Przetargi Polskiej Grupy Energetycznej (PGE)

PGE jest największym w Polsce przedsiębiorstwem sektora elektroenergetycznego pod względem przychodów i generowanego zysku. W 2015 r. spółka ogłosiła prawie 8 tys. zamówień z róznych branż - to ogromy potencjał dla Twojej firmy. Monitoruj przetargi PGE i pozyskaj nowe kontrakty!

    
nrterminorganizatorprzedmiot
7661982 2020-09-24
godz. 10:00
Śląskie 129/TA/ZO/P10/PM/2020 - „Weryfikacja rocznych raportów z emisji CO2 za rok 2020 wraz z weryfikacją rocznego raportu na temat pozio...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7698004 2020-09-24
godz. 10:00
Małopolskie „Dokumentacja na remont korekcji stopniowej na potoku Koszarawa w km 0+300-3+764 w m. Żywiec” Numer referencyjny: 2051/ZZZ/2020 P...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7697980 2020-09-24
godz. 11:00
Mazowieckie Zbiornik Wodny Brody Iłżeckie – przebudowa pompowni Styków opracowanie dokumentacji technicznej Numer referencyjny: WA.ROZ.2810.93...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7697992 2020-09-24
godz. 11:00
Dolnośląskie Wykonanie przeglądu i regeneracji rezerwowych zasilaczy UPS Numer referencyjny: PO.271.34.2020 1. Przedmiotem zamówienia jest wyk...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7698547 2020-09-24
godz. 13:00
Wielkopolskie Wykonanie 200 podkładów drewnianych do montażu tablic edukacyjnych w Arboretum Instytutu Dendrologii Polskiej Aka...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7699077 2020-09-24
godz. 14:00
Mazowieckie Budowa wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej nowej sieci gazowej od m. Dzianisz do m. Chochołów wg - OPZ - załącznik

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7689068 2020-09-25
godz. 00:00
Małopolskie Badanie jednostkowych sprawozdań finansowych sporządzonych za rok 2020 i 2021 dla poszczególnych Spółek wchodzących w skład

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7696613 2020-09-25
godz. 00:00
Mazowieckie Wykonanie prac badawczych (umowa o dzieło) dotyczących materiałów archeologicznych ze stanowisk epipaleolitycznych Obishir-1 i Obi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7701894 2020-09-25
godz. 00:00
Mazowieckie Usługi wsparcia merytorycznego przy realizacji Projektu: Przegląd i aktualizacja map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodzio...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7702324 2020-09-25
godz. 00:00
Podkarpackie Odbudowa instalacji fotowoltaicznej na przepompowni ścieków w m. Hadle Kańczuckie

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7703935 2020-09-25
godz. 00:00
Zachodniopomorskie Wybór firmy logistycznej świadczącej krajowe usługi przesyłek kurierskich, na potrzeby zamówienia Polskiej Fundac...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7704983 2020-09-25
godz. 00:00
Mazowieckie Film jako przedmiot i narzędzie nauczania kultury polskiej i języka polskiego jako obcego - przy...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7705580 2020-09-25
godz. 07:00
Śląskie Dostawa spoiwa mineralno-cementowego dla Oddziału KWK ROW Ruch Marcel - nr grupy 288-10 1 SPOIWO MINERALNO CEMEN...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7705102 2020-09-25
godz. 07:00
Śląskie Dostawa osprzętu wiertniczego tj. koronek do Polskiej Grupy Górniczej S.A. dla Oddziału Murcki-S...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7707053 2020-09-25
godz. 07:15
Śląskie Dostawa specjalistycznego sprzętu medycznego ze środków funduszu prewencyjnego dla potrzeb Polskiej Grupy...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7707043 2020-09-25
godz. 07:30
Śląskie Dostawa bieli cynkowej wraz z pigmentem nieorganicznym białym do Oddziału KWK Piast-Ziemowit Ruch Piast Polskiej ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7687844 2020-09-25
godz. 08:00
Zachodniopomorskie Zakup i dostawa foteli biurowych - szt. 5 1. Fotel biurowy SIGMA EC 11 5 ST

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7700591 2020-09-25
godz. 08:00
Kujawsko-Pomorskie Inwestycja 463 - Dostawa filtra Eaton (bagfilter) 1. Filtr (bagfilter) 1 020 2. Dostawa 1 020

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7699713 2020-09-25
godz. 08:00
Mazowieckie Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych polegających na budowie gazociągu ś/c wraz z przyłączem w ms...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7705584 2020-09-25
godz. 08:00
Śląskie Dostawa elementów złącznych hydrauliki sterowniczej dla potrzeb Polskiej Grupy Górniczej S.A O/ ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7707050 2020-09-25
godz. 08:00
Śląskie Dostawa narzędzi warsztatowych mechanicznych i montażowych oraz części zamiennych dla Polskiej Grupy

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7707046 2020-09-25
godz. 08:00
Śląskie Dostawa filtra przeciwpyłowego zewnętrznego Ø 22 mm z włókniny polipropylenowej dla Polskiej Grupy

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7707051 2020-09-25
godz. 08:00
Śląskie Dostawa preparatu do wytwarzania piany ograniczającej wzrost temperatury podczas samozagrzewania węgla dla Polskiej

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7707042 2020-09-25
godz. 08:00
Śląskie Dostawa wyrobów skórzanych dla KWK Bolesław Śmiały grupa materiałowa 185-2. 1 PAS OCHRONNY BIODROWY PRZECIWPRZEC...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7707793 2020-09-25
godz. 08:00
Mazowieckie Dostawa potencjometrów zgodnie z formularzem

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7699545 2020-09-25
godz. 08:20
Mazowieckie Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych polegających na budowie gazociągu, przyłączy gazowych s/c w ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7699715 2020-09-25
godz. 08:40
Mazowieckie Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych polegających na budowie sieci gazowej ś/c wraz z przyłączami...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7685883 2020-09-25
godz. 09:00
Zachodniopomorskie Umowa ramowa na kable i przewody 41.625 m 1. Kabel YKYżo 3x1,5 0,6/1kV 7160 M 2. Przewód LgY 1,5 450/750V czarny 6401 M 3. Przewó...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7686770 2020-09-25
godz. 09:00
Podkarpackie Usuwanie szkód powodziowych na terenie działania Zarządu Zlewni w Przemyślu II Numer referencyjny: RZ.ROZ.2810.89.2020 Przedmiote...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7692155 2020-09-25
godz. 09:00
Mazowieckie Sukcesywna dostawa wraz z transportem i rozładunkiem materiałów budowlanychi zgodnie z SIWZ

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)