Przetargi i zamówienia - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
8099575 2021-05-12
godz. 08:00
Warmińsko-Mazurskie 14/ZO/2021 Remont schodów zewnętrznych do budynku nr 2 K - 671 w Giżycku ul. Wojska Polskiego PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA:

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8067751 2021-05-12
godz. 09:00
Dolnośląskie MAT/46/2021 Dostawa termosów na napoje 10–12 l z kranem, termosów na napoje 18–20 l z kranem, termosów na napoje 35–40 l z kranem, pojemników plecakowych 25 l Numer referencyjny: MAT/46/2021...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8067759 2021-05-12
godz. 09:00
Mazowieckie Dostawa symulatora Centrum Kontroli Misji Satelitarnych WAT Numer referencyjny: 18/WIG/2021 Przedmiotem zamówienia jest dostawa symulatora Centrum Kontroli Misji Satelitarnych WAT oraz jego ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8102324 2021-05-12
godz. 09:00
Mazowieckie Konserwacja i obsługa węzłów cieplnych i kotłowni gazowej znajdujących się w zasobie OReg. AMW Szczecin Część 1 Konserwacja i obsługa węzła cieplnego, dwufunkcyjnego znajdującego się w inte...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8102504 2021-05-12
godz. 09:00
Mazowieckie Konserwacja i obsługa węzłów cieplnych i kotłowni gazowej znajdujących się w zasobie OReg. AMW Szczecin

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8091553 2021-05-12
godz. 10:00
Zachodniopomorskie Udzielanie świadczeń zdrowotnych w następującym zakresie: udzielanie świadczeń lekarskich w zakresie Ortopedii i Traumatologii nar...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8095831 2021-05-12
godz. 10:00
Mazowieckie ROBOTY BUDOWLANE: 1.REMONT OGRODZENIE PRZY BUDYNKU NR 25 W NOWYM DWORZE MAZ. 2.WYMIANA ODCINKA SIECI KANALIZACYJNEJ W KAZUNIU 3.REMONT BUDYNKU NR 103 NA TERENIE KOMPLEKSU WOJSKOWEGO<...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8098669 2021-05-12
godz. 11:00
Pomorskie Usługa w zakresie prac obsługowo – konserwacyjnych wyposażenia technicznego strzelnicy poligonowej klasy IV, typu „B” w JW 3672 Ustka oraz strzelnicy garnizonowej klasy I, typu „B” w JW 1872...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8102328 2021-05-12
godz. 11:00
Pomorskie Przedmiotem zamówienia są: roboty remontowe ogólnobudowlane, elektryczne i sanitarne w budynku nr 1 w kompleksie wojskowym m. Człuchów. Szczegółowy zakres prac do wykonania ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8070397 2021-05-12
godz. 12:00
Lubuskie Dostawa rękawic medycznych Numer referencyjny: 105.KSzWzPSPZOZ-DZP-2612-3/UE/2021 Zadanie nr 1 – rękawice medyczneDo obowiązków Wykonawcy będzie należała sukcesywna dostawa rękawic medycznyc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8101944 2021-05-12
godz. 12:00
Dolnośląskie Wykonanie i montaż żaluzji, rolet i moskitier PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 zał. 2 formularz ofertowy zał. 2- formularz.xl [...].xlsx...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8122894 2021-05-13
godz. 08:00
Podkarpackie Wykonanie oraz dostawa materiałów promocyjnych. Zamówienie podzielone zostało na 5 następujące części: a) część 1 - materiały prom...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8113190 2021-05-13
godz. 08:10
Kujawsko-Pomorskie PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Przegląd i konserwacja instalacji Przegląd i konserwacja instalacji gaśniczej w KEP 900 na 4 kontenerach...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8081399 2021-05-13
godz. 09:00
Lubuskie Odbiór, transport odpadów medycznych pochodzących z działalności 105. Kresowego Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Żarach w celu przekazania ich do termicznego unies...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8099182 2021-05-13
godz. 09:00
Zachodniopomorskie Roboty remontowe i konserwacyjne na terenie kompleksów wojskowych w Szczecinie Podjuchach i Bielkowie Część 1 Szczegółowy opis, zakres i sposób wykonania oraz cechy technic...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8102320 2021-05-13
godz. 09:00
Mazowieckie Przedmiotem zamówienia jest dostawa oraz montaż regału głębokiego składowania z automatyką typu Shuttle.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ), wraz z podaniem wymaganych ilości zosta...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8110913 2021-05-13
godz. 09:00
Mazowieckie Dostawa amunicji 9 nb Luger z poc. proszkującym

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8114252 2021-05-13
godz. 09:00
Mazowieckie Usługa dostępu do sieci Internet Część 1 Dostęp do sieci Internet – lokalizacja Warszawa i Legionowo. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 3 do swz. Część 2 Dostęp...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8114673 2021-05-13
godz. 09:00
Mazowieckie Usługa dostępu do sieci Internet

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8117257 2021-05-13
godz. 09:00
Mazowieckie Dostawa artykułów i materiałów biurowych oraz materiałów poligraficznych i introligatorskich Część 1 Dostawy artykułów i materiałów biurowych (część 1) takich jak: cienkopisy, długopisy, ma...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8118776 2021-05-13
godz. 09:00
Mazowieckie Dostawa zamrażarki niskotemperaturowej z akcesoriami dla SPNiB WIHE w Warszawie

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8120654 2021-05-13
godz. 09:00
Mazowieckie Przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu Mobilny zestaw do analizy oraz likwidacji skażeń, wspierający działania kontrterrorys...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8125143 2021-05-13
godz. 09:00
Kujawsko-Pomorskie Wykonanie rocznej kontroli stanu sprawności technicznej i wartości użytkowej elementów drogi szynowej oraz budowli kolejowej boczn...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8104777 2021-05-13
godz. 09:30
Kujawsko-Pomorskie Przedmiotem zamówienia jest: Roboty budowlane w części budynku nr 3 – hali sportowej w kompleksie wojskowym przy ul. Warszawskiej 10 w Bydgoszczy 09/ZP/RB/INFR/2021

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8102071 2021-05-13
godz. 10:00
Zachodniopomorskie Prace naprawcze w budynku magazynowym nr 60 w kompleksie wojskowym nr 1556 w Kołobrzegu. 1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania – roboty budowlanej pod nazwą „Pr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8109703 2021-05-13
godz. 10:00
Lubelskie Dwuletnia sukcesywna dostawa opon oraz akumulatorów w zakresie 2 (dwóch) części – w celu zawarcia umowy ramowej. Część 1 CZĘŚĆ NR 1 – sukcesywne dostawy opon do pojazdów: osobowych, terenow...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8110914 2021-05-13
godz. 10:00
Mazowieckie Dostawa wyrzutni grantów termobarycznych 68 mm RTG

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8114850 2021-05-13
godz. 10:00
Zachodniopomorskie Ochrona katodowa oraz usługi w zakresie wykonywania napraw cystern, cystern dystrybutorów, naprawy armatury stacjonarnej MPS eksploatowanych w 17 Wojskowym Oddziale Gospodar...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8117442 2021-05-13
godz. 10:00
Zachodniopomorskie Usługa serwisu i konserwacji oraz napraw ujęć wody podziemnej stacji uzdatniania wody w kompleksach wojskowych na...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8117445 2021-05-13
godz. 10:00
Zachodniopomorskie Usługi odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne wytworzonych w rejonie odpowiedz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)