Przetargi i zamówienia - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
7926406 2021-01-25
godz. 08:00
Mazowieckie Estetyzacja infrastruktury pasażerskiej - drobne prace remontowe oraz prace awaryjne w zakresie elementów małej architektury usytu...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7921050 2021-01-25
godz. 09:00
Kujawsko-Pomorskie Sukcesywne świadczenie usług polegających na wykonywaniu projektów czasowej zmiany organizacji ruchu i zabezpieczenia pasa drogowe...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7923281 2021-01-25
godz. 09:00
Mazowieckie Utrzymanie w pełnej sprawności urządzeń telewizji użytkowej na obszarze działania PKP PLK S.A. Zakład Linii Kolej...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7924596 2021-01-25
godz. 09:00
Małopolskie Wykonanie konserwacji, utrzymania urządzeń dźwigowych oraz napraw awaryjnych zgodnie z aktualnymi przepisami wydanymi przez instyt...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7928445 2021-01-25
godz. 09:00
Mazowieckie Dostawa materiałów budowlanych do naprawy obiektów inżynieryjnych - Wg Załącznika nr 1 Materiały budowlane do naprawy obiektów in...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7929600 2021-01-25
godz. 09:00
Mazowieckie Dostawa wyrobów przemysłu spawalniczego.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7929590 2021-01-25
godz. 09:00
Lubelskie Zakup materiałów: Laminat zderzaka (osłona zderzaka) (lewy, prawy, czołowy) lokomotywy ST44

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7918270 2021-01-25
godz. 09:30
Mazowieckie Przebudowa punktów ładunkowych na st. Biskupiec Reszelski na linii kolejowej nr 223 Czerwonka - Ełk w km 7,450 do 7,600 (rampa) or...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7885750 2021-01-25
godz. 10:00
Śląskie Budowa magistrali przyłączeniowej od EC Zabrze do komory przyłączeniowej KP Projektowana sieć ciepłownicza jest siecią wodną, podz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7897033 2021-01-25
godz. 10:00
Lubuskie "Budowa sieci ciepłowniczej preizolowanej wraz z przyłączami w rejonie ulic Rozwadowskiego, Paderewskiego i Hallera w mieście Siec...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7895367 2021-01-25
godz. 10:00
Lubuskie Obsługa serwisowa systemów FESTO w PGE Energia Ciepła S.A., Oddział nr 1 w Krakowie Przedmiotem zamówienia jest objęcie nadzorem s...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7895349 2021-01-25
godz. 10:00
Podkarpackie Dostawa, montaż i uruchomienie węzła cieplnego kompaktowego dla budynku przy ul. Małopolskiej w Rzeszowie Numer referencyjny: KZP-...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7895314 2021-01-25
godz. 10:00
Śląskie Likwidacja kotłowni Wilkowyje. Podłączenie dzielnicy Wilkowyje do miejskiego systemu ciepłowniczego – sieci ciepłownicze w/p. Zada...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7920927 2021-01-25
godz. 10:00
Mazowieckie „Świadczenie przez Wykonawcę usług polegających na stałym wykonywaniu utrzymania i bieżącej konserwacji urządzeń dźwigowych: dźwig...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7920930 2021-01-25
godz. 10:00
Mazowieckie Utrzymanie w ciągłej sprawności pasów przeciwpożarowych w 2021 roku przy liniach kolejowych na terenie Zakładu Linii Kolejowych w ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7923019 2021-01-25
godz. 10:00
Mazowieckie Wykonanie awaryjnych napraw uszkodzonych paneli elektroniki typu CTI, ECT, czujników typu CTI-3 oraz innych elementów elektroniczn...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7924803 2021-01-25
godz. 10:00
Warmińsko-Mazurskie Dostawa maseczek wielokrotnego użytku na potrzeby EPEC Sp. z o.o. PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 MASECZKA WIELOKROTNEGO UŻYTKU Maseczk...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7924938 2021-01-25
godz. 10:00
Mazowieckie Opracowanie dokumentacji projektowej na remont dwóch obiektów inżynieryjnych na linii kolejowej nr 16 Łódź Widzew - Kutno: most ma...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7928447 2021-01-25
godz. 10:00
Mazowieckie Usunięcie usterki systemu typu SPR2 km 298,037 linia nr 3 Warszawa Zachodnia - Kunowice

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7930379 2021-01-25
godz. 10:00
Małopolskie Zakup i dostawa- TARCZE

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7930378 2021-01-25
godz. 10:00
Małopolskie Zakup i dostawa naczyń wzbiorczych.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7931840 2021-01-25
godz. 10:00
Mazowieckie Dostawa uchwytu pazura SU1600.521.516/1 i pazura (ząb) SU1600.521.5.16 Uchwyt pazura SU1600.521.516/1 i pazura (ząb) SU1600.521.5...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7932775 2021-01-25
godz. 10:00
Małopolskie Dostawa automatyki przemysłowej Schneider

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7911330 2021-01-25
godz. 11:00
Dolnośląskie Wykonanie remontu układu klimatyzacyjnego zainstalowanego w budynkach MZEC Świdnica Sp. z o.o. przy ul. Pogodnej 1 w Świdnicy

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7923020 2021-01-25
godz. 11:00
Mazowieckie Wykonanie awaryjnych napraw uszkodzonych podzespołów i urządzeń do systemów: SSP,SOT,EON oraz innych elementów elektronicznych, za...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7929299 2021-01-25
godz. 11:00
Mazowieckie „Dostawa materiałów do naprawy maszyn torowych dla IN Warszawa ”

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7929950 2021-01-25
godz. 11:00
Lubelskie Zakup wąż igielitowy

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7895366 2021-01-25
godz. 12:00
Mazowieckie Utrzymanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego, instalacji elektroenergetycznych, urządzeń technicznych oraz urządzeń elektrycznego ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7916411 2021-01-25
godz. 12:00
Śląskie Realizacja w formule Zaprojektuj i Wybuduj dla zadania Remont kabla 6 kV zasilania rezerwowego Ciepłowni Radzionków na odcinku od ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7920439 2021-01-25
godz. 12:00
Mazowieckie Świadczenia usług przedsiębiorcy telekomunikacyjnego w pociągach PKP Intercity

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)