Przetargi i zamówienia - mosty, wiadukty - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
9002183 2022-07-05 Lubelskie Regulacja, naprawa, wymiana łożysk mostu nad rzeką Żółkiewka w ciągu drogi krajowej nr 17 w miejscowości Krasnystaw wraz z...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8986931 2022-07-05
godz. 09:00
Podlaskie Wykonanie napraw szkód na ter. zew. powstałych po zalaniu oraz wyk. dodatk. prac eliminuj. wystąp. szkód w przyszłości w tym, modern. i zabezp. przed zalaniem pom. BPN-T – teren zewn...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8930040 2022-07-05
godz. 10:30
Świętokrzyskie Przedmiotem zamówienia jest „Budowa obwodnicy Staszowa – II etap od DW 764 do DW 757” realizowana na podstawie dokumentacji projektowej pn. „Budowa układu obwodnicowego m. Staszów...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8964513 2022-07-05
godz. 11:00
Mazowieckie Budowa mostu na rzece Kostrzyń w miejscowości Łączka, gmina Kotuń W ramach zamówienia wykonawca zobowiązany będzie do wybudowania mostu w miejscowości Łączka. Inwestycja polegać...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8971888 2022-07-06
godz. 08:00
Podkarpackie Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 877 w miejscowości Dylągówka polegająca na: przebudowie uszkodzonych nawierzchni, systemów odwodnienia, poboczy i skarp, umocnieniu brzegów....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8989164 2022-07-06
godz. 09:00
Mazowieckie Budowa mostu na rzece Seracz w Mławie wraz z drogą dojazdową. Przedmiotem inwestycji jest budowa nowego obiektu mostowego na rzece Seracz w ciągu drogi powiatowej nr 2364W – ul. Płoc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8989408 2022-07-06
godz. 10:00
Podkarpackie Przebudowa mostu na potoku Rów w m. Zarównie w ciągu drogi powiatowej nr 1 134R Padew Narodowa – Zarównie – Piechoty – Babule, km 3+539; 1. Zamówienie obejmuje : a) wykonanie tym...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8989445 2022-07-06
godz. 10:50
Zachodniopomorskie Remont wiaduktów w miejscowości Gardno, km 7+041 droga ekspresowa S3a, jezdnia lewa (JNI 35001299 i prawa JNI 35001300) Przedmiotem zamówienia jest wykonanie naprawy występujących uszk...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8993333 2022-07-07
godz. 08:00
Opolskie Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 1712 O Ozimek – Przywory w m. Ozimek w km 0+246 na rzece Mała Panew – etap II 1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa mostu na rzece Ma...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8989986 2022-07-07
godz. 09:00
Mazowieckie Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn.: Budowa obiektu inżynierskiego - mostu w ciągu drogi powiatowej nr 2995W Giżyno - Tłubice - Słupia na rzece Sierpienica w miejscowośc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8989196 2022-07-07
godz. 10:00
Mazowieckie Przedmiotem zamówienia jest przebudowa wiaduktu drogowego w ciągu ul. Świerszcza nad ul. Globusową pod nazwą „Przebudowa drogi w granicach pasa drogi powiatowej nr 5537W polegającej ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8989406 2022-07-07
godz. 10:00
Świętokrzyskie Przebudowa dr pownr 0730TKolonia Okalina .......... Daromin w m. Malice Kościelne w km 6+560 - 6+660 oraz przebudowa obiektu mostowego o nr ewid. (JNI): 30000625 w km 6+610 1) Branża most...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8993263 2022-07-07
godz. 10:00
Mazowieckie Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4330W wraz z rozbiórką i budową nowego mostu w msc. Kury, gm. Tłuszcz BZP.272.77.2022

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8989175 2022-07-07
godz. 10:00
Śląskie Rozbiórka wiaduktu drogowego w ciągu drogi powiatowej 4708S ul. Czesława Miłosza w Będzinie wraz z budową przejścia podziemnego w odtworzonym nasypie drogowym Przedmiotem inwestycji ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8993330 2022-07-07
godz. 10:00
Podkarpackie „Przebudowa dróg gminnych w Osobnicy i Brzyściu oraz drogi wewnętrznej wraz z budową mostu w Osobnicy" w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład 1. Przedmiotem niniejszego zamówienia ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8933798 2022-07-07
godz. 10:00
Śląskie Przedmiotem zamówienia publicznego są roboty w zakresie utrzymania obiektów inżynierskich zarządzanych przez GDDKiA Oddział w Katowicach, Rejon w Lublińcu. Przedmiot zamówienia obejm...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8988390 2022-07-07
godz. 11:00
Dolnośląskie 1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja inwestycji pn. „ZIELONO MI I BEZPIECZNIE - Widawa - Park kieszonkowy przy ulicy Melioranckiej - etap II” realizowany w ramach WBO 2021 projekt ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9009231 2022-07-07
godz. 11:00
Śląskie 1) Remonty obiektów mostowych i przepustów - powiat, 2) Utrzymanie obiektów mostowych i przepustów - powiat, 3) Utrzymanie obi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8969820 2022-07-07
godz. 11:30
Śląskie Bieżące utrzymanie sieci dróg wraz z obiektami inżynierskimi, których zarządcą jest Prezydent Miasta Dąbrowy Górniczej Numer referencyjny: ZP.WIF.271.4.31.2022 1.Przedmiotem zamówi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8993117 2022-07-07
godz. 12:00
Mazowieckie Przebudowa mostu nr JNI 31001109 w m. Bożewo w ciągu drogi powiatowej nr 2999W Sikórz - Mochowo wraz z drogami dojazdowymi Przedmiotem zamówienia jest Przebudowa mostu nr JNI 31001109 w...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8993279 2022-07-07
godz. 12:00
Lubelskie Odnowa powłok malarskich dźwigarów na obiekcie zlokalizowanym w ciągu DK 74 - Obwodnica miasta Kraśnika. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie odnowy powłok malarskich, powłoki nawi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8993084 2022-07-07
godz. 13:00
Wielkopolskie Przebudowa ul. Wiejskiej w Ostrzeszowie wraz z infrastrukturą wodnokanalizacyjną oraz remont wiaduktów na terenie Miasta i Gminy Ostrzeszów Część 1: Przedmiotem zamówienia jest prze...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8880801 2022-07-08
godz. 09:00
Śląskie ROBOTY BUDOWLANE DLA INWESTYCJI PN.: PRZEBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 408 NA ODCINKU OD M. GLIWICE DO GRANICY WOJEWÓDZTWA, ETAP I BUDOWA OBWODNICY SOŚNICOWIC Numer referencyjny: WI-K/PN/2...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8987689 2022-07-08
godz. 09:00
Świętokrzyskie Wykonanie kładki dla pieszych przy zbiorniku Stary Młyn Przedmiotem zamówienia jest wykonanie pomostu rekreacyjnego oraz utwardzonego ciągu pieszego przy zbiorniku Stary Młyn w Koński...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8994176 2022-07-08
godz. 09:00
Małopolskie Remont szlaku turystycznego Droga pod Reglami na odcinku od Doliny Białego do Doliny Małej Łąki ZP/419/2022

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8946688 2022-07-08
godz. 09:00
Świętokrzyskie Rozbudowa drogi powiatowej nr 0617T Starachowice – Lubienia – wykonanie przejścia drogowego nad linią kolejową w ciągu ulicy Radomskiej w Starachowicach Numer referencyjny: ZP.2510.0...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8989453 2022-07-08
godz. 09:55
Śląskie Remont mostu drogowego wraz z kładką zachodnią w ciągu ul. Bohaterów Monte Cassino nad rzeką Rawą w Katowicach. 1) OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zgodny z Dokumentacją Projektową i STW...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8999386 2022-07-11
godz. 09:00
Lubelskie Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 3242L Hajowniki-Łaziska-Dębowiec w m. Iłowiec, Gmina Skierbieszów wraz z dojazdami.Podstawowy zakres robót:Zakres robót: Przebudowa mostu ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9000330 2022-07-11
godz. 09:00
Lubelskie Wykonanie robót budowalnych polegających na przebudowie mostu kolejowego w km 318,930 linii kolejowej Nr 65 na terenie działani...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8999766 2022-07-11
godz. 09:00
Mazowieckie 1. Przedmiotem zamówienia jest: Rozbiórka i budowa obiektu mostowego zlokalizowanego w ciągu drogi powiatowej nr 1316W gr. powiatu – Parysów – Latowicz do dr. woj. nr 802 w km 10+310...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)