Przetargi i zamówienia - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
8655268 2022-05-12
godz. 10:00
Mazowieckie Wykonanie robót budowlanych w obrębie stacji Słupsk od km 128,600 do km 135,100 linii kolejowej nr 202 w ramach projektu POIiŚ 5.1-17 pn. „Prace na linii kolejowej nr 202 (...)" Numer refere...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8851743 2022-05-20
godz. 10:00
Mazowieckie Zaprojektowanie i wykonanie robót dla zadania „Przeniesienie sterowania stacją Nidzica do LCS Działdowo wraz z zabudową urządzeń komputerowych i dostosowaniem nastawni Nidzica do zdalnego st...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8919604 2022-05-27
godz. 08:00
Małopolskie Legalizacja, naprawa i wzorcowanie toromierzy mikroprocesorowych i elektronicznych firmy GRAW. Wykonanie przeglądów napraw oraz wz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8930426 2022-05-27
godz. 08:00
Mazowieckie Dostawa narzędzi

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8917020 2022-05-27
godz. 08:30
Mazowieckie Części zamienne do maszyn CSM, Unimat i DGS

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8863442 2022-05-27
godz. 09:00
Podkarpackie „Dostawa zasobników ciepła oraz naczyń przeponowych pod potrzeby węzłów cieplnych” z podziałem na dwie Części Numer referencyjny: KZP-1/252/TTZ/5/22 Przedmiotem zamówienia jest: „Dostawa zas...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8912526 2022-05-27
godz. 09:00
Śląskie Modernizacja stacji uzdatniania wody w Zakładzie Żory

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8916050 2022-05-27
godz. 09:00
Mazowieckie Sznur silikonowy WK3-111

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8922879 2022-05-27
godz. 09:00
Mazowieckie Remont sanitariatów wraz z robotami towarzyszącymi w budynkach nastawni na terenie działania Sekcji Eksploatacji Gliwice z podział...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8900029 2022-05-27
godz. 10:00
Mazowieckie Zakup i dostawa odzieży ochronnej i roboczej dla Zakładu Linii Kolejowych w Kielcach Zakup i dostawa odzieży ochronnej i roboczej...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8903207 2022-05-27
godz. 10:00
Lubelskie (Działanie 1.5., poz. 49) pn.: „Rewitalizacja i przebudowa sieci ciepłowniczej 2DN600, w rejonie c. Felin KS2-F8 ul. Reymonta I etap i II etap Nr budżetu: M/00452/TCO/16.” Numer referencyjn...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8912449 2022-05-27
godz. 10:00
Mazowieckie Sukcesywna dostawa odzieży ochronnej i roboczej Odzież ochronna i robocza

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8915945 2022-05-27
godz. 10:00
Mazowieckie Regeneracja siłowników agregatów podbijających z maszyn CSM, Unimat Regeneracja polegać ma na przywróceniu wymiarów nominalnych w...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8918760 2022-05-27
godz. 10:00
Mazowieckie dostawa materiałów dla naprawy obiektów na linii 203, 208

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8919314 2022-05-27
godz. 10:00
Warmińsko-Mazurskie Przegląd klimatyzatorów w obiektach EPEC. PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Przegląd klimatyzatorów w obiektach EPEC Zgodnie z opisem 1 u...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8919486 2022-05-27
godz. 10:00
Łódzkie Zakup narzędzi ręcznych dla PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów 1. Przedmiotem Zamówienia jest dostawa narzędzi ręcznych dla PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów, zgodnie z w...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8923419 2022-05-27
godz. 10:00
Mazowieckie RFP na zakup kompletu trzech sztuk drzwi prawych do kabin WC z oporządzeniem.: 1 szt.;

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8928997 2022-05-27
godz. 10:00
Podkarpackie RFP - na dostawę fabrycznie nowych lin (00004870 i 00004871). Lina nr fabryczny 00004870; nominalna długość 162 m; masa liny 156 ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8922947 2022-05-27
godz. 10:30
Mazowieckie Przekaźnik przemysłowy

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8900915 2022-05-27
godz. 11:00
Łódzkie Zapytanie o informację (RFI) - Mycie i czyszczenie kotłów wraz z urządzeniami pomocniczymi w PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Ryb...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8912948 2022-05-27
godz. 11:00
Łódzkie Zapytanie o informację ( RFI ) - Zakup 1 szt. samochodu ciężarowego z napędem 6x6 – autocysterna do transportu i dystrybucji paliw...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8915348 2022-05-27
godz. 11:00
Mazowieckie Dostawa papieru A4 do kserokopiarek. Dostawa papieru białego A4 – 735 RYZ (147 kartonów)

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8916051 2022-05-27
godz. 11:00
Mazowieckie Olej przekładniowy

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8919019 2022-05-27
godz. 11:00
Śląskie Dostawa telefonów komórkowych

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8929952 2022-05-27
godz. 11:00
Mazowieckie Osprzęt do zakrętarki udarowej MASTER 35.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8932823 2022-05-27
godz. 11:00
Lubelskie zakup 15szt akumulatorów YUASA NP17-12I 12V

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8896231 2022-05-27
godz. 12:00
Śląskie RFP na - naprawę Wirówki laboratoryjnej MPW 342 Naprawa wirówki laboratoryjnej MPW 342, nr seryjny 5565/96, rok produkcji 1996, N...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8899443 2022-05-27
godz. 12:00
Opolskie Przedmiotem Zamówienia jest „Rekonstrukcja układu osuszania powietrza na sprężarkowni instalacji odsiarczania spalin dla bloków 1-4 w PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Opole”. Szczegółowy Op...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8912970 2022-05-27
godz. 12:00
Łódzkie Zakup odzieży specjalnej dla PGE GiEK S.A. Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów Przedmiotem Zamówienia jest sukcesywna dostawa odzieży specjalnej dla PGE GiEK S.A. Oddział Kopalnia W...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8913203 2022-05-27
godz. 12:00
Lubuskie RFP na wykonanie remontu kapitalnego wózka akumulatorowego skrzyniowego EP 006/2 Wykonanie remontu kapitalnego wózka akumulatorow...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)