Przetargi i zamówienia - Nieruchomości, grunty, parkingi, administracja - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
9002232 2022-07-06
godz. 09:30
Kujawsko-Pomorskie M-38/2022 Najem lokalu użytkowego o powierzchni 13,65 m ², znajdującego w budynku Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8943741 2022-07-06
godz. 10:00
Dolnośląskie USŁUGI SERWISOWO-TECHNICZNE I GOSPODARCZE W OBIEKCIE AFRYKARIUM-OCEANARIUM NA TERENIE ZOO WROCŁAW SP. Z O.O. Numer referencyjny: 07/PN/U/2022 Przedmiotem zamówienia są usługi serwisowo...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8993941 2022-07-06
godz. 10:00
Śląskie Wykonanie operatu szacunkowego określającego wartość służebności przesyłu dla sieci kanalizacyjanej - Gorzyce ul. Wierzbow...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9005283 2022-07-06
godz. 10:00
Świętokrzyskie INO.271.49.2022 opracowanie operatu szacunkowego PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Cena brutto Cena ryczałtowa brutto za wykonanie usł...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9011692 2022-07-06
godz. 14:00
Kujawsko-Pomorskie Wykonanie operatu szacunkowego dla działki 86/22 w miejscowości Palczyn. PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Wykonanie operatu Wykonanie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8970069 2022-07-07
godz. 10:00
Dolnośląskie Świadczenie usług konserwacji, drobnych napraw i robót awaryjnych w branży budowlanej Numer referencyjny: ZZP.360.1.2022 1. Przedmiotem zamówienia są usługi w zakresie: wykonywania, z...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9010616 2022-07-07
godz. 10:00
Podlaskie Wykonanie operatów szacunkowych drzewostanu na obiekcie scaleniowym: Milejczyce i inne pow. siemiatycki, Nowiny-Usnarszczyzna pow...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8998786 2022-07-07
godz. 11:00
Małopolskie Wykonanie operatów szacunkowych Część 1: Wykonanie czterech operatów szacunkowych określających wartości rynkowe nieruchomości w celu ustalenia jednorazowej opłaty z tytułu wzros...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9017220 2022-07-07
godz. 15:00
Łódzkie Wykonanie operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości położonych przy: 1. ul. Zawadzkiej 91 oznaczonej numer...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9012614 2022-07-07
godz. 15:30
Małopolskie Wykonanie wyceny nieruchomości położonych w obrębie Wola Rzędzińska oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako dział...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8967760 2022-07-07
godz. 23:59
Pomorskie Techniczna obsługa obiektów Zlecę Obsługę Techniczną Obiektów - "Złota rączka" Konserwacje, przeglądy, drobne naprawy ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9008881 2022-07-08
godz. 00:00
Zachodniopomorskie Sporządzenie operatu szacunkowego z wyceny służebności (pow. ok. 16 m2) w działce nr 44 położonej w Sławoszewie.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9008866 2022-07-08
godz. 00:00
Zachodniopomorskie Sporządzenie operatu szacunkowego z wyceny służebności (pow. ok. 58 m2) w działce nr 224/2 położonej w Dobrej.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9016009 2022-07-08
godz. 00:00
Zachodniopomorskie Wykonania operatu szacunkowego dla gruntu stanowiącego własność Skarbu Państwa, oddanego w użytkowanie wieczyste, oznaczoneg...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9016008 2022-07-08
godz. 00:00
Zachodniopomorskie Wykonanie operatu szacunkowego określającego wartość służebności gruntowej na nieruchomości Skarbu Państwa oznaczonej dzi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9011491 2022-07-08
godz. 10:00
Mazowieckie Usługa na wykonanie 20 operatów szacunkowych, określających wartość nieruchomości położonych w Radomiu przeznaczonych pod drogi powiatowe Przedmiotem zamówienia jest wykonanie 20 ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9011884 2022-07-08
godz. 10:00
Mazowieckie Usługa na wykonanie 70 operatów szacunkowych, określających wartość nieruchomości położonych w Radomiu przeznaczonych pod drogi gminne Przedmiotem zamówienia jest wykonanie 70 ope...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9017036 2022-07-08
godz. 10:00
Lubuskie Wykonywanie drobnych napraw bieżących oraz świadczenie stałych usług konserwacyjnych w zakresie robót ogólnobudowlanych w c...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9019644 2022-07-08
godz. 10:00
Mazowieckie Świadczenie usług w zakresie holowania i całodobowego przechowywania na parkingach strzeżonych pojazdów samochodowych, motocy...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8954124 2022-07-08
godz. 11:00
Mazowieckie Wykonywanie usługi konserwacji NIEruchomości zabudowanej położonej przy ul. Koszarowej 6 C-N, 8 A-L, 8 M, N, P we Wrocławiu. Numer referencyjny: BZP.DZN.60.2022 1.Przedmiotem zamówieni...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9011523 2022-07-08
godz. 11:00
Mazowieckie Administrowanie nieruchomością położoną w Ostrołęce przy ul. gen. A. E. Fieldorfa „Nila” 15 Przedmiotem zamówienia jest administrowanie zabudowaną nieruchomością wspólną po...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9010668 2022-07-08
godz. 13:00
Świętokrzyskie Wykonanie 37 operatów szacunkowych określających wzrost wartości nieruchomości w związku z wybudowaniem urządzeń infrastru...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9021204 2022-07-08
godz. 13:00
Wielkopolskie Prowadzenie całodobowego pogotowia technicznego w branży sanitarnej i elektrycznej w lokalach i budynkach stanowiących mienie G...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8981176 2022-07-08
godz. 14:00
Małopolskie Wykonanie operatów szacunkowych - wycena służebności przesyłu -postępowanie II

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9012520 2022-07-08
godz. 14:45
Opolskie Wykonanie dla 25 nieruchomości gruntowych opinii (analiz), dotyczących wzrostu wartości nieruchomości gruntowej na podstawie d...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9017274 2022-07-08
godz. 15:00
Mazowieckie Sporządzenie operatu szacunkowego-wycena aktualnej wartości rynkowej spółdzielczego własnościowego prawa do miejsca postojow...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9018693 2022-07-08
godz. 23:59
Podlaskie Zlecę usługę remontu

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9016330 2022-07-10
godz. 23:59
Mazowieckie Zlecę zatwierdzenie inwentaryzacji architektowi Zlecę pilne wykonanie inwentaryzacji budynku przedwojennego celem wyodrębnieni...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9012613 2022-07-11
godz. 00:00
Zachodniopomorskie Wykonanie Raportu z oceny atrakcyjności terenów inwestycyjnych i jakości obsługi inwestorów we wskazanych 33 jednostkach samo...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9010204 2022-07-11
godz. 09:00
Lubuskie Wykonywanie drobnych napraw bieżących oraz świadczenie stałych usług konserwacyjnych stolarsko-szklarskich w zasobach gminnych administrowanych przez ZGM w rejonie ADM-4 Przedmiot zam...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)