Wyniki przetargów - wyniki wyszukiwania

    
nrdata ogł.wygrywającytemat
6223469 2022-07-04 Lubelskie CZĘŚĆ NR: 10 NAZWA: Pożywki mikrobiologiczne "BC"

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6223676 2022-07-04 Lubelskie Część nr: Nazwa: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych inwestycji „Modernizacja (przebudowa) drogi dojaz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6223896 2022-07-04 Lubelskie Część nr: Nazwa: Przedmiotem zamówienia jest „Przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Stary Uścimów”. Zakres ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6223688 2022-07-04 Lubelskie Część nr: Nazwa: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych inwestycji „Budowa oświetlenia ulicznego przy dr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6223745 2022-07-04 Lubelskie Część nr: Nazwa: Przedmiotem zamówienia jest szkolenie z emisji głosu – praktyczne ćwiczenia nastawione na poprawę higie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6224412 2022-07-04 Lubelskie CZĘŚĆ NR: 5 NAZWA: Pufy.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku do SWZ

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6224517 2022-07-04 Lubelskie CZĘŚĆ NR: 6 NAZWA: 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa odzieży roboczej i ochronnej oraz środków ochrony osobist...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6224410 2022-07-04 Lubelskie CZĘŚĆ NR: 3 NAZWA: Sofa. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik do SWZ.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6223862 2022-07-04 Lubelskie Część nr: Nazwa: 4.1 Przedmiotem zamówienia jest wybór Wykonawcy na świadczenie usług żywieniowychdla uczniów ZSO nr 1 w...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6220849 2022-07-01 Lubelskie Nazwa:Przeprowadzenie kursu zaw. Przygotowywanie potraw zgodnie z trendami rynkowymi i zasadami zdrowego żywienia w ramach pr. No...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6220979 2022-07-01 Lubelskie CZĘŚĆ NR: 3 NAZWA: Świadczenie usług kompleksowego utrzymania w czystości taboru kolejowego II.2.4) Opis zamówienia: Przed...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6221708 2022-07-01 Lubelskie Część nr: Nazwa: Przedmiot zamówienia stanowi wykonanie usługi w zakresie prowadzenia okresowych przeglądów urządzeń kli...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6221755 2022-07-01 Lubelskie Część nr: Nazwa: 1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa artykułów ogólnospożywczych dla wskazanych jednostek p...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6221848 2022-07-01 Lubelskie Część nr: Nazwa: Zakres zamówienia obejmuje: 1. Sporządzenie dokumentacji w oparciu o program funkcjonalno-użytkowy. 2. Wyk...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6222001 2022-07-01 Lubelskie Część nr: Nazwa: Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie szkolenia pn. „Stylizacja paznokci” dla 7 osó...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6222094 2022-07-01 Lubelskie Część nr: Nazwa: Zakres robót obejmuje wykonanie przebudowy skrzyżowania drogi gminnej Nr 103625L z drogą wojewódzką Nr 8...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6221877 2022-07-01 Lubelskie Część nr: Nazwa: 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa odbioru z miejsc wytwarzania, transportu, unieszkodliwienia i utyliza...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6221974 2022-07-01 Lubelskie Część nr: Nazwa: Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Gminy Kołbiel: Rudzienko, dz. ew....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6222134 2022-07-01 Lubelskie Część nr: Nazwa: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia grupowego dla 12 osób bezrobotnych w zakresie: „Florysta” w r...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6223386 2022-07-01 Lubelskie CZĘŚĆ NR: 3 NAZWA: Przedmiotem zamówienia jest dostawa butów strażackich skórzanych

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6223387 2022-07-01 Lubelskie CZĘŚĆ NR: 4 NAZWA: Przedmiotem zamówienia jest dostawa bytów strażackich gumowych

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6223398 2022-07-01 Lubelskie CZĘŚĆ NR: 15 NAZWA: Przedmiotem zamówienia jest dostawa butów dla kadry dowódczo-sztabowej

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6225215 2022-07-01 Lubelskie CZĘŚĆ NR: 17 NAZWA: Badanie kontrolne narzędzi ręcznych z napędem elektrycznym, spawarek elektrycznych oraz maszyn i urządz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6225214 2022-07-01 Lubelskie CZĘŚĆ NR: 16 NAZWA: Przegląd serwisowy zasilaczy UPS

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6225213 2022-07-01 Lubelskie CZĘŚĆ NR: 15 NAZWA: Przegląd serwisowy kotłów warzelnych

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6225297 2022-07-01 Lubelskie CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Podłoża mikrobiologiczne na płytkach Petriego w próbówkach i butelkach

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6225304 2022-07-01 Lubelskie CZĘŚĆ NR: 9 NAZWA: Podłoża transportowe.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6221816 2022-07-01 Lubelskie Część nr: 1 Nazwa: PAKIET 1 1 Rambach Agar / Pożywka w postaci proszku do oznaczania Salmonella w żywności wg PN-EN ISO 657...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6225345 2022-07-01 Lubelskie CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: PAKIET 2 1 Suche ściereczki przeznaczone do nasączania preparatem gotowym do użycia lub roztworem użytko...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6220134 2022-06-30 Lubelskie Część nr: Nazwa: Zamówienie prowadzone jest w celu zawarcia umowy ramowej na świadczenie usług handlowych w zakresie sprzed...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)