Przetargi i zamówienia - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
8438359 2021-10-15
godz. 09:00
Śląskie Badanie rynku potencjalnych Wykonawców - „Budowa linii kablowej 110 kV wraz ze stacją 110/20 kV w celu przyłączenia farmy fotowolt...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8440666 2021-10-15
godz. 09:00
Małopolskie Budowa stacji transformatorowej dla zasilania projektowanych obiektów przed Dworcem Głównym PKP w Sosnowcu

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8443783 2021-10-15
godz. 09:00
Śląskie Przegląd, kalibracja kamery termowizyjnej Flir P620 Biura Inżynierii i Zarządzania Technicznego w TAURON Wytwarza...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8445267 2021-10-15
godz. 09:00
Małopolskie Wadowice, wymiana odłącznika na rozłącznik w stacji transformatorowej 15/0,4kV Wadowice Masarnia, przyłączenie zakładu produkcyjne...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8453802 2021-10-15
godz. 09:00
Śląskie CEOWNIK 180mm GAT.St3S

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8428509 2021-10-15
godz. 10:00
Małopolskie Przyłączenie do sieci dystrybucyjnej: Budowa wnętrzowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV Łopuszna Polna wraz z powiązaniem z siecią SN w m. Łopuszna Polna. tryb: Zaprojektuj

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8428510 2021-10-15
godz. 10:00
Małopolskie Przyłączenie do sieci dystrybucyjnej: Budowa stacji transformatorowej wnętrzowej 15/0,4 kV wraz z powiązaniami SN i nn w m. Kościelisko Gronik w trybie ZAPROJEKTUJ

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8428511 2021-10-15
godz. 10:00
Małopolskie Modernizacja linii SN 15kV relacji Krynica Słotwiny – Tylicz (odcinek słup nr KRS240000 – słup nr KRS240097)” tryb: ZAPROJEKTUJ

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8445270 2021-10-15
godz. 10:00
Małopolskie ZAK4/153/21 Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie na jej podstawie przyłącza energetycznego:1. Wałbrzych ul Zagórzańska...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8445269 2021-10-15
godz. 10:00
Małopolskie ZAK4/154/21 Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie na jej podstawie przyłącza energetycznego:1. Bielawa, ul Generała Wła...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8445264 2021-10-15
godz. 10:00
Małopolskie ZAK4/151/21 Świdnica, Zaułek Świętokrzyski - opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie na jej podstawie przebudowy obwodów nN ze stacji WBW43104, WBW43803, WBW42905

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8445682 2021-10-15
godz. 10:00
Małopolskie (projektowanie) Budowa kontenerowej stacji transformatorowej wraz z powiązaniami SN i nN, Kałowice dz. nr 142/7, 142/8, I-22103691...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8446733 2021-10-15
godz. 10:00
Śląskie Uszczelnienie rysy w ścianie żelbetowej zbiornika wody skoagulowanej w TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna - Elektr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8446735 2021-10-15
godz. 10:00
Dolnośląskie Dostawa 39 szt. opraw oświetleniowych LED, przeznaczonych do zamontowania w miejscowości Wojciechów, gmina Lubomierz.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8450523 2021-10-15
godz. 10:00
Śląskie Roboty budowlane – remont pokrycia dachów nad pomieszczeniami rozdzielni dla TAURON Wydobycie S.A. – ZG Brzeszcze

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8450744 2021-10-15
godz. 10:00
Śląskie Dostawa: PRZEPŁYWOMIERZ 55S1Z-EH1E1AA0AEAC PROMAG 55

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8450747 2021-10-15
godz. 10:00
Śląskie Usługa – wykonanie laboratoryjnych badań geomechanicznych skał górotworu dla TAURON Wydobycie S.A. – ZG Brzeszcze

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8451881 2021-10-15
godz. 10:00
Śląskie Usługa remontu wypalarki plazmowej Powermax 85 Hypertherm firmy ELMACH dla TAURON Wydobycie S.A. – ZG Janina

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8451882 2021-10-15
godz. 10:00
Śląskie Usługa remontu ściany czołowej obiektu ZPMW dla potrzeb TAURON Wydobycie S.A. - ZG Janina

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8452539 2021-10-15
godz. 10:00
Śląskie DOSTAWA: BLOK PRZYGOTOWANIA SPRĘŻ.POWIETRZA G1/2" ART.50.1503.1212.40 PREMA ORAZ ZAWÓR ROZDZIELAJĄCY 5/2 DTE G3/8" 0876.611.004.59...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8454434 2021-10-15
godz. 10:00
Śląskie Usługa podbicia w planie i profilu kolejowej wagi dynamicznej dla Tauron Wydobycie S.A. – ZG Janina

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8454433 2021-10-15
godz. 10:00
Śląskie Dostawa: RĘKAWICE ELEKTROIZOLACYJNE 10 kV PN-EN60903+A11

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8432238 2021-10-15
godz. 10:33
Śląskie „„Wykonanie pasów przeciwpożarowych przy położonych na obszarze leśnym Nadleśnictwa Kobiór torach kolejowych bocznicy kolejowej

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8435621 2021-10-15
godz. 11:00
Małopolskie Modernizacja sieci napowietrznej nN zasilanej ze stacji transformatorowej TRAS-111 Sterkowiec 1

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8376967 2021-10-15
godz. 11:00
Małopolskie Realizacja prac związanych z przyłączeniem odbiorców gr. IV i V w systemie „pod klucz” na terenie działalności TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Tarnowie Numer referencyjny:...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8442616 2021-10-15
godz. 11:00
Małopolskie Wyposażenie stacji SN/nN w system monitorowania wkładek bezpiecznikowych w OTR (100 szt.)

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8445268 2021-10-15
godz. 11:00
Małopolskie Przebudowa pól 15 kV związanych z realizacją umów przyłączeniowych - ZAK03/APK/62/2021

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8447371 2021-10-15
godz. 11:00
Śląskie Wzorcowanie i sprawdzenie kalibratorów oraz kontrolnych przyrządów pomiarowych w Tauron Wytwarzanie Spółka Akcyjn...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8451876 2021-10-15
godz. 11:00
Małopolskie Remont tarasu Gliwice ul Portowa 14 A bud F

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8448242 2021-10-15
godz. 11:24
Śląskie Udział w postępowaniu na dostawy sukcesywne środka chemicznego PENTOMAG 2550

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)