Przetargi i zamówienia - Energoelektryczna - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
10602000 2024-06-17
godz. 10:00
Mazowieckie Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego dla Centrum Projektów Europejskich. Szczegółowy opisprzedmiotu zamówienia został zawarty w Załączniku nr 3 do niniejszej Sp...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10529404 2024-06-17
godz. 10:00
Śląskie „Budowa Internatu Szkolnego.” 1. Przedmiotem zamówienia jest: BUDOWA KOMPLEKSU SZKOLNO – DYDAKTYCZNEGO WRAZ Z INTERNATEM I ZAPLECZEM TECHNICZNYM NA DZIAŁKACH ew. 887, 888/1, 888/2, ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10583738 2024-06-17
godz. 13:00
Małopolskie Przebudowa układu komunikacyjnego od ulicy Tarnowskiej do drogi wewnętrznej przy ulicy Głowackiego – etap I oraz etap II 1. Przedmiotem postępowania o udzielenie zamówienia publiczne...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10600996 2024-06-18
godz. 08:00
Śląskie Dostawa i montaż mebli biurowych w podziale na 2 części: Część 1 – Fotele biurowe, Część 2 – Meble biurowe Część 1: Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż mebli biur...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10593151 2024-06-18
godz. 08:55
Pomorskie Dostawa artykułów, materiałów administracyjno-biurowych do 6WOG Ustka w 2024r. Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów, materiałów administracyjno-biurowych dla 6 WOG Ustka w...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10587800 2024-06-18
godz. 09:00
Warmińsko-Mazurskie Modernizacja kompleksu sportowego "Moje boisko - Orlik 2012" przy Szkole Podstawowej nr 1 1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja inwestycji pn.: „Modernizacja kompleksu sportowego „...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10606234 2024-06-18
godz. 09:00
Małopolskie Część 1: Zadanie nr 1 Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa leków i środków leczniczych dla potrzeb jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w K...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10596647 2024-06-18
godz. 09:00
Pomorskie Zakup automatycznego systemu do syntezy peptydów na nośniku stałym, sprzętu medycznego, systemu do automatycznej analizy metodą Western-Blot w 3 pakietach dla Gdańskiego Uniwersytetu M...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10600964 2024-06-18
godz. 09:00
Mazowieckie Dostawa szkiełek podstawowych, taśm barwiących i etykiet. Część 1: Przedmiotem zamówienia jest dostawa szkiełek mikroskopowych do drukarek termotransferowych Część 2: Przedmi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10590281 2024-06-18
godz. 09:00
Mazowieckie 1. Przedmiotem zamówienia jest dowóz uczniów do szkół podstawowych w Józefowie w roku szkolnym 2024/2025, wraz z zapewnieniem tym uczniom opieki w czasie dowożenia do szkół podstawo...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10592661 2024-06-18
godz. 09:00
Kujawsko-Pomorskie Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej im. Jana Czochralskiego w Kcyni Realizacja zamówienia obejmuje zakres robót budowlanych i instalacyj...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10593683 2024-06-18
godz. 09:00
Kujawsko-Pomorskie Dostawa systemu śródoperacyjnej radiologii tkanek z funkcjonalnością tomosyntezy 3D Dostawa systemu do śródoperacyjnej radiologii tkanek z funkcjonalnością tomosyntezy 3D 78/P/2...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10549355 2024-06-18
godz. 09:00
Mazowieckie Dostawa krzeseł pracowniczych dla Państwowej Inspekcji Pracy Głównego Inspektoratu Pracy Przedmiotem zamówienia jest dostawa zmontowanych krzeseł pracowniczych w liczbie 138 szt. (w t...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10613297 2024-06-18
godz. 09:30
Śląskie Sukcesywne dostawy wraz z z transportem artykułów żywnościowych od lipca do grudnia 2024 r. Część 1: Warzywa - owoce Część 2: pozostałe artykuły spożywcze i woda, ryby pusz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10587809 2024-06-18
godz. 10:00
Dolnośląskie Przedmiotem zamówienia jest modernizacja dróg w gminie Janowice Wielkie zlokalizowanych na działkach: 637/1 obręb Janowice Wielkie, 385/1 i 417 obręb Komarno, 225/1, 224, 217/1 obręb R...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10588101 2024-06-18
godz. 10:00
Warmińsko-Mazurskie „Modernizacja hali sportowej przy Szkole Podstawowej im. Orła Białego w miejscowości Lelkowo będącej gminą popegeerowską 1. Przedmiotem zamówienia jest Modernizacja hali sportowej...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10588445 2024-06-18
godz. 10:00
Lubelskie Odnowa nawierzchni dróg powiatowych w 2024 roku Zamówienie Podstawowe - gwarantowanea) Zadanie 1.- Odnowa nawierzchni drogi powiatowej nr 1096 L na odcinku Kodeniec -Nietiahy gm. Dębowa ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10588388 2024-06-18
godz. 10:00
Wielkopolskie Przebudowa i rozbudowa terenu rekreacyjno - sportowego przy SP im. Arkadego Fiedlera i Armii Krajowej w Raszkowie z siedzibą w Pogrzybowie Planowana inwestycja polega na przebudowie istnie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10588794 2024-06-18
godz. 10:00
Łódzkie (Numeracja zgodna z SWZ) 5.1. Przedmiotem zamówienia jest Budowa boiska wielofunkcyjnego na zieleńcu przy ul. Cyganka. 5.2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załąc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10587777 2024-06-18
godz. 10:00
Dolnośląskie "Prace konserwatorskie budynku Liceum Ogólnokształcącego w Górze" 3.2. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane w zakresie:3.2.1. Wymiany pozostałej (po wymianie w roku 2021) istni...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10604948 2024-06-18
godz. 10:00
Mazowieckie 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa źródła sejsmicznego do badań geofizycznych metodami sejsmicznymi w celu pokrycia rozpoznaniem głębokości w strefie 100-500 m p.p.t.2. Szczegó...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10605162 2024-06-18
godz. 10:00
Kujawsko-Pomorskie Świadczenie usł. dowozu uczniów do jedn.oświat. na t. Gm. Dragacz w ramach przew. os. w kraj. transporcie drog. na liniach regul. poprzez sukcesywny zakup im. biletów m-cznych w roku sz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10605929 2024-06-18
godz. 10:00
Mazowieckie 1) Przedmiotem zamó´wienia jest „Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Garbatka-Letnisko w roku szkolnym 2024/2025” Dowóz i odwóz uczniów wraz z opieką podczas transportu do:...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10597414 2024-06-18
godz. 10:00
Śląskie Zakup pojazdu z napędem elektrycznym na potrzeby Straży Miejskiej w Cieszynie Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa pojazdu z napędem elektrycznym na potrzeby Straży Miejskiej w ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10598521 2024-06-18
godz. 10:00
Łódzkie 1) Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane obejmujące wykonanie zadania „Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych dla Szkoły Podstawowej w Buczku i Szkoły Podstawowej w Czestk...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10599664 2024-06-18
godz. 10:00
Śląskie ZP-2200-26/24 DOSTAWA PAPIERU KSERO, KOPERT, ART. BIUROWYCH Część 1: Pakiet nr 1 - Papier ksero, szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 3.1 do SWZ. Część...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10600963 2024-06-18
godz. 10:00
Małopolskie Zakup i dostawa ciągnika rolniczego z pługiem śnieżnym 1. Przedmiot zamówienia obejmuje zakup i dostawę ciągnika rolniczego z pługiem śnieżnym.2. Oferowany przez Wykonawcę ciągn...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10601349 2024-06-18
godz. 10:00
Śląskie Zakup, dostawa i montaż dźwigu osobowego 5 przystankowego wraz z naprawą szybu dźwigowego w budynku I Śląskiego Urzędu Skarbowego w Sosnowcu. **************************** UWAGA ZMIAN...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10589067 2024-06-18
godz. 10:00
Mazowieckie " Budowa strażnicy OSP w Guzowie” Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na budowie strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Guzowie. Roboty realizowane będą na dzi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10593973 2024-06-18
godz. 10:00
Mazowieckie Sukcesywna dostawa art. spożywczych dla Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej- dalej za OPZ MELBDZ.261.20.2024

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)