Wyniki przetargów - wyniki wyszukiwania

    
nrdata ogł.wygrywającytemat
6118224 2022-04-07 Lubelskie Część nr: Nazwa: Inwestycja obejmuje budowę i przebudowę dróg gminnych, z przystosowaniem do wymogów Rozporządzenia Minis...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6118226 2022-04-07 Małopolskie Część nr: Nazwa: 1. Przedmiotem zamówienie jest „ Zakup wielofunkcyjnego pojazdu do całorocznego utrzymania czystości na ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6118228 2022-04-07 Pomorskie Część nr: Nazwa: 1) Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonaniu przeglądu, remontu głównego, regulacji or...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6118232 2022-04-07 Mazowieckie Część nr: Nazwa: 1. Przedmiot zamówienia obejmuje przebudowę i budowę ul. Karolińskiej w Otrębusach w podziale na: Zadani...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6118233 2022-04-07 Śląskie Część nr: Nazwa: Przedmiotem zamówienia jest Remont i przebudowa dróg oraz utwardzenia gruntu na terenie Miasta i Gminy Dzia...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6118234 2022-04-07 Część nr: Nazwa: 1. Dostawa jednego fabrycznie nowego samochodu 9-osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawny...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6118235 2022-04-07 Część nr: Nazwa: Dostawa samochodu typu BUS 9 - osobowego. Uszczegółowienie w załączniku SWZ-5.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6118237 2022-04-07 Część nr: Nazwa: Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na budowie parkingów wraz z niezbędną infrastrukt...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6118243 2022-04-07 Mazowieckie Część nr: Nazwa: Kompleksowa usługa hotelowa w ramach szkolenia pn. Partnerstwo dla rozwoju V. Usługa dla maksymalnie 60 os...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6118249 2022-04-07 Część nr: Nazwa: Wykonanie instalacji fotowoltaicznej w Przedszkolu Miejskim w Wiązowie. Moc instalacji 40kWp. Usługa obejmu...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6117690 2022-04-07 Śląskie Część nr: Nazwa: 1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania polegającego na stworzeniu nowego szlaku turystycznego tj...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6117717 2022-04-07 Część nr: Nazwa: Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników laboratoryjnych wraz z dzierżawą analizatora do badań z ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6117727 2022-04-07 Małopolskie Część nr: Nazwa: a) Przedmiotem niniejszego zamówienia jest usługa polegająca na opracowaniu dokumentacji projektowej dla b...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6117737 2022-04-07 Część nr: Nazwa: Przedmiotem zamówienia jest dostawa żółto-czerwonych siedzisk na Stadion Piłkarski przy ul. Ściegienneg...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6117738 2022-04-07 Część nr: Nazwa: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi Inżyniera Kontraktu pełniącego funkcję inspektora nadzo...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6117746 2022-04-07 Małopolskie Część nr: Nazwa: Przedmiotem zamówienia jest modernizacja 23 dróg gminnych na terenie Gminy Dobra. Łączna długość remon...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6117747 2022-04-07 Mazowieckie Część nr: Nazwa: Dzierżawa i serwis urządzeń wielofunkcyjnych wraz z dostawą materiałów eksploatacyjnych

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6117750 2022-04-07 Zachodniopomorskie Część nr: Nazwa: 1) Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót związanych z remontem cząstkowym nawierzchni bitumicznych ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6117751 2022-04-07 Kujawsko-Pomorskie Część nr: Nazwa: 1. Zamówienie dotyczy realizacji szkolenia, w tym przeprowadzenia egzaminu państwowego w celu uzyskania prz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6117763 2022-04-07 Wielkopolskie Część nr: Nazwa: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych dla zadania pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej n...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6117766 2022-04-07 Warmińsko-Mazurskie Część nr: Nazwa: 1. Celem postępowania jest wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych, polegających na budowie podziemnego zb...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6117767 2022-04-07 Mazowieckie Część nr: Nazwa: Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa drogi gminnej nr 240171W (ul. Żwirowa) oraz drogi gminnej nr240903W (...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6117770 2022-04-07 Wielkopolskie Część nr: Nazwa: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową drogi gminnej w miejscowo...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6117796 2022-04-07 Łódzkie Część nr: Nazwa: 1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja Projektu pn.: „Budowa oświetlenia publicznego z wykorzystaniem ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6117803 2022-04-07 Łódzkie Część nr: Nazwa: 1) Przedmiotem umowy jest odbiór, transport oraz unieszkodliwienie przez wykonawcę odpadów medycznych wytw...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6117804 2022-04-07 Dolnośląskie Część nr: Nazwa: 1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi gminnej nr 101707D ul. Szarych Szeregów w Sycowie. 2. W zak...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6117811 2022-04-07 Kujawsko-Pomorskie Część nr: Nazwa: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu cząstkowego dróg o nawierzchni bitumicznej w ilości do 10 0...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6117826 2022-04-07 Pomorskie Część nr: Nazwa: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac konserwatorskich, prac restauratorskich i robót budowlanych pole...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6117834 2022-04-07 Część nr: Nazwa: 1) Przedmiotem zamówienia jest „Utworzenie gabinetu rehabilitacji i fizjoterapii na terenie gminy Mokobody...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6117841 2022-04-07 Łódzkie Część nr: Nazwa: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie kompleksowych usług telekomunikacyjnych dla Starostwa Powiatowego ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)