Przetargi i zamówienia - Energoelektryczna, oświetlenie - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
10125944 2023-12-08
godz. 00:00
Mazowieckie wykonanie przeglądów i konserwacji oraz napraw systemu oświetlenia awaryjnego (ewakuacyjnego) Hybryd zainstalowanego w budynku przy Pl. Trzech Krzyży 3/5 w Warszawie

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10103131 2023-12-08
godz. 09:00
Świętokrzyskie 1. Przedmiotem zamówienia jest „Przebudowa budynku Biblioteka. Centrum Kultury w Tarłowie”.Przedmiot zamówienia obejmuje zaprojektowanie i wykonanie:a) Rozbiórka istniejących ścian szczytowy...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10121647 2023-12-08
godz. 09:00
Pomorskie Prowadzenie konserwacji i eksploatacji urządzeń oświetlenia ulicznego na terenie miasta Tczew będącego własnością Gminy Miejskiej Tczew Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie konserwac...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10099600 2023-12-08
godz. 09:30
Dolnośląskie Przedmiotem zamówienia jest: Poprawa brd na przejściach dla pieszych na DK8 w m. Szczytna.Przedmiot zamówienia przewidziany jest do realizacji w systemie "Projektuj i Buduj" i składa się z n...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10102810 2023-12-08
godz. 10:00
Łódzkie Remont pomieszczenia baru z wymianą oświetlenia korytarza w Budynku A Akademii Piotrkowskiej

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10101688 2023-12-08
godz. 10:00
Wielkopolskie 1. Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa budynku hangaru lotniczego pod funkcję centrum edukacji lotniczej z infrastrukturą techniczną i niezbędnym zagospodarowaniem terenu realizowanych w r...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10104530 2023-12-08
godz. 10:00
Mazowieckie Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Łęcznowola, gm. Zbuczyn Przedmiotem zamówienia jest realizacja inwestycji pn. „Budowa oświetlenia drogowegow miejscowości Łęcznowola, gm. Zbuczyn...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10104244 2023-12-08
godz. 10:30
Kujawsko-Pomorskie Roboty budowlane polegające na wymianie oświetlenia w Uniwersyteckim Centrum Sportowym. Część 1: 1. Część 1 zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlanych polegających na wymianie oświetle...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10120830 2023-12-08
godz. 10:30
Podlaskie Konserwacja oświetlenia miasta w roku 2024 1. Przedmiotem zamówienia jest konserwacja urządzeń oświetlenia ulic krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych na terenie miasta Łomża, zgod...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10094370 2023-12-08
godz. 12:00
Zachodniopomorskie Wykonanie usługi konserwacji oświetlenia dróg i miejsc publicznych na terenie Gminy Międzyzdroje, na urządzeniach pozostających we władaniu Gminy Międzyzdroje.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10108202 2023-12-08
godz. 23:59
Mazowieckie Zakup i montaż zestawu małej architektury (meble zewnętrzne i inne elementy wyposażenia parkowego) wraz z zakupem i montażem oświetlenia solarnego do projektu pn. „Ekopark - projekt rewalory...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10116403 2023-12-08
godz. 23:59
Wielkopolskie Budowa oświetlenia drogowego w m. Patrzyków, 50303, 50305, Wola Podłężna, 50297, gm. Kramsk,

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10111012 2023-12-10
godz. 10:00
Dolnośląskie MODERNIZACJA OŚWIETLENIA W SALI GIMNASTYCZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 W SYCOWIE

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10125729 2023-12-10
godz. 23:59
Mazowieckie Opis Zlecę montaż 5 szt słupów oswietleniowych na Osiedlu Mieszkaniowym w Warszawie (Białołęka) Słupy pod kamery CCTV i latarnie usługa obejmuje: zakup słupów wraz z betonowymi mocowaniami t...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10125728 2023-12-10
godz. 23:59
Mazowieckie Opis Zlecę montaż 5 szt słupów oswietleniowych na Osiedlu Mieszkaniowym w Warszawie. Słupy pod kamery CCTV i latarnie usługa obejmuje: zakup słupów wraz z betonowymi mocowaniami transport na...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10119019 2023-12-11
godz. 06:00
Mazowieckie Zapytanie o informację cenową na Montaż latarni ulicznej solarnej w PUT Wrocław

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10079724 2023-12-11
godz. 08:00
Świętokrzyskie Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta i Gminy Wiślica Numer referencyjny: OR.271.12.2023 1. Przedmiot zamówienia stanowi: Modernizację oraz rozbudowę oświetlenia ulicznego na ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10103816 2023-12-11
godz. 08:00
Podlaskie Budowa oświetlenia ulicznego - Sochonie 1. Przedmiotem zamówienia jest: budowa oświetlenia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ. OSO.271.29.2023.PN ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10106100 2023-12-11
godz. 09:00
Łódzkie Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane, które polegają na przebudowie ze zmianą sposobu użytkowania części budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wierzchlesie na żłobek w ramach zadani...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10119083 2023-12-11
godz. 09:00
Lubelskie Usługa polegająca na wykonaniu konserwacji sieci i urządzeń SN i NN oraz systemu oświetlenia awaryjnego kierunkowego w Centrum Spotkania Kultur w Lublinie oraz wielopoziomowego parkingu podz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10122460 2023-12-11
godz. 09:00
Dolnośląskie Utrzymanie i konserwacja oświetlenia drogowego ulic, placów, chodników, parków i dróg na terenie Gminy i Miasta Nowogrodziec w 2024r. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest bieżąca konserw...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10124959 2023-12-11
godz. 09:00
Kujawsko-Pomorskie PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Budowa oświetlenia ulicy Ugory na odcinku – od ulicy Nowej do ulicy Leszczyńskiego w Bydgoszczy Zadanie realizowane w ramach programu: ”European Local Energy Assist...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10128036 2023-12-11
godz. 09:00
Kujawsko-Pomorskie PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Budowa montaż sterowników DALI w istniejącej sieci oświetlenia ulicy Trasa Uniwersytecka od ulicy Wojska Polskiego do ulicy Ujejskiego w Bydgoszczy Zadanie realizow...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10121542 2023-12-11
godz. 09:00
Opolskie Dostawa kompleksowego systemu oświetleniowego scenicznego dla Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu Przedmiotem zamówienia jest dostawa systemu oświetlenia scenicznego opisanego w załączni...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10116062 2023-12-11
godz. 10:00
Wielkopolskie Wymiana oświetlenia jarzeniowego na oświetlenie ze źródłem LED w budynku F - hala główna zajezdnia tramwajowa Głogowska przy ul. Głogowskiej 131/133 w Poznaniu.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10119399 2023-12-11
godz. 10:00
Mazowieckie Wymiana 47 opraw sodowych na oprawy LED dopuszczone do stosowania na liniach kolejowych zarządzanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Wymiana opraw oświetleniowych na przystanku osobowy...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10121258 2023-12-11
godz. 10:00
Dolnośląskie Bieżące utrzymanie w stałej sprawności technicznej oraz konserwacja sygnalizacji świetlnych zlokalizowanych w pasie dróg powiatowych zlokalizowanych na terenie PW w podziale na 2 zadania. C...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10124063 2023-12-11
godz. 10:00
Podkarpackie Utrzymanie, bieżące naprawy, konserwacja i przeglądy infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Miasto Krosno w 2024 r. 1. Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie, bieżące naprawy, konse...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10124019 2023-12-11
godz. 10:00
Zachodniopomorskie ZARZĄDZANIE, EKSPLOATACJA I KONSERWACJA OŚWIETLENIA ULICZNEGO W GMINIE REWAL W 2024 r Przedmiot zamówienia obejmuje wykonywanie czynności polegających na zarządzaniu, konserwacji i eksploat...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10100157 2023-12-11
godz. 10:00
Dolnośląskie Wyk. rob. bud. w zak. bud. wraz z konstrukcją drogi, ciągu pieszego, ścieżki row., kan. deszcz. oraz ośw. ulicznego typu LED, w ram. zad. in. pn.: „Budowa ul. Kamiennej wraz z infrastrukturą...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)