Wyniki przetargów - wyniki wyszukiwania

    
nrdata ogł.wygrywającytemat
5323994 2020-07-07 Mazowieckie II.1.1) Nazwa: Budowa mostu przez rzekę Wartę wraz z dojazdami w ciągu drogi wojewódzkiej nr 431 w m. Rogalinek II.1.4) Krótki opi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5323995 2020-07-07 Małopolskie II.1.1) Nazwa: Zabudowa szlaków zrywkowych i brzegu potoku w leśnictwie Wełcza II.1.4) Krótki opis: Przedmiotem zamówienia jest pr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5323997 2020-07-07 Śląskie II.1.1) Nazwa: Wykonanie remontów nawierzchni jezdni dróg krajowych nr 41 i 41a na terenie Rejonu w Nysie, Oddziału w Opolu Genera...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5324000 2020-07-07 II.1.1) Nazwa: Zaprojektowanie i wykonanie modernizacji istniejącej ciepłowni miejskiej poprzez budowę układu wysokosprawnej kogen...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5324003 2020-07-07 Świętokrzyskie II.1.1) Nazwa: Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 1 przy ul. Władysława IV 14 w Gdańsku II.1.4) Krótki opis: 1. Pełna nazwa ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5324011 2020-07-07 Kujawsko-Pomorskie II.1.1) Nazwa: Dostawa opon do pojazdów służbowych KWP w Opolu – zad. nr 1 opony letnie II.1.4) Krótki opis: Przedmiotem zamówieni...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5324040 2020-07-07 Zachodniopomorskie II.1.1) Nazwa: Dostawa 5 szt. samochodów z podnośnikiem hydraulicznym (SHD 40) II.1.4) Krótki opis: Przedmiotem zamówienia jest do...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5324041 2020-07-07 Warmińsko-Mazurskie II.1.1) Nazwa: Rozbudowa inteligentnego systemu transportowego w Bielsku-Białej II.1.4) Krótki opis: Przedmiotem zamówienia jest r...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5324044 2020-07-07 Warmińsko-Mazurskie II.1.1) Nazwa: „Dostawa tuszy, tonerów i materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek i faksów do 35 Wojskowego Oddziału...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5324101 2020-07-07 Mazowieckie II.1.1) Nazwa: Spektrometr mas z plazmą wzbudzoną indukcyjnie ICP-MS z wyposażeniem i oprogramowaniem II.1.4) Krótki opis: Przedmi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5324102 2020-07-07 Opolskie II.1.1) Nazwa: Dostawa artykułów spożywczych na potrzeby Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – Regionalnego Zarządu Gosp...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5324104 2020-07-07 II.1.1) Nazwa: Dostawa materiałów i części do aparatury medycznej II.1.4) Krótki opis: Przedmiotem zamówienia jest: dostawa materi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5324119 2020-07-07 Podkarpackie II.1.1) Nazwa: Wykonanie dwóch pionowych wierceń pełnordzeniowanych Przerzeczyn PIG-1 i Przerzeczyn PIG-2 o głębokości 250 m każdy...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5324127 2020-07-07 Małopolskie II.1.1) Nazwa: Udzielenie gminie Krościenko nad Dunajcem kredytu długoterminowego do kwoty 6 500 000,00 PLN II.1.4) Krótki opis: P...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5324128 2020-07-07 Pomorskie II.1.1) Nazwa: Odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie gminy Czersk na okres 1.7.2020–31.3.20...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5324131 2020-07-07 II.1.1) Nazwa: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie gminy Biskupice ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5324137 2020-07-07 Śląskie II.1.1) Nazwa: Kompleksowa usługa przeprowadzenia identyfikacji grup ryzyka zachorowalności na cukrzycę typu 2 wśród mieszkańców w...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5324141 2020-07-07 Mazowieckie II.1.1) Nazwa: Grupowe ubezpieczenie na życie pracowników Najwyższej Izby Kontroli i członków ich rodzin II.1.4) Krótki opis: 1. T...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5324144 2020-07-07 Warmińsko-Mazurskie II.1.1) Nazwa: Konkurs ofert z dnia 25 czerwca 2020 r. II.1.4) Krótki opis: Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych. II....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5324146 2020-07-07 Dolnośląskie II.1.1) Nazwa: Całodobowe utrzymanie czystości i świadczenie transportu wewnątrzszpitalnego wraz z wykonywaniem usług towarzyszący...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5324156 2020-07-07 Kujawsko-Pomorskie II.1.1) Nazwa: Odbieranie i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenu gminy Kowalewo Pomorskie II.1.4) Krótki opis: Pr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5324158 2020-07-07 Łódzkie II.1.1) Nazwa: ZP/10/2020 – usługa odbioru, transportu i zagospodarowania poprzez proces przetwarzania – składowanie odpadów o kod...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5324159 2020-07-07 Dolnośląskie II.1.1) Nazwa: Kompleksowe sprzątanie powierzchni biurowych i wystawienniczych w obiektach Muzeum Historycznego Miasta Krakowa, st...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5324161 2020-07-07 Mazowieckie II.1.1) Nazwa: Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Regimin II.1.4) Krótki opis: Przedmiotem zamówieni...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5324163 2020-07-07 Mazowieckie II.1.1) Nazwa: Ochrona osób i mienia w Miejskim Przedsiębiorstwie Realizacji Inwestycji Sp. z o.o. II.1.4) Krótki opis: Przedmiote...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5324166 2020-07-07 Łódzkie II.1.1) Nazwa: Budowa sieci wodociągowej w ul. Rodzinnej na odcinku od wodociągu w ul. Skrajnej do istniejącej końcówki wodociągu ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5324167 2020-07-07 Śląskie II.1.1) Nazwa: Przyłączenie do sieci ciepłowniczej budynków przy ul. Zarębskiego 5a i 7a w Katowicach II.1.4) Krótki opis: Zadanie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5324170 2020-07-07 II.1.1) Nazwa: Zamówienie w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę środka chemicznego stanowiącego dodatkowe źródło węgla do...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5324174 2020-07-07 Mazowieckie II.1.1) Nazwa: Wynajem mobilnej instalacji ciepłowniczej wraz ze zbiornikami paliwa i osprzętem II.1.4) Krótki opis: 1. Przedmiote...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5324175 2020-07-07 Śląskie II.1.1) Nazwa: 2020/W100/WP-002413: wykonanie dokumentacji projektowej, zadanie PT/SG/00076143/Ruda Śląska/Główna/Gazownia Ruda Śl...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)