Przetargi i zamówienia - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
7677639 2020-09-25
godz. 00:00
Mazowieckie BFI-P5/076/46/2020 A. Wdrożenie systemu Teczka Konduktora (wraz z instalacją na Infrastrukturze Centralnej) B. Migracja danych z i...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7707793 2020-09-25
godz. 08:00
Mazowieckie Dostawa potencjometrów zgodnie z formularzem

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7701973 2020-09-25
godz. 09:00
Mazowieckie Dostawa pojemników na odpady pojemniki na odpady

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7707533 2020-09-25
godz. 09:37
Mazowieckie Zakup szelek bezpieczeństwa wraz z urządzeniami samohamownymi i regulowanymi linkami asekuracyjnymi oraz hełmów ochronnych zakup ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7683845 2020-09-25
godz. 10:00
Mazowieckie BFL1e-073-PS-0258/2020 Sukcesywny odbiór złomu akumulatorów kwasowych i zasadowych z terenów działalności PKP

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7692212 2020-09-25
godz. 10:00
Mazowieckie Wymiana (wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej) urządzeń elektrycznego ogrzewania rozjazdów (EOR) na linii nr 95 w stacji N...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7693769 2020-09-25
godz. 10:00
Mazowieckie Wykonanie przyłącza wod-kanalizacyjnego do budynku toromistrza st Wieniawa.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7699560 2020-09-25
godz. 10:00
Mazowieckie Wycinka drzew i krzaków na terenie IZ Siedlce Wycinka drzew i krzaków rosnących wzdłuż linii kolejowych terytorialnie należących ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7701340 2020-09-25
godz. 10:00
Mazowieckie Dostawa rolek podiglicowych do rozjazdów krzyżowych.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7701343 2020-09-25
godz. 10:00
Mazowieckie GŁOWICA SYGNALIZATORA LED-00 ISE JAROCIN głowica sygnalizatora LED-00 do SSP BUES 2000

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7701972 2020-09-25
godz. 10:00
Mazowieckie Roboty konserwacyjne skarp przekopów z naprawą osuwisk na liniach nr 009 i 218

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7701974 2020-09-25
godz. 10:00
Mazowieckie Dostawa toromierzy

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7701975 2020-09-25
godz. 10:00
Mazowieckie Dostawa podbijaka oscylacyjnego

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7701976 2020-09-25
godz. 10:00
Mazowieckie Dostawa klucza spalinowgo

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7707537 2020-09-25
godz. 10:00
Mazowieckie Dostawa czujnika koła RSR-180

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7707528 2020-09-25
godz. 10:00
Mazowieckie Wymiana wyeksploatowanego UPS-a na nowy współpracujący z istniejącym obciążeniem oraz z zespołem spalinowo - prądotwórczym na post...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7707538 2020-09-25
godz. 10:00
Mazowieckie Usuwanie skutków opadów śniegu i niskich temperatur w obiektach i urządzeniach Zakładu Linii Kolejowych w Ostrowie Wlkp.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7711010 2020-09-25
godz. 10:00
Lubelskie zakup przekaźnika MOR -R15/UPsc do systemu zdalnego sterowania i kierowania ruchem kolejowym typu MOR

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7688547 2020-09-25
godz. 12:00
Mazowieckie Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbiórkę dwóch zbiorników przeciwpożarowych i dwóch schronów wraz z pełnieniem nadzoru auto...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7696624 2020-09-25
godz. 12:00
Mazowieckie Oświetlenie.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7698744 2020-09-25
godz. 12:00
Mazowieckie Zakup i dostawa narzędzi ręcznych

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7700601 2020-09-25
godz. 12:00
Mazowieckie Pomiary elektryczne

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7701858 2020-09-25
godz. 12:00
Lubelskie Wykonanie usługi geodezyjnych pomiarów kontrolnych nierówności toków szynowych w planie i profilu torów wypoziomowanych.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7710772 2020-09-28
godz. 08:00
Mazowieckie Dostawa płyt HD Zgodnie z formularzem

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7712897 2020-09-28
godz. 08:00
Mazowieckie Szafki metalowe na gaśnice. Dostawa na koszt Wykonawcy. W załączeniu: 1) Ogólne warunki udzielania zamówień przez PKP

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7694059 2020-09-28
godz. 09:00
Mazowieckie Zmiana kategorii A/B przejazdu kolejowo – drogowego zlokalizowanego w km 120,916 w ciągu linii kolejowej nr 96 Tarnów – Leluchów ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7693775 2020-09-28
godz. 09:00
Mazowieckie „Pojedyncza wymiana podkładów drewnianych oraz szyn na linii 359 Leszno – Zbąszyń w km. 0,000 – 10,000” Przedmiotem zamówienia je...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7707527 2020-09-28
godz. 09:00
Mazowieckie Dostawa kłódki przeznaczonej do zabezpieczenia przejazdów. kłódki zasuwkowo-bębenkowe

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7707529 2020-09-28
godz. 09:00
Mazowieckie Dostawa wideł i szpadli 1. Widły do tłucznia spłaszczone (gable), 9-zebne, kute, wzmocnione, wykonane z wysokiej jakości stali na...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7712896 2020-09-28
godz. 09:00
Mazowieckie Zakup i dostawa sorbentu sypkiego Sorbent sypki mineralny do absorpcji olejów, uziarnienie 2,0-5,0 mm, op. 20 kg Koszt dostawy po...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)