Przetargi PKP Cargo

To największy w Polsce i drugi w Unii Europejskiej operator kolejowych przewozów towarowych. W 2015 r. spółka ogłosiła ponad 500 zamówień m.in. z branż: maszyny, sprzet i urządzenia, budowlana - remonty i wykończenia oraz komputery i informatyka. Zapoznaj się z przetargami PKP Cargo i monitoruj je na bieżąco!

    
nrterminorganizatorprzedmiot
7504363 2020-06-02
godz. 08:00
Mazowieckie Naprawa awarii instalacji ciepła technologicznego

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7510011 2020-06-02
godz. 08:00
Mazowieckie Maski ochronne FFP2

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7493496 2020-06-02
godz. 09:00
Lubelskie Zakup oraz dostawa odzieży wodochronnej, służbowej i roboczej, obuwia oraz ochron osobistych, rękawic roboczych i ochronnych oraz ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7493526 2020-06-02
godz. 09:00
Mazowieckie Aktualizacja wytyczenia pasów przeciwpożarowych o szerokości 4,0m wraz z wykonaniem inwentaryzacji drzew i krzewów oraz uzyskaniem...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7502827 2020-06-02
godz. 09:00
Mazowieckie Całodobowy nadzór elektroniczny z natychmiastową reakcją załóg interwencyjnych w obiektach zlokalizowanych na terenie Sekcji Ekspl...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7507954 2020-06-02
godz. 09:00
Lubelskie Zakup urządzeń i materiałów do obróbki strumieniowo-ściernej dla potrzeb Sekcji Utrzymania Taboru i Urządzeń Technicznych w Sędzis...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7457538 2020-06-02
godz. 10:00
Mazowieckie Modernizacja 3 szt. agregatów podbijających na kolejowych podbijarkach rozjazdowych typu UNIMAT 08-475 4S Numer referencyjny: 4040...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7488528 2020-06-02
godz. 10:00
Małopolskie Zakup i sukcesywna dostawa olejów, płynów i smarów dla PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Maszyn Torowych w K...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7493522 2020-06-02
godz. 10:00
Mazowieckie Demontaż starych oraz montaż nowych kompozytowych izolatorów sieci trakcyjnej, będących własnością Zamawiającego, na liniach kolej...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7495905 2020-06-02
godz. 10:00
Świętokrzyskie Wykonanie naprawy nawierzchni drogowej na przejazdach kolejowo- drogowych na terenie działania PKP PLK S.A. Zakła...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7500817 2020-06-02
godz. 10:00
Wielkopolskie Naprawa awaryjna uszkodzonego kabla od zasilania semafora A½ oraz Sz A na stacji Ostrów Zachód „Oz” linia 014 Wykonanie rowu kabl...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7501234 2020-06-02
godz. 10:00
Mazowieckie Przedmiotem umowy jest świadczenie usług konserwacji, przeglądów oraz utrzymania w stałej sprawności technicznej i eksploatacyjnej...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7503516 2020-06-02
godz. 10:00
Mazowieckie Zakup awaryjny podkładek ślizgowych Pzb 21/3

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7503514 2020-06-02
godz. 10:00
Mazowieckie Dostawa wraz z transportem materiałów budowlanych , prętów, kątowników i desek na naprawę obiektów inżynieryjnych w km. 67,566 i k...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7503518 2020-06-02
godz. 10:00
Świętokrzyskie Dostawa farb dla PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w Skarżysku – Kamiennej Dostawa farb dl...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7505821 2020-06-02
godz. 10:00
Mazowieckie Zakup i wymiana pękniętych szyb w wiatach siedziskowych na stacji pasażerskiej: Olsztyn Zachodni, Jonkowo, Małdyty, Pasłęk, Czerwo...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7508199 2020-06-02
godz. 10:00
Lubelskie Zakup materiałów dla potrzeb uzupełnienia zapasu minimalnego Grupy Magazynowej w Zamość Bortatycze LHS wg uszczegółowienia w Załąc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7502829 2020-06-02
godz. 10:56
Mazowieckie Zakup wraz z dostawą olejów i produktów chemicznych dla Sekcji Eksploatacji Jaworzno-Szczakowa i Katowice oleje techniczne i prod...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7490881 2020-06-02
godz. 11:00
Mazowieckie Sukcesywna dostawa rękawic ochronnych i roboczych zakup rękawic ochronnych i roboczych dla pracowników

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7502834 2020-06-02
godz. 11:00
Mazowieckie Przyłbice uchylne - zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia. Każdy z wykonawców dołączy kartę charakterystyki koszt dostawy po stro...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7493077 2020-06-02
godz. 12:00
Mazowieckie Zagospodarowanie (obejmujące przygotowanie odpadów do odbioru, załadunek, odbiór, transport i utylizację) odpadów o kodzie 17 02 0...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7503520 2020-06-02
godz. 12:00
Warmińsko-Mazurskie Wymiana słupów, opraw oraz naprawa oświetlenia zewnętrznego w różnych lokalizacjach IZ Olsztyn

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7503083 2020-06-02
godz. 12:00
Mazowieckie Zakup wraz z dostawą kątownika dla Sekcji Eksploatacji Bielsko-Biała kątownik stalowy

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7505759 2020-06-02
godz. 12:00
Mazowieckie Sprężarka śrubowa.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7505201 2020-06-02
godz. 12:00
Mazowieckie Sensory, nadajniki; Pozostałe części elektryczne

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7507783 2020-06-02
godz. 12:00
Mazowieckie Zakup wraz z dostawą smaru do smarowania części trących w rozjazdach dla Sekcji Eksploatacji Jaworzno-Szczakowa i Bielsko-Biała s...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7493493 2020-06-02
godz. 14:00
Śląskie „Dostawa i montaż rolet okiennych wewnętrznych w budynkach zlokalizowanych w Kędzierzynie Koźlu przy ul. Szkolnej 15”

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7503082 2020-06-02
godz. 14:00
Mazowieckie Zakup wraz z dostawą materiałów różnych dla Sekcji Eksploatacji Bielsko-Biała, Jaworzno-Szczakowa i Katowice materiały różne

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7498521 2020-06-03
godz. 09:00
Mazowieckie Remont przejścia pod torami. Wykonanie remontu przejścia pod torami w km 85,474 na linii kolejowej nr 009 Warszawa - Gdańsk , zgo...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7500554 2020-06-03
godz. 09:00
Mazowieckie Zakup kabla sygnałowego YKSY 75x1,5 mm2.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)