Wyniki przetargów - wyniki wyszukiwania

    
nrdata ogł.wygrywającytemat
4348292 2018-02-23 Opolskie CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Termomodernizacja Urzędu Gminy w Dobroniu (Dobroń, ul. 1 1 Listopada 9)

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4348293 2018-02-23 CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Wyposażenie klasopracowni

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4348294 2018-02-24 Śląskie CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Modernizacja generatora TLRI 100/30-36 nr 11 w Elektrociepłowni Żerań II.2.4) Opis zamówienia: Przedmiotem zam...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4348295 2018-02-23 CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Modernizacja energetyczna Szkoły Podstawowej w Czuryłach

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4348296 2018-02-23 CZĘŚĆ NR: 3 NAZWA: Modernizacja energetyczna Szkoły Podstawowej w Borkach Wyrkach

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4348297 2018-02-23 Mazowieckie CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Dostawa nowego autobusu w formie leasingu operacyjnego.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4348298 2018-02-23 Śląskie CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: ZADANIE NR 2

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4348299 2018-02-23 Śląskie CZĘŚĆ NR: 3 NAZWA: ZADANIE NR 3

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4348300 2018-02-23 Śląskie CZĘŚĆ NR: 4 NAZWA: ZADANIE NR 4

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4348301 2018-02-23 Śląskie CZĘŚĆ NR: 5 NAZWA: ZADANIE NR 5

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4348302 2018-02-23 Łódzkie CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Pakiet 2 - Mięso drobiowe i wędliny

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4348303 2018-02-23 Łódzkie CZĘŚĆ NR: 3 NAZWA: Pakiet 3 - Wyroby garmażeryjne świeże

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4348304 2018-02-23 Łódzkie CZĘŚĆ NR: 4 NAZWA: Pakiet 4 - Nabiał

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4348305 2018-02-23 Łódzkie CZĘŚĆ NR: 5 NAZWA: Pakiet 5 - Artykuły spożywcze różne

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4348307 2018-02-23 CZĘŚĆ NR: 7 NAZWA: Pakiet 7 - Mrożonki

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4348308 2018-02-23 Łódzkie CZĘŚĆ NR: 8 NAZWA: Pakiet 8 - Pieczywo

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4348310 2018-02-23 Łódzkie CZĘŚĆ NR: 10 NAZWA: Pakiet 10 - Ryby

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4348311 2018-02-23 CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Poturzyn

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4348309 2018-02-23 Łódzkie Część nr: 9 Nazwa: Pakiet 9 - Ryby świeże 1 Dorsz swieży - filety kg 210 2 Łosoś filet ze skórą kg 500

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4348312 2018-02-23 Lubelskie CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Budowa oświetlenia drogi wojewódzkiej nr 828 w m. Rudka Kozłowiecka

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4348313 2018-02-23 Lubelskie CZĘŚĆ NR: 3 NAZWA: Budowa oświetlenia ul. Budnego i Spokojnej w Niemcach

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4348314 2018-02-23 Lubelskie CZĘŚĆ NR: 4 NAZWA: Budowa oświetlenia ulicznego ul. Granicznej w Niemcach

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4348315 2018-02-23 Lubelskie CZĘŚĆ NR: 5 NAZWA: Budowa niskoemisyjnego oświetlenia ulicznego – droga gminna nr 106030 L w miejscowości Stoczek

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4348316 2018-02-23 Warmińsko-Mazurskie Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Pakiet 2

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4348319 2018-02-24 CZĘŚĆ NR: 4 NAZWA: Aparat do brachyterapii.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4348321 2018-02-24 CZĘŚĆ NR: 6 NAZWA: Drzwi ochronne.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4348323 2018-02-24 CZĘŚĆ NR: 8 NAZWA: Mammograf.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4348324 2018-02-24 CZĘŚĆ NR: 9 NAZWA: Videokolonoskop, Videoduodenoskop, Videogastroskop, Fiberogastroskop, Procesor (typ EPX-2200), Monitor (typ X-1...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4348327 2018-02-24 CZĘŚĆ NR: 12 NAZWA: Zestaw do automatycznego barwienia i nakrywania preparatów.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4348328 2018-02-24 CZĘŚĆ NR: 13 NAZWA: Procesor tkankowy, mikrotom.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)