Przetargi i zamówienia - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
7498523 2020-05-30
godz. 10:00
Wielkopolskie SZAFY KLUCZOWE DO ZAMKÓW ZWROTNICOWYCH SKZ ISE LESZNO szafa kluczowa do zamków zwrotnicowych SKZ-10 szafa kluczowa do zamków zwro...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7480371 2020-05-31
godz. 16:00
Mazowieckie UI20101 SYSTEMY I OPROGRAMOWANIE IT (eksploat,wsparcie,admin,pozost)

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7499033 2020-06-01
godz. 08:00
Małopolskie Dostawa w latach 2020 i 2021 wkrętów kolejowych 49A 24x270 do Magazynów podległych Zakładowi Linii Kolejowych w Nowym Sączu, zgodn...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7482468 2020-06-01
godz. 09:00
Lubelskie „Wykonanie regeneracji metodą napawania łukowego i szlifowania części rozjazdowych i szyn bezpośrednio w torach linii Nr 65 zarząd...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7490880 2020-06-01
godz. 09:00
Mazowieckie Wykonanie robót remontowo-budowlanych w budynkach zaplecza technicznego ISE Działdowo: bud. byłej kotłowni i składu opału na st. D...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7498524 2020-06-01
godz. 09:00
Mazowieckie Dostawa nowych hydraulicznych pomp i silnika do maszyn torowych OT, PŁT

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7499034 2020-06-01
godz. 09:00
Mazowieckie Dostawa wskaźników: W6A-30 szt., D6-30 szt., W14-60 szt., W9-40 szt., W8-20 szt. D1-10 szt. (znaki wykonane na podkładzie z blachy...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7503258 2020-06-01
godz. 09:00
Lubelskie Zakup materiałów: Wzbudnik indukcyjny WDE-130 (34zw x 150A/ 0,85kHz)

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7505082 2020-06-01
godz. 09:00
Małopolskie Zakup i dostawa części do maszyny torowej AHM 800R Części do maszyny torowej AHM 800R Warunki zapytania ofertowego: 1. Rysunki zo...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7506919 2020-06-01
godz. 09:00
Lubelskie Zakup kółek do wózka paletowego ZAKREM WRU4-2200 (przednie) dla potrzeb Grupy Magazynowej w Zamość Bortatycze LHS wg uszczegółowie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7508194 2020-06-01
godz. 09:00
Lubelskie Zakup latarek.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7428678 2020-06-01
godz. 10:00
Pomorskie Budowa zintegrowanego systemu monitorowania bezpieczeństwa oraz zarządzania informacją na linii kolejowej nr 250 wraz z modernizac...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7486285 2020-06-01
godz. 10:00
Mazowieckie Przedmiotem zamówienia jest zakup grzejników i uchwytów do urządzeń elektrycznego ogrzewania rozjazdów na sezon grzewczy 2020/2021...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7491402 2020-06-01
godz. 10:00
Łódzkie Remont kładki w km 14,847 na linii kolejowej nr 25 Łódź Kaliska – Dębica

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7493527 2020-06-01
godz. 10:00
Mazowieckie Świadczenie usług kominiarskich w zakresie okresowego czyszczenia przewodów kominowych oraz wykonania przeglądów stanu techniczneg...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7495907 2020-06-01
godz. 10:00
Warmińsko-Mazurskie Utrzymanie czystości i porządku w obiektach na obszarze działania Zakładu Linii Kolejowych w Olsztynie. Świadczenie usługi utrzym...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7500555 2020-06-01
godz. 10:00
Pomorskie dostawa materiałów Kościerzyna - m. Czersk dostawa materiałów na wykonanie robót remontowych na terenie ISE Kościerzyna linia 215...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7505083 2020-06-01
godz. 10:00
Mazowieckie Dostawa profesjonalnego urządzenia do prania dywanów, siedzeń i wykładzin

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7506918 2020-06-01
godz. 10:00
Lubelskie Zakup art. hydraulicznych, opaski, żarówki, śruby, itp.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7505985 2020-06-01
godz. 10:00
Mazowieckie Zakup środków chwastobójczych

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7508190 2020-06-01
godz. 10:00
Lubelskie Zakup czajnik elektryczny.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7488219 2020-06-01
godz. 11:30
Lubelskie Wykonanie przeglądów technicznych, konserwacji i napraw koniecznych i awaryjnych wymagających zakupu części i materiałów dla utrzy...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7507953 2020-06-01
godz. 12:00
Lubelskie Zakup części zamienne do kos spalinowych STIHL.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7508249 2020-06-01
godz. 12:00
Mazowieckie Jednorazowa dostawa wraz z transportem piktogramów na potrzeby PKP Polskie Linie Kolejowe S.A, Zakład Linii Kolej...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7488060 2020-06-01
godz. 13:27
Mazowieckie Oświetlenie zewnętrzne przystanku osobowego Jagodzin linii 282 wraz z wykonaniem dokumentacji wykonawczej Demontaż istniejących u...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7504363 2020-06-02
godz. 08:00
Mazowieckie Naprawa awarii instalacji ciepła technologicznego

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7493496 2020-06-02
godz. 09:00
Lubelskie Zakup oraz dostawa odzieży wodochronnej, służbowej i roboczej, obuwia oraz ochron osobistych, rękawic roboczych i ochronnych oraz ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7493526 2020-06-02
godz. 09:00
Mazowieckie Aktualizacja wytyczenia pasów przeciwpożarowych o szerokości 4,0m wraz z wykonaniem inwentaryzacji drzew i krzewów oraz uzyskaniem...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7502827 2020-06-02
godz. 09:00
Mazowieckie Całodobowy nadzór elektroniczny z natychmiastową reakcją załóg interwencyjnych w obiektach zlokalizowanych na terenie Sekcji Ekspl...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7507954 2020-06-02
godz. 09:00
Lubelskie Zakup urządzeń i materiałów do obróbki strumieniowo-ściernej dla potrzeb Sekcji Utrzymania Taboru i Urządzeń Technicznych w Sędzis...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)