Wyniki przetargów - wyniki wyszukiwania

    
nrdata ogł.wygrywającytemat
6224973 2022-07-05 Łódzkie II.1.1) Nazwa: Kompleksowa organizacja XV Europejskiego Forum Gospodarczego – Łódzkie 2022. Biznes w erze innowacji. II.1.4) K...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6224978 2022-07-05 Łódzkie II.1.1) Nazwa: Pogwarancyjna opieka serwisowa dwóch kompleksów HP Integrity SuperdomeX II.1.4) Krótki opis: Przedmiotem zamówi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6224997 2022-07-05 Łódzkie CZĘŚĆ NR: 14 NAZWA: Pakiet nr 14 Szwy monofilamentowe, niewchłanialne przeznaczone na Blok Operacyjny Oddziałów Kardiologicz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6225035 2022-07-05 Łódzkie CZĘŚĆ NR: 51 NAZWA: Pakiet nr 51 Szwy niewchłanialne wykonane z monofilamentu ePTFE przeznaczone na Blok Operacyjny Oddziałó...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6225249 2022-07-05 Łódzkie CZĘŚĆ NR: 30 NAZWA: Pakiet 30 Konakion 2mg/0,2ml x 5amp op 220

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6225250 2022-07-05 Łódzkie CZĘŚĆ NR: 31 NAZWA: Pakiet 31 2 Thiopental 1,0 fiol fiol 700 1 Thiamine 100mg/2ml opx 5 amp I.V. ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6223080 2022-07-04 Łódzkie CZĘŚĆ NR: 14 NAZWA: Zadanie 14 Materiały dla Anestezjologii X 1 Zamknięty system do nieinwazyjnego pomiaru ciśnienia śródb...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6223088 2022-07-04 Łódzkie CZĘŚĆ NR: 22 NAZWA: Zadanie 22 Wyroby medyczne III 1 Akumulatorowa strzygarka chirurgiczna, z uniwersalnymi ostrzami do każde...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6223112 2022-07-04 Łódzkie CZĘŚĆ NR: 46 NAZWA: Zadanie 46 Wyroby medyczne IX Jednorazowa klipsownica z załadowanym klipsem, z funkcją rotacji i możliwo...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6223137 2022-07-04 Łódzkie CZĘŚĆ NR: 70 NAZWA: Zadanie 70 Worek do opróżniania worka na mocz. Worek do dobowej zbiórki moczu 1 Worek do opróżniania w...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6223140 2022-07-04 Łódzkie CZĘŚĆ NR: 73 NAZWA: Zadanie 73 Wyroby medyczne XIX 1 Jednorazowy system do kontrolowanej zbiórki luźnego stolca wyposażony w...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6223284 2022-07-04 Łódzkie CZĘŚĆ NR: 3 NAZWA: Różne produkty lecznicze - 1260 szt Adenosinum roztwór do wstrzykiwań 3mg/ml, 2ml szt. 1260

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6223313 2022-07-04 Łódzkie CZĘŚĆ NR: 32 NAZWA: Środki obniżające krzepliwość krwi - 10 op Fondaparinuxum natricum roztwór do wstrzykiwań 2,5mg/0,5m...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6223435 2022-07-04 Łódzkie CZĘŚĆ NR: 3 NAZWA: Zadanie Nr 3 "Zestaw do przezskórnej tracheostomii metodą Ciaglia (do wprowadzenia metodą Seldingera) w ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6223462 2022-07-04 Łódzkie CZĘŚĆ NR: 3 NAZWA: Uniwersalna mieszanina reakcyjna do przeprowadzania reakcji Real - Time PCR "BC"

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6223468 2022-07-04 Łódzkie CZĘŚĆ NR: 9 NAZWA: Kolumienki do chromatografii "BC"

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6223491 2022-07-04 Łódzkie CZĘŚĆ NR: 12 NAZWA: Spirale embolizacyjne obwodowe z dakronowymi włoskami 1 SPIRALE EMBOLIZACYJNE OBWODOWE Z DAKRONOWYMI WŁOS...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6223492 2022-07-04 Łódzkie CZĘŚĆ NR: 13 NAZWA: Stenty samorozprężalne do aorty i żyły głównej dolnej STENTY SAMOROZPRĘŻALNE DO AORTY I ŻYŁY GŁ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6223493 2022-07-04 Łódzkie CZĘŚĆ NR: 14 NAZWA: Stenty samorozprężalne obwodowe uwalniające lek STENTY SAMOROZPRĘŻALNE OBWODOWE UWALNIAJĄCE LEK sz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6223494 2022-07-04 Łódzkie CZĘŚĆ NR: 15 NAZWA: Stentgrafty pokrywane aortalne 1 STENTGRAFTY POKRYWANE AORTALNE: Stentgraft pokrywany aortalny szt 30 2 ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6223513 2022-07-04 Łódzkie CZĘŚĆ NR: 8 NAZWA: Pakiet 8 - Koszulki CPV 33140000-3 1 Koszulki zbrojone do PTA koszulki zbudowane z PTFE-zbrojone spiralnym o...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6224172 2022-07-04 Łódzkie Część nr: Nazwa: Dostarczanie posiłków dla Pensjonariuszy Zamawiającego wraz z dzierżawą wyposażonej kuchni

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6223784 2022-07-04 Łódzkie Część nr: Nazwa: Przygotowanie, dostarczanie i wydawanie posiłków dla uczniów Zespołu Szkół Muzycznych im. F. Rybickiego...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6224125 2022-07-04 Łódzkie Część nr: Nazwa: Przedmiotem zamówienia jest dostawa karetki specjalistycznej wraz z wyposażeniem – 1 kpl. w ramach realiz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6223799 2022-07-04 Łódzkie Część nr: Nazwa: Przedmiotem zamówienia jest „Zakup materiałów promocyjnych wraz z usługą ologowania oraz dostawą do s...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6224156 2022-07-04 Łódzkie Część nr: Nazwa: Dostarczanie posiłków dla Mieszkańców Zamawiającego wraz z dzierżawą kuchni

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6224374 2022-07-04 Łódzkie CZĘŚĆ NR: 6 NAZWA: systemy do kontrolowanej zbiórki wydzielin 1 System do kontrolowanej zbiórki luźnego stolca, z silikonowy...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6224392 2022-07-04 Łódzkie CZĘŚĆ NR: 24 NAZWA: osłona na ramię C aparatu RTG, pokrowiec na aparaturę RTG 1 Osłona na ramię C aparatu RTG ZIEHM Vision...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6224439 2022-07-04 Łódzkie CZĘŚĆ NR: 22 NAZWA: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyrobów medycznych, 1 Film zielono – czuły 13*18 a*100 szt ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6224748 2022-07-04 Łódzkie CZĘŚĆ NR: 13 NAZWA: Łaźnia wodna

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)