Przetargi PKP InterCity

PKP Intercity to polski przewoźnik kolejowy należący do grupy PKP, który obsługuje kolejowe dalekobieżne przewozy pasażerskie: pośpieszne oraz ekspresowe. Monitorong przetargów PKP Intercity może przyczynić się do wzrostu zysków Twojej firmy - to blisko 650 zamówień rocznie (2015 r.), z czego najwięcej dotyczyło branży sprzęt, urządzenia i narzędzia - 220 zamówień.

    
nrterminorganizatorprzedmiot
8206500 2021-06-23
godz. 08:00
Mazowieckie Usługa napraw awaryjnych będących następstwem zużycia oraz działań osób trzecich urządzeń (platform przyschodowych) do obsługi osó...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8209184 2021-06-23
godz. 08:00
Mazowieckie Zakup części elektronicznych do maszyn torowych.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8194905 2021-06-23
godz. 09:00
Mazowieckie Wykonanie robót remontowych hali garażowo-warsztatowej na st. Działdowo, km 149,700, linia nr 009 Warszawa - Gdańsk

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8203458 2021-06-23
godz. 09:00
Mazowieckie Zakup gniazd UIC do lokomotyw EU160

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8214405 2021-06-23
godz. 09:00
Mazowieckie Dostawa tarcz do cięcia i szlifowania metali na wyposażenie w Sekcji Eksploatacji Inowrocław. Szczotka tarczowa, tarcze do cięcia...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8214476 2021-06-23
godz. 09:00
Lubelskie Zakup materiałów: Czujniki termostatyczne typ BT-L

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8215675 2021-06-23
godz. 09:00
Lubelskie Zakup - Separatora parkingowego + elementy montażowe.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8206498 2021-06-23
godz. 09:47
Mazowieckie Zakup materiałów różnych dla Sekcji Eksploatacji Czechowice-Dziedzice, Jaworzno-Szczakowa i Katowice materiały różne

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8153354 2021-06-23
godz. 10:00
Mazowieckie Przeprowadzenie weryfikacji WE i uzyskanie nowego zezwolenia na dopuszczenie do eksploatacji podsystemu „Sterowanie – urządzenia przytorowe” dla całego zakresu urządzeń sterowania ruchem kol...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8191412 2021-06-23
godz. 10:00
Mazowieckie Modernizacja przejazdu kat. A w km 23,506 na linii kolejowej nr 17, szlak Gałkówek - Koluszki

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8191414 2021-06-23
godz. 10:00
Mazowieckie Powiązanie urządzeń przejazdowych przejazdów kat "A" w km 52,984 i w km 58,367 w urządzeniach stacyjnych na linii kolejowej 61 ora...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8203545 2021-06-23
godz. 10:00
Mazowieckie Świadczenie usług związanych z udostępnieniem łącza podstawowego do Internetu w Warszawie dla potrzeb PKP Polskie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8206502 2021-06-23
godz. 10:00
Mazowieckie Dozorowanie obiektów ISE Bydgoszcz ul. Sygnałowa 12

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8209183 2021-06-23
godz. 10:00
Mazowieckie Naprawa awaryjna komputera do sterowania urządzeń srk na stacji Pasym, linia 219 Olsztyn - Ełk.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8211728 2021-06-23
godz. 10:00
Łódzkie RFP na dostawę materiałów chemicznych 24 pozycjach asortymentowych 962 ORATARTRE - odkamieniacz do wszystkich elementów, jak rury...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8212733 2021-06-23
godz. 10:00
Mazowieckie Naprawa urządzeń oświetlenia zewnętrznego Remont oświetlenia przejazdu w km. 10,156 oraz oświetlenia rampy załadunkowej (słupy nr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8214479 2021-06-23
godz. 10:00
Lubelskie Zakup materiałów: 140x2950 przewód paliwowy z nakrętką i kołnierzem.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8214981 2021-06-23
godz. 10:00
Lubelskie Zakup plomba plastikowa w kolorze czerwonym, żółtym, niebieskim wg ilości oraz parametrów wskazanych w Załączniku Nr 2.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8202049 2021-06-23
godz. 11:00
Wielkopolskie RFP - na wykonanie usługi polegającej na rozbiórce komina: 1 szt.;

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8203290 2021-06-23
godz. 11:00
Mazowieckie Dostawa podzespołów do lokomotyw typu EU160

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8206302 2021-06-23
godz. 11:00
Dolnośląskie Przetarg nieograniczony na usługę doczyszczania wagonów po rozładunku. Zadanie I - usługa doczyszczania wagonów po rozładunku (Wa...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8209185 2021-06-23
godz. 11:00
Mazowieckie Zakup i dostawa stołów ślusarskich z wyposażeniem do punktów obsługi technicznej przekaźników

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8214653 2021-06-23
godz. 11:00
Lubelskie Zakup materiałów: Płytka skrawająca SANDVIK LNX, Płytka skrawająca WINDA LNX

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8151460 2021-06-23
godz. 12:00
Mazowieckie Wykonanie w systemie zaprojektuj i wybuduj myjni automatycznej w Krakowie Głównym Zachód wraz z urządzeniami i towarzyszącą infras...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8202045 2021-06-23
godz. 12:00
Dolnośląskie Naprawa silników spalinowych i rozrusznika kos spalinowych STIHL: 1 szt.;

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8202044 2021-06-23
godz. 12:00
Dolnośląskie Przegląd kontenerowej stacji paliw w Legnicy: 1 szt.;

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8203002 2021-06-23
godz. 12:00
Wielkopolskie RFP na pokaz skuteczności lasera przemysłowego do czyszczenia powierzchni stalowej (pudło i wózki lokomotyw elektrycznych). Wymaga...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8204924 2021-06-23
godz. 12:00
Mazowieckie RFP - Usługa pełnienia nadzoru inwestorskiego na etapie odbioru dokumentacji projektowej oraz nad robotami realizowanymi w ramach ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8204862 2021-06-23
godz. 12:00
Mazowieckie Przeprowadzenie niezależnej oceny prawidłowości stosowania procesu zarządzania ryzykiem zgodnie z Rozporządzeniem Wykonawczym Komi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8205573 2021-06-23
godz. 12:00
Pomorskie RFP na : Usługa pełnienia nadzoru inwestorskiego nad zadaniem remontowym . Usługa pełnienia nadzoru inwestorskiego nad zadaniem r...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)