Wyniki przetargów - wyniki wyszukiwania

    
nrdata ogł.wygrywającytemat
6224583 2022-07-05 Mazowieckie Dostawa precyzyjnego kalibratora wielkości elektrycznych prądu stałego i przemiennego, napięcia stałego i przemiennego oraz ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6224903 2022-07-05 Śląskie II.1.1) Nazwa: „Remont sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 18 przy ul. J. Piłsudskiegow Dąbrowie Górniczej” II.1.4) ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6224904 2022-07-05 Mazowieckie II.1.1) Nazwa: Wykonanie robót budowlanych w zakresie przebudowy i budowy poniższych odcinków sieci ciepłowniczej (s.c.): odci...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6224906 2022-07-05 Małopolskie II.1.1) Nazwa: Odtworzenie ciągłości ekologicznej rzeki Skawy od zapory Świnna Poręba do jej ujścia poprzez budowę oraz prz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6224907 2022-07-05 Wielkopolskie II.1.1) Nazwa: Wykorzystanie Wysokosprawnej Kogeneracji - Budowa sieci cieplnej z rur stalowych preizolowanych wraz z przyłączam...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6224915 2022-07-05 Mazowieckie II.1.1) Nazwa: Dostawa wdrożenie i uruchomienie infrastruktury hiperkonwergentnej oraz sieciowej realizującej potrzeby Naczelnej...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6224926 2022-07-05 II.1.1) Nazwa: ZAKUP I DOSTAWY SPRZĘTU JEDNORAZOWEGO DOPRACOWNI LEKU CYTOTOKSYCZNEGO II.1.4) Krótki opis: Przedmiotem zamówieni...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6224935 2022-07-05 CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Pakiet nr 2 II.2.4) Opis zamówienia: Sukcesywna dostawa szczepionek, szczegółowo opisanych w zał. nr 2 ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6224937 2022-07-05 Mazowieckie II.1.1) Nazwa: Dostawa wielkogabarytowego urządzenia RTG do prześwietlania pojazdów oraz kontenerów na potrzeby Izby Administr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6224928 2022-07-05 Wielkopolskie CZĘŚĆ NR 1 Pakiet nr 1 Sukcesywna dostawa szczepionek 1 Szczep. przeciw błonicy, tęzcowi i krztuścowi/ bezkomórkowa złożo...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6224943 2022-07-05 Podlaskie II.1.1) Nazwa: Dostawa sukcesywna paszy specjalistycznej dla bydła mlecznego do Stacji Dydaktyczno-Badawczej w Bałdach Uniwersyt...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6224952 2022-07-05 Wielkopolskie II.1.1) Nazwa: Dostawa oleju opałowego II.1.4) Krótki opis: 1. Przedmiotem zamówieniajest dostawa oleju opałowego lekkiego (CP...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6224964 2022-07-05 Mazowieckie II.1.1) Nazwa: Dostawa 3 ambulansów sanitarenych II.1.4) Krótki opis: Przedmiotem niniejszego zamówienia jest: dostawa do wskaz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6224965 2022-07-05 II.1.1) Nazwa: ZAKUP CIĘŻKIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO – GAŚNICZEGO Z NAPĘDEM 4X4 DLA OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ WE WZDOLE R...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6224967 2022-07-05 Podkarpackie II.1.1) Nazwa: Świadczenie usług rozwoju i utrzymania Portalu Klienta oraz Szyny Usług (ESB) w ramach Platformy Usług Elektron...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6224968 2022-07-05 Dolnośląskie II.1.1) Nazwa: Letnie i zimowe utrzymanie dróg i chodników na terenie Gminy Miejskiej Kamienna Góra II.1.4) Krótki opis: Przed...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6224970 2022-07-05 II.1.1) Nazwa: Wycinka drzew, krzewów, samosiej, nowe nasadzenia drzew liściastych i iglastych przy ul. Szubińskiej w Bydgoszcz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6224973 2022-07-05 Łódzkie II.1.1) Nazwa: Kompleksowa organizacja XV Europejskiego Forum Gospodarczego – Łódzkie 2022. Biznes w erze innowacji. II.1.4) K...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6224974 2022-07-05 II.1.1) Nazwa: Wykonywanie usług z zakresu pozyskania i zrywki drewna w użytkach przygodnych, sanitarnych, klęskowych na tereni...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6224975 2022-07-05 Świętokrzyskie II.1.1) Nazwa: Leczenie szpitalne - Programy lekowe II.1.4) Krótki opis: Leczenie szpitalne - Programy lekowe II.2.4) Opis zamów...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6224976 2022-07-05 II.1.1) Nazwa: Wykonanie dokumentacji projektowej– PB i PW wraz z uzyskaniem ZRID dla zadania pn:Rozbudowa DW Nr 481 od ok.km 16...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6224978 2022-07-05 Łódzkie II.1.1) Nazwa: Pogwarancyjna opieka serwisowa dwóch kompleksów HP Integrity SuperdomeX II.1.4) Krótki opis: Przedmiotem zamówi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6224982 2022-07-05 Mazowieckie II.1.1) Nazwa: Koszenie nawierzchni trawiastych w pasach drogowych ulic miasta Radomia w 2022 roku - rejon II II.1.4) Krótki opis...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6224983 2022-07-05 Dolnośląskie II.1.1) Nazwa: Świadczenie usługi ochrony osób i mienia w obiektach Oddziału ZUS w Bielsku-Białej i Inspektoratach w Cieszyni...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6224905 2022-07-05 Mazowieckie II.1.1) Nazwa: Projekt i budowa ekranów akustycznych oraz modyfikacja istniejących urządzeń w ciągu dr. eksp.nr S8–na odc. ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6224984 2022-07-05 Małopolskie II.1.1) Nazwa: Wykonywanie usług leśnych z zakresu gospodarki leśnej w lesnictwie Wełcza w roku 2022 II.1.4) Krótki opis: Prz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6224987 2022-07-05 CZĘŚĆ NR: 4 NAZWA: Pakiet nr 4 II.2.4) Opis zamówienia: Szwy syntetyczne niewchłanialne przeznaczone na Blok Operacyjny Oddz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6224988 2022-07-05 CZĘŚĆ NR: 5 NAZWA: Pakiet nr 5 II.2.4) Opis zamówienia: Szwy syntetyczne plecione, wchłanialne przeznaczone na Blok Operacyj...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6224992 2022-07-05 CZĘŚĆ NR: 9 NAZWA: Pakiet nr 9 II.2.4) Opis zamówienia: Szwy niewchłanialne, syntetyczne przeznaczone na Blok Operacyjny Odd...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6224999 2022-07-05 CZĘŚĆ NR: 16 NAZWA: Pakiet nr 16 II.2.4) Opis zamówienia: System do zamykania mostka przeznaczony na Blok Operacyjny Oddział...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)