Przetargi i zamówienia - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
9005120 2022-07-05
godz. 08:00
Mazowieckie Zakup i dostawa fabrycznie nowych urządzeń pomp szlamowych i agregatów dla PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zak...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9011666 2022-07-05
godz. 08:00
Lubelskie Zakup - tarcica, krawędziak

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8984675 2022-07-05
godz. 09:00
Mazowieckie Prowadzenie konserwacji instalacji wód.-kań., c.o., p.poż. i pogotowia technicznego w zasobach Administracji Osiedla „Stegny Północ" w Warszawie

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8989883 2022-07-05
godz. 09:00
Mazowieckie Remont sanitariatów wraz z robotami towarzyszącymi w pionie sanitariatów damskich w budynku administracyjnym Zakładu linii Kol...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8999501 2022-07-05
godz. 09:00
Lubelskie Zakup licencji i wdrożenie Systemu samoobsługi pracowniczej TETA ME

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9006157 2022-07-05
godz. 09:00
Mazowieckie Zakup środków czystości do pomieszczeń socjalnych dla IN Warszawa

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9006141 2022-07-05
godz. 09:00
Mazowieckie Dostawa środków trwałych. Dostawa maszyn, sprzętu i urządzeń do robót torowych celem doposażenia Sekcji Eksploatacji w ni...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9007954 2022-07-05
godz. 09:00
Małopolskie Naprawa przecinarki plazmowej dla Sekcji Napraw Maszyn, Sprzętu i Utrzymania Zakładu w Krakowie. Zakres naprawy obejmuje : • ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9009262 2022-07-05
godz. 09:00
Mazowieckie Klimatyzator przenośny

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9011031 2022-07-05
godz. 09:00
Mazowieckie Zakup sprzętu niezbędnego do wykaszania zbędnej roślinności na terenie ISE Toruń Gł.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9011092 2022-07-05
godz. 09:00
Lubelskie Zakup - pasów transportowych z certyfikatem, atestem,

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9011084 2022-07-05
godz. 09:00
Lubelskie Zakup - gwoździe

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9011085 2022-07-05
godz. 09:00
Lubelskie Zakup - plandek

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9012646 2022-07-05
godz. 09:00
Lubelskie Dostawa płaszcza ochronnego z blachy ocynkowanej dla rur stalowych.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9014381 2022-07-05
godz. 09:00
Śląskie RFP na zakup wraz z dostawą: Sprzęgi hamulcowe oraz wąż hamulcowy Sprzęg hamulcowy G PN-93/K88156: 548 szt.;Sprzęg hamulcow...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8988140 2022-07-05
godz. 09:30
Zachodniopomorskie Dostawa miału energetycznego w ilości 14 500 ton o parametrach nie gorszych niż 23-16-0,7 w sezonie grzewczym 2022/2023

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8986958 2022-07-05
godz. 10:00
Mazowieckie Doziemienie linii napowietrznych na terenie Zakładu Linii Kolejowych w Skarżysku-Kamiennej. Doziemienie linii napowietrznych na...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8988897 2022-07-05
godz. 10:00
Mazowieckie Wykonanie robót remontowych budynków i budowli Sekcji Eksploatacji Siedlce Przedmiot zamówienia stanowi wykonanie robót remon...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8993469 2022-07-05
godz. 10:00
Mazowieckie Wykonanie robót remontowych kotłowni wraz z wymianą kotłów w nastawniach Barczewo, Czerwonka, Sątopy Samulewo oraz w budynku...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8994505 2022-07-05
godz. 10:00
Śląskie DZ/2/81/2022 Remont sieci ciepłowniczej w rejonie ul.Czajki 32F w Gliwicach. PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Remont sieci ciepłownic...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8996748 2022-07-05
godz. 10:00
Mazowieckie Środek do czyszczenia przemysłowego PROFI INDUSTRIAL

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8999620 2022-07-05
godz. 10:00
Mazowieckie Szkolenie w zakresie wykonywani niektórych czynności na drodze związanych z kierowaniem ruchem drogowym

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9001653 2022-07-05
godz. 10:00
Mazowieckie Ręczne i mechaniczne koszenie terenów zewnętrznych administrowanych przez Zakład Linii Kolejowych we Wrocławiu Przedmiotem n...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9003283 2022-07-05
godz. 10:00
Pomorskie EZP/316/2022 Przetarg nieograniczony - : Robota budowlana polegająca na przebudowie (po trasie) przyłącza ciepłowniczego do bu...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9003895 2022-07-05
godz. 10:00
Łódzkie Zakup czyściw dla PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów 1. Przedmiotem Zamówienia jest dostawa czyściw dla PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów, zgodnie z pkt. 2.1. SW...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9005656 2022-07-05
godz. 10:00
Dolnośląskie Zakup tkanin aeracyjnych dla PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Turów Przedmiotem postępowania jest dostawa tkanin aeracyjnych dla PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Turów zgodnie z zał...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9005131 2022-07-05
godz. 10:00
Mazowieckie Rekonfiguracja sieci monitoringu TVU Ełk - garaż drezyn.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9006163 2022-07-05
godz. 10:00
Mazowieckie Świadczenie usługi utrzymania czystości i porządku w pomieszczeniach i na terenie zewnętrznym na obszarze dzialania Zakładu ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9006161 2022-07-05
godz. 10:00
Mazowieckie „Zakup awaryjny z dostawą czujnika koła ZK24-2 - 1 szt. oraz płytki odgromowej VUR-P AP215503 – 1 szt. do systemu liczenia ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9008453 2022-07-05
godz. 10:00
Mazowieckie Dostawa podrozjazdnic strunobetonowych wraz z przytwierdzeniem

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)