Wyniki przetargów - wyniki wyszukiwania

    
nrdata ogł.wygrywającytemat
5542067 2021-01-15 Łódzkie II.1.1) Nazwa: Opracowanie dokumentacji projektowej oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla zad. inwestycyjnego pn. „Budowa nowej s...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5541362 2021-01-15 Łódzkie II.1.1) Nazwa: Roboty budowlane – przystosowanie pomieszczeń na Pracownię Angiografu w Wojewódzkim Wielospecjalistycznym Centrum O...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5542239 2021-01-15 Łódzkie Dostosowanie pomieszczeń dla potrzeb utworzenia Laboratorium Przetwarzania Biomasy BIOINNOFERM w Katedrze Biotechnologii Środowis...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5543106 2021-01-15 Łódzkie Dostawa materiałów eksploatacyjnych Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): 1400-OP.261.1.14.2020 1. Przedmiotem zamówienia je...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5537899 2021-01-14 Łódzkie Podkłady flanelowe Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): DZP/17COVID/2020 Dostawa podkładów flanelowych ( 2000 szt.)

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5538338 2021-01-14 Łódzkie CZĘŚĆ NR: 4 NAZWA: Zadanie nbr 4 Dostawa materiałów biurowych

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5538371 2021-01-14 Łódzkie Zarządzanie i sprawowanie nadzoru nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Budowa tunelu pod torami kolejowymi w ciągu drogi nr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5539759 2021-01-14 Łódzkie Dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla Gminy Lututów oraz podległych obiektów i in...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5536901 2021-01-13 Łódzkie Opracowanie koncepcji i wykonanie materiałów promocyjnych w formie 2 filmów video w ramach realizacji projektu "Innowacyjny ekosy...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5537246 2021-01-13 Łódzkie Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5536891 2021-01-13 Łódzkie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZP.262.675.2020 Przedmiotem zamówienia są usługi bezpośredniej i stałej ochrony fizyczne...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5538447 2021-01-13 Łódzkie Część nr: 9 Nazwa: Zadanie nr 9 – specjalistyczne opatrunki do leczenia ran i odleżyn 1 Przezroczysty opatrunek żelowy z poliureta...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5538782 2021-01-13 Łódzkie CZĘŚĆ NR: 3 NAZWA: Kaniule do wkłuć obwodowych naczyń żylnych dla noworodków i dzieci, błony RTG, cewniki 1 Krótka kaniula dożyln...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5538572 2021-01-13 Łódzkie CZĘŚĆ NR: 52 NAZWA: Pakiet 52 Mesnum roztw. do wstrz., 400 mg/4 ml, 15 amp.a 4 ml szt. 300

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5540399 2021-01-13 Łódzkie CZĘŚĆ NR: 119 NAZWA: Phytomenadionum Phytomenadionum roztwór do podania doustnego, dożylnego lub domięśniowego, 2 mg / 0,2 ml 1 ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5533269 2021-01-12 Łódzkie Usługa cateringu - żywienie pacjentów SP ZOZ MSWiA w Opolu Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZP-10/2020 1. Przedmiotem z...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5533785 2021-01-12 Łódzkie Dostawa trzech samochodów osobowych dla Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Łodzi Numer referencyjny (jeżeli doty...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5533831 2021-01-12 Łódzkie II.1.1) Nazwa: Dostawa układów napędowych i sterowania do wagonów Cityrunner II.1.4) Krótki opis: Przedmiotem niniejszego zamówien...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5534717 2021-01-12 Łódzkie Świadczenie usług w zakresie obowiązkowego żywieniazbiorowego dla osób zatrzymanych w Pomieszczeniach dla Osób Zatrzymanych oraz ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5534728 2021-01-12 Łódzkie Świadczenie usług w zakresie obowiązkowego żywienia zbiorowego dla osób zatrzymanych w Pomieszczeniach dla Osób Zatrzymanych oraz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5534798 2021-01-12 Łódzkie Świadczenie usług w zakresie obowiązkowego żywienia zbiorowego dla osób zatrzymanych w Pomieszczeniach dla Osób Zatrzymanych KOME...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5540708 2021-01-12 Łódzkie CZĘŚĆ NR: 32 NAZWA: Maski FFP2 / FFP3 Maski FFP2 / FFP3/Maski FFP2 / FFP3/wielowarstwowy materiału filtracyjnego polipropylen, za...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5541292 2021-01-12 Łódzkie CZĘŚĆ NR: 9 NAZWA: Zadanie 9 1 Stent pokrywany samorozprężalny//Stentgraft obwodowy wykonany z drutu nitinolowego, pokrytego od we...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5540616 2021-01-12 Łódzkie CZĘŚĆ NR: 31 NAZWA: Dostawa różnych produktów leczniczych, produktów leczniczych z programów lekowych Ertapenem 1g, proszek do spo...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5529957 2021-01-11 Łódzkie Dostawa półmaski FFP3 z filtrem bez zaworka Półmaska FFP3 z filtrem bez zaworka - 3600 sztuk.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5527682 2021-01-08 Łódzkie II.1.1) Nazwa: Świadczenie kompleksowych usług w zakresie zapewnienia prawidłowego stanu sanitarno-higienicznego w Wojewódzkim Szp...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5527592 2021-01-08 Łódzkie II.1.1) Nazwa: Dostawy części zamiennych do samochodów służbowych marki Volkswagen dla KWP w Łodzi II.1.4) Krótki opis: Przedmiote...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5529232 2021-01-08 Łódzkie CZĘŚĆ NR: 53 NAZWA: Cewniki do pęcherza II 1a Cewnik do pęcherza z balonem Foleya silikonowany j. u. jałowe,sztywna plastikowa zas...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5529240 2021-01-08 Łódzkie CZĘŚĆ NR: 61 NAZWA: Kontrola wypróżnień 1 Zestaw do kontrolowanej zbiórki stolca półpłynnego i płynnego, niejałowy, zakładany dood...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5530487 2021-01-08 Łódzkie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): DA-271-3/20 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie wraz z wdrożeniem portalu internetoweg...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)