Przetargi i zamówienia - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
8385423 2021-09-27
godz. 00:00
Śląskie Dostawa wałów śrubowych do podajników węgla CNX 306

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8402464 2021-09-27
godz. 00:00
Śląskie Remont obmurza kotła podczas remontu bieżącego kotła CFB 1300 w Tauron Wytwarzanie – Oddział Elektrownia Łagisza w Będzinie

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8407071 2021-09-27
godz. 00:00
Śląskie Dostawa: ZAWÓR ELEKTROMAGNETYCZNY TYP S.C. G353A044 ASCO do TAURON Wytwarzanie S.A. – Elektrownia Jaworzno III w ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8391382 2021-09-27
godz. 00:38
Śląskie Dostawa - modernizacja przenośnika taśmowego TAURON Wydobycie S.A. – Zakład Górniczy Sobieski.”

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8356432 2021-09-27
godz. 08:00
Małopolskie Budowa stacji transformatorowej słupowej 15/0,4 kV wraz z powiązaniami SN i nN w miejscowości Krzeczów - Czarnotowa

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8364929 2021-09-27
godz. 08:00
Małopolskie "„Budowa stacji transformatorowej słupowej 15/0,4 kV wraz z powiązaniami SN i nN w miejscowości Skawa Orzechówka

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8410568 2021-09-27
godz. 08:00
Śląskie Dostawa worków polipropylenowych 65 x 105 cm dla TAURON Wydobycie S.A. - ZG Sobieski.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8418641 2021-09-27
godz. 08:00
Małopolskie Rozłącznik napowietrzny modułowy trójbiegunowy z izolacją silikonową

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8397099 2021-09-27
godz. 09:00
Małopolskie Zygodowice ul. Lotników - budowa słupowej stacji tr. 15/0,4 kV nr BBW31519 wraz z powiązaniem z siecią SN i nN, przyłączenie urządzeń działkowych - projekt budowlano-wykonawczy

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8397495 2021-09-27
godz. 09:00
Małopolskie Budowa linii kablowych nN , złączy kablowych nN oraz doposażenie stacji transformatorowej wrw 4476 we Wrocławiu ul. Vespucciego

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8398739 2021-09-27
godz. 09:00
Małopolskie Dostawa kabli i przewodów dla TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Wałbrzychu

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8401328 2021-09-27
godz. 09:00
Małopolskie Wykonanie prac remontowo – budowlanych, w zakresie ogólnobudowlanym, budynków stacji elektroenergetycznych SN/nN i budowli, będących w eksploatacji TAURON Dystrybucja S.A. O...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8401862 2021-09-27
godz. 09:00
Małopolskie Dostawa stacji transformatorowej SN/nN z telemechaniką dla zasilania budynku wielolokalowego przy ul. Zagłębiowskiej w Sosnowcu

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8403082 2021-09-27
godz. 09:00
Małopolskie Poprawa stanu technicznego budynku stacji 15 kV RS Flagówka

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8399762 2021-09-27
godz. 09:15
Małopolskie (Robota) Budowa kontenerowej stacji transformatorowej z powiązaniami SN i nN oraz likwidacją stacji słupowej WRL2414, Milicz ul. Leśna dz. nr 74/2, 74/4, 74/11, AM-31, obręb Milicz

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8383228 2021-09-27
godz. 10:00
Małopolskie Wykonanie dokumentacji techniczno-prawnej dla zadania: „Budowa powiązania linii LGU961-21 ze stacją LGU96142 w Karczowiskach - 88/...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8402713 2021-09-27
godz. 10:00
Małopolskie Wykonywanie prac związanych z eksploatacją linii SN 15 kV Olszyny – Tymowa na terenie działalności TAURON Dystrybucja S.A Oddział w Tarnowie - Region Tarnów

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8404891 2021-09-27
godz. 10:00
Śląskie Dostawa kolan do kotła CFB260

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8407692 2021-09-27
godz. 10:00
Śląskie Dostawa: INTELIGENTNY SIŁOWNIK OBROTOWY 4XIRSa-21-102-01-00-000-011 Z PRZEKŁADNIĄ WAHLIWĄ Wa-X1-310-2

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8409798 2021-09-27
godz. 10:00
Śląskie Dostawa części zamiennych do wygarniacza ślimakowego węgla kotła CFB1300 dla TAURON Wytwarzanie S.A._ Elektrownia...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8411288 2021-09-27
godz. 10:00
Małopolskie Dostawa akumulatorów do UPS

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8393480 2021-09-27
godz. 11:00
Małopolskie Przyłączenie do sieci dystrybucyjnej: Budowa stacji transformatorowej wnętrzowej 15/0,4 kV, linii SN i nn w m. Nowy Sącz, ul. Tarn...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8406816 2021-09-27
godz. 11:00
Małopolskie Wymiana słupa w linii nN Goczałkowice ul. Szkolna/św. Anny

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8391378 2021-09-27
godz. 13:00
Dolnośląskie Wykonanie pomiaru ciągłości ochrony odgromowej LPS, badania skuteczności ochrony przeciwporażeniowej oraz przeglądu budowlanego elektrowni wiatrowych na FW Dobrzyń, FW Inowrocław, FW Mogilno...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8392023 2021-09-27
godz. 13:00
Śląskie Dostawa - modernizacja przenośnika taśmowego TAURON Wydobycie S.A. – Zakład Górniczy Sobieski.”

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8395036 2021-09-27
godz. 13:00
Dolnośląskie Odtworzenie oświetlenia drogowego w gminie Brzesko w roku 2021

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8391380 2021-09-27
godz. 14:00
Małopolskie Dostawa fabrycznie nowego obuwia galowego - Sukcesywne dostawy fabrycznie nowej odzieży galowej, odzieży bojowej oraz obuwia na potrzeby pracowników świadczących usługi ochrony osób i mienia

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8401327 2021-09-27
godz. 14:00
Małopolskie Wykonanie prac remontowo – budowlanych, w zakresie ogólnobudowlanym, budynków stacji elektroenergetycznych SN/nN i budowli, będących w eksploatacji TAURON Dystrybucja S.A. O...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8406407 2021-09-27
godz. 14:00
Dolnośląskie Odtworzenie majątku oświetlenia drogowego w gminie Branice 2021- dobudowa i wymiana opraw.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8374112 2021-09-28
godz. 00:00
Śląskie Dostawy zespołu podajników taśmowych wraz z układem zasilania i sterowania dla TAURON Wydobycie S.A. – Zakład Górniczy Sobieski i Zakład Górniczy Janina.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)