Wyniki przetargów - wyniki wyszukiwania

    
nrdata ogł.wygrywającytemat
6272732 2022-08-10 II.1.1) Nazwa: „Zaprojektowanie i wybudowanie zespołu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z budynkiem parkingowym przy ulicy ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6272738 2022-08-10 Mazowieckie II.1.1) Nazwa: Zakup autokaru do poboru krwi II.1.4) Krótki opis: Przedmiotem zamówienia jestdostawa, wydanie oraz przeniesienie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6272739 2022-08-10 II.1.1) Nazwa: Dostawa zestawów do cyfrowej cholangioskopii diagnostyczno-terapeutycznej. II.1.4) Krótki opis: 1. Przedmiotem za...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6272748 2022-08-10 II.1.1) Nazwa: Dostawa mikroskopu stereoskopowego badawczego z fluorescencją z kamerą cyfrową oraz jednostką sterującą (komp...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6272856 2022-08-10 Śląskie II.1.1) Nazwa: Dostawa stacji roboczej. IA1.282.37.2022.MW II.1.4) Krótki opis: 1.Przedmiotem zamówienia jest wydajna stacja rob...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6272736 2022-08-10 Małopolskie CZĘŚĆ NR 1 Nazwa: Dostawa serwerów, dysków sieciowych oraz oprogramowania do wirtualizacji II.2.4) Opis zamówienia: Przedmi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6272862 2022-08-10 Małopolskie CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Dostawa przełaczników sieciowych II.2.4) Opis zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa przełąc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6272874 2022-08-10 Małopolskie II.1.1) Nazwa: GUM2022ZP0059 Dostawa laserowego mikroskopu konfokalnego do nieinwazyjnego obrazowania skóry in vivo w czasie rzec...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6272875 2022-08-10 Pomorskie II.1.1) Nazwa: Dostawa sprzętu komputerowego wraz z niezbędnym oprogramowaniem – etap I - dostawa 371 sztuk fabrycznie nowych ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6272741 2022-08-10 Mazowieckie Nazwa: Modernizacja instalacji oświetlenia drogowego na terenie Gminy Puławy II.1.4) Krótki opis: Przedmiotem zamówienia jest ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6272880 2022-08-10 II.1.1) Nazwa: Dostawa odczynników do aparatów firmy Bentley dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie. II.1.4) Krótki op...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6272885 2022-08-10 II.1.1) Nazwa: Dostawa pomocy dydaktycznych w formie sprzętu IT oraz multimedialnych pomocy dydaktycznych w projekcie "Akade...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6272887 2022-08-10 Świętokrzyskie II.1.1) Nazwa: Zakup sprzętu komputerowego w ramach projektu „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Gra...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6272889 2022-08-10 Kujawsko-Pomorskie II.1.1) Nazwa: Dostawa różnych produktów spożywczych II.1.4) Krótki opis: Dostawa różnych artykułów spożywczych:zbożowe...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6272896 2022-08-10 Wielkopolskie CZĘŚĆ NR: 4 NAZWA: Zadanie nr 4 - dotyczy dostawy środków ochrony roślin dla ZDOO Kościelna Wieś . Zadanie składa się z ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6272740 2022-08-10 Wielkopolskie CZĘŚĆ NR 1 Nazwa: 1 II.2.4) Opis zamówienia: Zadanie nr 1 - dotyczy dostawy środków ochrony roślin dla SDOO Słupia Wielka....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6272864 2022-08-10 Mazowieckie Nazwa: Zakup i dostawa części zamiennych do pojazdów służbowych marki KIA i HYUNDAI II.1.4) Krótki opis: Przedmiotem zamówi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6272912 2022-08-10 CZĘŚĆ NR: 3 NAZWA: Dostawa drukarki do legitymacji studenckich- 1 szt.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6272913 2022-08-10 CZĘŚĆ NR: 4 NAZWA: Dostawa drukarki do legitymacji służbowych II.2.4) Opis zamówienia: Część nr 4-dostawa drukarki do le...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6272855 2022-08-10 Mazowieckie CZĘŚĆ NR 1 Nazwa: Dostawa urządzeń wielofunkcyjnych A3-10 szt. II.2.4) Opis zamówienia: Część 1 – dostawa urządzeń w...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6272917 2022-08-10 Wielkopolskie II.1.1) Nazwa: Wykonanie systemu kontroli dostępu w budynku Sądu Rejonowego w Tomaszowie Mazowieckim z prawem opcji II.1.4) Kró...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6272923 2022-08-10 Mazowieckie II.1.1) Nazwa: Najem systemu dozoru wizyjnego do ciągłej całodobowej obserwacji wyznaczonych 172 obszarów i miejsc na terenie ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6272925 2022-08-10 II.1.1) Nazwa: Działania edukacyjno-kulturalne (w tym animacyjne oraz szkoleniowo-instruktażowe) wspomagające wprowadzenie nowe...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6272924 2022-08-10 Pomorskie Nazwa: Wykonywanie usług leśnych z zakresu hodowli lasu na terenie leśnictwa Dzierżążno w roku 2022 - powtórzenie podobnych...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6272922 2022-08-10 Pomorskie Nazwa: Wykonywanie usług leśnych z zakresu gospodarki leśnej w leśnictwach Przewóz i Uniradze w roku 2022 - powtórzenie podo...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6272937 2022-08-10 Wielkopolskie II.1.1) Nazwa: Udzielenie kredytu długoterm. w 2022 r. w kw. 7700 000PLNna spłatę wcześniej zaciąg. zobow. z tyt. zaciąg. kr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6272921 2022-08-10 Śląskie CZĘŚĆ NR 1 Nazwa: Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy i nie zamieszkują mieszka...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6272944 2022-08-10 Podlaskie II.1.1) Nazwa: Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni rzeki Sajna poprzez naprawę jazu Pleśno w km 28+425 II.1.4) Krótki op...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6272945 2022-08-10 Śląskie II.1.1) Nazwa: Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie porad specjalistycznych w dziedzinie reumatologii w Poradni Reumatolo...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6272940 2022-08-10 Śląskie CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Wyposażenie, utrzymanie czystości i porządku na terenie PSZOK w Jasienicy, przygotowanie przyjętych odpa...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)