki kołowej przegubowej dla potrzeb Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. we Włoszczowie 1. Przedmi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10123768 2023-12-08
godz. 11:00
Świętokrzyskie dostawa prasy codziennej i czasopism dla Urzędu Miasta Kielce w roku 2024 w wersji papierowej oraz wersji on-line.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10103962 2023-12-08
godz. 12:00
Świętokrzyskie Świadczenie usług transportowych w zakresie samochodu osobowo-towarowego wraz z usługą kierowcy dla potrzeb DIRE (DYŻURNEGO INŻYNIERA RUCHU ELEKTROWNI) w celu utrzymania ciągłości pracy w En...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10104492 2023-12-08
godz. 12:00
Świętokrzyskie „Remont dróg gminnych na terenie Gminy Radków” Część 1: Część 1: Remont drogi gminnej nr 003032T Kossów – Filipiny.Przedmiotem zamówienia jest remont drogi gminnej nr 003032T Kossów – Filip...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10121721 2023-12-08
godz. 12:00
Świętokrzyskie UDZIELANIE DO DNIA 31.12.2024 r. ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W SAMODZIELNYM PUBLICZNYM ZAKŁADZIE OPIEKI ZDROWOTNEJ MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI W KIELCACH IM. ŚW. JANA PAWŁA II,...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10122063 2023-12-08
godz. 12:00
Świętokrzyskie Zakup i dostawa artykułów spożywczych do stołówki szkolnej przy Szkole Podstawowej w Nowej Słupi w roku 2024 Zakup i dostawa artykułów spożywczych

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)