Przetargi PKP Cargo

To największy w Polsce i drugi w Unii Europejskiej operator kolejowych przewozów towarowych. W 2015 r. spółka ogłosiła ponad 500 zamówień m.in. z branż: maszyny, sprzet i urządzenia, budowlana - remonty i wykończenia oraz komputery i informatyka. Zapoznaj się z przetargami PKP Cargo i monitoruj je na bieżąco!

    
nrterminorganizatorprzedmiot
7710772 2020-09-28
godz. 08:00
Mazowieckie Dostawa płyt HD Zgodnie z formularzem

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7712897 2020-09-28
godz. 08:00
Mazowieckie Szafki metalowe na gaśnice. Dostawa na koszt Wykonawcy. W załączeniu: 1) Ogólne warunki udzielania zamówień przez PKP

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7694059 2020-09-28
godz. 09:00
Mazowieckie Zmiana kategorii A/B przejazdu kolejowo – drogowego zlokalizowanego w km 120,916 w ciągu linii kolejowej nr 96 Tarnów – Leluchów ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7693775 2020-09-28
godz. 09:00
Mazowieckie „Pojedyncza wymiana podkładów drewnianych oraz szyn na linii 359 Leszno – Zbąszyń w km. 0,000 – 10,000” Przedmiotem zamówienia je...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7707527 2020-09-28
godz. 09:00
Mazowieckie Dostawa kłódki przeznaczonej do zabezpieczenia przejazdów. kłódki zasuwkowo-bębenkowe

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7707529 2020-09-28
godz. 09:00
Mazowieckie Dostawa wideł i szpadli 1. Widły do tłucznia spłaszczone (gable), 9-zebne, kute, wzmocnione, wykonane z wysokiej jakości stali na...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7712896 2020-09-28
godz. 09:00
Mazowieckie Zakup i dostawa sorbentu sypkiego Sorbent sypki mineralny do absorpcji olejów, uziarnienie 2,0-5,0 mm, op. 20 kg Koszt dostawy po...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7713172 2020-09-28
godz. 09:00
Mazowieckie Dostawa części zamiennych do hamulców torowych 1. ŚRUB DO ZACZEPU ODCIĄGU 4-28174 szt. 10 2. OSŁON SIŁOWNIKA 3-30543 szt. 40 3. R...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7696468 2020-09-28
godz. 10:00
Mazowieckie Remont urządzeń elektrycznego ogrzewania rozjazdów na stacji Malbork linia kolejowa nr 204. Wymiana szafy sterowniczej REOR5 wraz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7696471 2020-09-28
godz. 10:00
Mazowieckie Naprawa przejazdów kolejowo-drogowych z podziałem na zadania. Roboty naprawcze przejazdów kolejowo-drogowych w różnych lokalizacj...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7697027 2020-09-28
godz. 10:00
Mazowieckie Teczki wiązane kartonowe A4 (zwykłe - kwasowe)

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7697418 2020-09-28
godz. 10:00
Mazowieckie Rozbiórka budynków z podziałem na 2 zadania na terenie Zakładu Linii Kolejowych w Opolu

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7697416 2020-09-28
godz. 10:00
Mazowieckie Kompensacja energii biernej dla 6 punktów poboru energii elektrycznej w obiektach IZ Wrocław Zamontowanie urządzeń służących do k...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7699562 2020-09-28
godz. 10:00
Mazowieckie Konserwacja dwóch przepustów kolejowych w km 16,085 i 18,589 oraz remont przepustu w km 16,371 na linii nr 355 Ostrów Wielkopolski...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7701341 2020-09-28
godz. 10:00
Mazowieckie Usuwanie śniegu i lodu z dróg, urządzeń oraz obiektów kolejowych w okresie intensywnych opadów śniegu, w sezonie zimowym od 15.11....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7681820 2020-09-28
godz. 10:00
Pomorskie Wykonanie Studium Wykonalności dla projektu „Poprawa dostępności publicznego transportu zbiorowego poprzez rozbudowę infrastruktur...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7708685 2020-09-28
godz. 10:00
Mazowieckie RFI -rozeznanie rynku nr BFL1b-073-0285/2020 w zakresie dostaw części zamiennych do prędkościomierzy

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7708532 2020-09-28
godz. 10:00
Mazowieckie Dostawa wraz z montażem i uruchomieniem systemu TVU do obserwacji windy osobowej na peronie stacji Opole Wschodnie”

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7711446 2020-09-28
godz. 10:00
Mazowieckie Naprawa karty licznika osi typu AMC001 nr fabryczny 14-08168.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7711451 2020-09-28
godz. 10:00
Mazowieckie Akcesoria do kosiarek STIHL. Dostawa na koszt Wykonawcy. W załączeniu: 1) Ogólne warunki udzielania zamówień przez PKP

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7711444 2020-09-28
godz. 10:00
Mazowieckie Naprawa kart wartościujących RSR-180 systemów licznika urządzeń zabudowanych na przejazdach kolejowo – drogowych terenu Sekcji Eks...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7708530 2020-09-28
godz. 10:21
Mazowieckie Zakup kos spalinowych Stihl na potrzeby Zakładu Linii Kolejowych w Łodzi.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7712890 2020-09-28
godz. 10:37
Mazowieckie Dostawa części do maszyn torowych Zadanie nr 1 - zakrętarka GT3500 GE - zestaw naprawczy zapłonu nr 845389 - 2szt - gaźnik 845325...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7710520 2020-09-28
godz. 11:00
Mazowieckie Dostawa posiłków profilaktycznych w formie jednego dania gorącego realizowanych na podstawie kuponów żywieniowych w formie papiero...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7660532 2020-09-28
godz. 12:00
Mazowieckie Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej spółki (podstawa) oraz ubezpieczenia mienia spółki Numer referencyjny: 6060/ILG 7/09118/0...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7696775 2020-09-28
godz. 12:00
Mazowieckie Zakup trzech stacjonarnych zestawów komputerowych o podwyższonych parametrach technicznych z dwoma monitorami.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7696776 2020-09-28
godz. 12:00
Mazowieckie Zakup akcesoriów komputerowych. Zakup akcesoriów komputerowych dla potrzeb Centrali do bieżącej obsługi pracowników.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7700602 2020-09-28
godz. 12:00
Mazowieckie Roczny przegląd kontenerów SKG.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7708055 2020-09-28
godz. 12:00
Mazowieckie RFI -rozeznanie rynku nr BFL1b-073-0285/2020 w zakresie dostaw przewodów elektrycznych

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7716901 2020-09-28
godz. 12:00
Lubelskie Zakup - Drabiny aluminiowej 4- stopniowej Krause Solidy, Myjki do szyb 3 w 1 Leifheit

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)