Przetargi Energa

Energa jest jedną z czterech największych grup energetycznych w Polsce. Jej podstawowa działalność obejmuje dystrybucję, wytwarzanie oraz obrót energią elektryczną i cieplną. W 2015 roku w Grupie zainstalowanych było 0,56 GW w odnawialnych źródłach energii, z których Grupa w wyprodukowała w ciągu całego 2015 roku 1,7 TWh energii elektrycznej brutto (źródło: mat. prasowe). W 2015 roku spółka ogłosiła 5 300 zamówień - monitoruj przetargi Energi i pozyskaj nowe kontrakty!

    
nrterminorganizatorprzedmiot
8260324 2021-08-02
godz. 08:00
Zachodniopomorskie Wykonanie projektów budowlano wykonawczych: Charzyno. ZNZ3876Z5555MZIZ2021Z21029 471# Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego na modernizację linii napowietrznej nN - obw. 2, 3, 4 i 6 z...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8269749 2021-08-02
godz. 08:00
Zachodniopomorskie Wykonanie robót budowlanych: 424# Wymiana 1 słup SN L.450 Modrzejewo w ramach OPEX 2021 sprawa ZN/3992/8459MZE/2021/1 Bytów Modrzejewo Tuchomie gmina wiejska 424# Wymiana 1 słup SN L.450 Mod...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8273111 2021-08-02
godz. 08:00
Zachodniopomorskie Wykonanie projektów budowlano wykonawczych: Konikowo Świeszyno gmina wiejska nr dzial.: 405/31 sprawa ZN/4023/5353MZI/2021/2102563 482#Budowa przyłącza kablowego 0,4kV dla zasilenia obiektu:...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8274709 2021-08-02
godz. 08:00
Zachodniopomorskie Wykonanie projektów budowlano wykonawczych: Ustronie Morskie sRrawa ZNZ4021Z5555MZIZ2021Z2102779 481# Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego na zabudowę szafek pomiarowych i zasilenie i...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8276014 2021-08-02
godz. 08:00
Pomorskie Wykonanie robót budowlanych: 1 Kopalino Choczewo gmina wiejska - nr dzial.: Kopalino-103/8 822# Wykonanie robót: wplecenie w ist. kabel wg WP-P/19/067291 i projektu nr 492/P/21. Prace wykona...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8278618 2021-08-02
godz. 08:00
Pomorskie Wykonanie robót budowlanych: 1 Ręboszewo Kartuzy obszar wiejski nr dzial.: 192/34 821#Budowa przyłącza kablowego nN dla zasilania studni głębinowej na dz. 192/34 w miejscowości Ręboszewo spr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8279672 2021-08-02
godz. 08:00
Pomorskie Wykonanie robót budowlanych: 1 Dziemiany Dziemiany gmina wiejska nr dzial.: 77/11 821#dokonać wymiany złącza zintegrowanego ZK-1/P-1 (Z-105-2) na szafkę pomiarową P2-Rs/ LZV/LZR/F dla zasila...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8280658 2021-08-02
godz. 08:00
Pomorskie Wykonanie projektów budowlano wykonawczych: 1 Lubiki Czarna Woda obszar wiejski nr dzial.: 69/3 826# Budowa przyłącza kablowego nN-0,4kV sprawa ZN/5522/3434MZI/2021/2102734 2 Bolesławowo Ska...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8282213 2021-08-02
godz. 08:00
Pomorskie Wykonanie robót budowlanych: 1 Pępowo Żukowo obszar wiejski 0# Budowa powiązania SN - 15 kV Pępowo - Leźno pomiędzy st.3 odg.089451/3/13 kier. T-80067 Pępowo Strzelenka, a ZK SN TR3 w Leźnie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8282234 2021-08-02
godz. 08:00
Pomorskie Wykonanie robót budowlanych: 1 Szemud Szemud gmina wiejska ul. Czeladnicza nr dzial.: Szemud-402/2 822# Wykonanie robót: budowa przyłącza kablowego zasilonego z projektowanego ZK wg P/20/044...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8284446 2021-08-02
godz. 08:00
Pomorskie Wykonanie robót budowlanych: 1 Lizaki Kościerzyna gmina wiejska nr dzial.: 197 821#dokonać wymiany istniejącego złącza kablowego ZK (Z-101/1A) na szafkę pomiarową P-1-Rs/LZV/LZR/F dla zasila...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8284448 2021-08-02
godz. 08:00
Pomorskie Wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym: 1 Gołubie Stężyca gmina wiejska 0#Opracowanie dokumentacji - Wymiana stacji słupowej SN/nn T-8205 Gołubie, l.nap.SN i nn, 0#Wym...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8284650 2021-08-02
godz. 08:00
Zachodniopomorskie Wykonanie projektów budowlano wykonawczych: 1 Debrzno ul. Jeziorna nr dzial.: Debrzno-1046/10 sprawa ZN/4143/8257MZI/2021/2103000 479#Projekt budowlany (2 egz.) i wykonawczy (4 egz.) z koszt...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8284651 2021-08-02
godz. 08:00
Zachodniopomorskie Wykonanie robót budowlanych: 1 Koszalin Koszalin gmina miejska ul. Mirtowa nr dzial.: 0029-474/42 sprawa ZN/4146/5353MZI/2021/2003673 482#Budowa przyłącza kablowego 0,4kV do zasilania domu j...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8285025 2021-08-02
godz. 08:00
Pomorskie Wykonanie projektów budowlano wykonawczych: 1 Kopalino Choczewo gmina wiejska ul. Kalinowa - nr dzial.: Kopalino-12/28 828#budowa przyłącza kablowego z proj. ZK (wg OBI/36/2004056) wg WPP/ 2...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8285018 2021-08-02
godz. 08:00
Pomorskie Wykonanie projektów budowlano wykonawczych: 1 Ocypel Lubichowo gmina wiejska ul. Brzozowa nr dzial.: 431/6, 721/12 826# Budowa linii kablowej nN-0,4kV sprawa ZN/5575/3434MZI/2021/2101799 2 Z...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8286713 2021-08-02
godz. 08:00
Pomorskie Wykonanie robót budowlanych: 1 Gdynia Gdynia gmina miejska ul. Bosmańska - nr dzial.: 0021-1990 818#Wykonanie robót: Budowa linii kablowej nn - 0,4kV w oparciu o dokumentację projektową, dla...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8286783 2021-08-02
godz. 08:00
Pomorskie Wykonanie robót budowlanych: 1 Lublewo Gdańskie Kolbudy gmina wiejska nr dzial.: gm. Kolbudy-dz.560/20 819# linia kablowa nN YAKXS 4x120 + KRSN-P2, ETAP-I, [ Zakres Ograniczony] sprawa ZN/56...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8287852 2021-08-02
godz. 08:00
Zachodniopomorskie Wykonanie robót budowlanych: 1 Nieżywięć Człuchów gmina wiejska nr dzial.: Nieżywięć-71/16 479#Rozbudowa kablowej sieci (linii) elektroenergetycznej 0,4kV do zasilania budynków mieszkalnych ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8288519 2021-08-02
godz. 08:00
Pomorskie Wykonanie robót budowlanych: 1 Lewino Linia gmina wiejska ul. Długa nr dzial.: 96/30 822# Wykonanie robót: Wybudowanie przyłącza kablowego zasilonego z istniejącego złącza do kablowej rozdzi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8260718 2021-08-02
godz. 09:00
Wielkopolskie Wykonanie projektów budowlano wykonawczych: Tomaszew Olszówka gmina wiejska nr dział.: 116/2 sprawa ZN/4972/4747MZI/2021/2101355 769# Opracowanie dokumentacji projektowej dla zasilania dz. n...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8262466 2021-08-02
godz. 09:00
Wielkopolskie Wykonanie projektów budowlano wykonawczych: Szałe Opatówek obszar wiejski ul. Morelowa 14 nr dział.: 500/20 sprawa ZN/4978/4141MZI/2021/2101627 735# Opracowanie dokumentacji projektowej na b...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8265618 2021-08-02
godz. 09:00
Wielkopolskie Wykonanie robót budowlanych: Kowalew Pleszew obszar wiejski ul. Dworcowa nr dział.: 33/11 sprawa ZN/5103/4444MZI/2021/2101726 798#Budowa przyłącza kablowego nN w m. Kowalew, ul. Dworcowa, dz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8268843 2021-08-02
godz. 09:00
Wielkopolskie Wykonanie robót budowlanych: Oleśnica-Folwark Zagórów obszar wiejski nr dział.: 449/2 sprawa ZN/5059/4848MZI/2021/2100180 779#Budowa przyłącza kablowego nn Skorzęcin Witkowo obszar wiejski n...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8269788 2021-08-02
godz. 09:00
Wielkopolskie Wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym: Kalisz Kalisz gmina miejska ul. Adama Asnyka nr dział.: 21, 22, 23 sprawa ZN/5203/4141MZI/2021/2100870 739# Opracowanie dokumen...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8271083 2021-08-02
godz. 09:00
Wielkopolskie Wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym: Słupia pod Bralinem Perzów gmina wiejska 35 nr dział.: 151/1 sprawa ZN/4997/4343MZI/2021/2100472 756#Wykonanie dokumentacji na ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8287920 2021-08-02
godz. 09:00
Warmińsko-Mazurskie wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym: 1 Staniewo Reszel obszar wiejski nr dzial.: 17-19/69 Posadowić i wy...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8277635 2021-08-02
godz. 10:00
Mazowieckie Wykonanie robót budowlanych: 1 Kutno gmina miejska ul. Mikołaja Kucieńskiego nr dzial.: Kutno Łąkoszyn -278/21 sprawa 139# Przetarg, W - WYKONAWSTWO, Gmina Miasto Kutno, Kutno, ul. Mikołaja ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8277634 2021-08-02
godz. 10:00
Mazowieckie Wykonanie robót budowlanych: 1 Poświętne Płońsk gmina wiejska nr dzial.: 75/2 sprawa 138#Budowa przyłącza kablowego nN, Przyłącze do: Poświętne SZR-10 km 70+820 drogi S7, Nr ZN/2494/7272MZI/...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8288824 2021-08-02
godz. 12:00
Pomorskie Odnowienie wsparcia dla Hitachi pod system SAP

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)