Przetargi PKP InterCity

PKP Intercity to polski przewoźnik kolejowy należący do grupy PKP, który obsługuje kolejowe dalekobieżne przewozy pasażerskie: pośpieszne oraz ekspresowe. Monitorong przetargów PKP Intercity może przyczynić się do wzrostu zysków Twojej firmy - to blisko 650 zamówień rocznie (2015 r.), z czego najwięcej dotyczyło branży sprzęt, urządzenia i narzędzia - 220 zamówień.

    
nrterminorganizatorprzedmiot
8595272 2022-01-24
godz. 10:00
Mazowieckie DOSTAWA I INSTALACJA ZINTEGROWANEJ PLATFORMY DO DIAGNOSTYKI I POMIARÓW SIECI RADIOWEJ W SYSTEMIE GSM-R ORAZ ANALIZY PRZEPŁYWU DANYCH W RAMACH SYSTEMU ERTMS, DLA ZADANIA pn. „Wdrożenie komple...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8659860 2022-01-27
godz. 08:00
Śląskie RFP-obliczenia instalacji c.o. w Rybniku Obliczenia instalacji c.o. w Rybniku: 1 usługa;

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8670283 2022-01-27
godz. 08:00
Małopolskie Zakup łopat do śniegu i kluczy.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8646563 2022-01-27
godz. 09:00
Lubelskie Wykonanie zagospodarowania wód opadowych i roztopowych z terenu stacji Sławków LHS

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8661068 2022-01-27
godz. 09:00
Mazowieckie Wykonanie robót budowlanych związanych z zagospodarowaniem materiału zalegającego na st. Ełk Towarowy.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8657059 2022-01-27
godz. 10:00
Mazowieckie Naprawy bieżące i awaryjne urządzeń srk produkcji Zakładów Automatyki "KOMBUD" S.A., Radom

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8663362 2022-01-27
godz. 10:00
Mazowieckie Sukcesywna dostawa olei technicznych i preparatów smarowych

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8663364 2022-01-27
godz. 10:00
Mazowieckie Dostawa łańcucha napędowego do Mulczera gąsienicowego PT-175 dla Zakładu Linii Kolejowych w Białymstoku.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8668327 2022-01-27
godz. 10:00
Śląskie RFP na komplety uszczelnień do zaworów hamulcowych i ważących.: 1 szt.;

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8670373 2022-01-27
godz. 10:00
Zachodniopomorskie RFP na zakup i dostawę drutu spawalniczego pomiedziowego RFP na zakup i dostawę drutu elektrodowego do spawania łukowego pomiedzi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8671409 2022-01-27
godz. 10:00
Śląskie RFP: na zakup wraz z dostawą : ODBIJAK 412WC170101-1-01: 400 szt.;

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8666360 2022-01-27
godz. 10:30
Mazowieckie Utrzymanie w pełnej sprawności technicznej urządzeń telewizji użytkowej TVU i systemów przyzywowo- alarmowych stanowiących własnoś...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8659601 2022-01-27
godz. 11:00
Mazowieckie Budowa Słupowej stacji transformatorowej-Urządzenia LHS Gołaczewy STS nr 20A - 60780

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8666283 2022-01-27
godz. 11:30
Dolnośląskie Wymiana wyłącznika głównego zasilania sprężarki typ GA 30C w Kamieńcu Ząbkowickim: 1 szt.;

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8670841 2022-01-27
godz. 11:30
Mazowieckie RFI- zapytanie o informację oferty na dostawę FABRYCZNIE NOWYCH RADIOTELEFONÓW NOSZONYCH I AKCESORIÓW DO NICH

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8662376 2022-01-27
godz. 12:00
Mazowieckie RFI -rozeznanie rynku nr BFL2a-073-0029/2022 w zakresie dostaw części do silników spalinowych

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8662694 2022-01-27
godz. 12:00
Wielkopolskie RFP - na dostawę części do lokomotyw elektrycznych 1) Most szczotkowy silnika WL3-715001: 2 szt.;2) Most szczotkowy prądnicy WL2-...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8663159 2022-01-27
godz. 13:00
Mazowieckie Zakup dysków twardych do macierzy IBM Storwize v3700

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8670368 2022-01-27
godz. 13:00
Dolnośląskie RFP na dostawę śrub do osłony przekładni zębatej do lok. ST44 Śruba do osłony przekładni zębatej z łbem sześciokątnym kl.5.8 M42 ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8670853 2022-01-27
godz. 13:00
Kujawsko-Pomorskie RFP na zakup wraz z dostawą Podpór 415Z (odlewanych lub spawanych). Podpora (odlewana) 415Z110200-1-05 lub podpora (spawana) 415Z...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8670347 2022-01-27
godz. 14:00
Lubelskie Zakup - Dimer aktywna piana

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8671403 2022-01-27
godz. 14:00
Pomorskie RFP na dostawę: tarcicy wagonowej iglastej o wilgotności do 18% o wymiarach (długość, szerokość, grubość) 2000-3100/140-180/45MM, ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8667326 2022-01-28
godz. 08:00
Śląskie RFP - przegląd hydrantów w Tarnowskich Górach, Rybniku i Opolu Przegląd hydrantów zewnętrznych DN 80 w Rybniku: 4 szt.;Przegląd h...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8668967 2022-01-28
godz. 08:00
Mazowieckie Dostawa lamp roboczych.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8671637 2022-01-28
godz. 08:00
Mazowieckie Dostawa foteli biurowych.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8671636 2022-01-28
godz. 09:00
Mazowieckie Dostawa aparatów telefonicznych.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8674385 2022-01-28
godz. 09:00
Śląskie RFP: na zakup wraz z dostawą: Zapadka drzwi 412Wc 170400-1-00: 200 szt.;

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8654480 2022-01-28
godz. 10:00
Śląskie Interwencyjne usuwanie tarnsport i utylizacja zwierzyny potrąconej przez pojazdy szynowe na torach kolejowych na obszarze działani...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8657077 2022-01-28
godz. 10:00
Mazowieckie Wykonanie robót remontowych i awaryjnych w zakresie napraw peronów i dróg dojścia usytuowanych na obszarze działania Zakładu Linii...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8661064 2022-01-28
godz. 10:00
Mazowieckie Modernizacja agregatów podbijających w kolejowej podbijarce torowej typu CSM 09-32 nr fabryczny 2758

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)