Wyniki przetargów - wyniki wyszukiwania

    
nrdata ogł.wygrywającytemat
5298284 2020-06-04 Lubelskie Roboty budowlane polegające na Wymianie oświetlenia na LEDowe na korytarzach na poziomie parteru i I pietra oraz na klatkach scho...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5298413 2020-06-04 Lubelskie Usługa transportu medycznego dla SP ZOZ w Łęcznej Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): SPZOZ-DZ/8/20 3.1. Przedmiotem zamów...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5298365 2020-06-04 Lubelskie CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: Przebudowa drogi gminnej w m. Podlesie

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5298432 2020-06-04 Lubelskie „Modernizacja drogi gminnej na działce nr 104 i 181 w miejscowości Matczyn” Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): znak sprawy O...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5297567 2020-06-03 Lubelskie Przeprowadzenie monitoringu susłów perełkowanych na stanowiskach zajmowanych przez kolonie zwarte będących siedliskiem kolonii zw...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5297321 2020-06-03 Lubelskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): RZPŚZ.271.8.2020 Przedmiotem inwestycji jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z p...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5294617 2020-06-01 Lubelskie Termomodernizacja, modernizacja i remont kapitalny budynku Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Łańcuchowie Numer re...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5293520 2020-05-29 Lubelskie Fosforan jednowapniowy paszowy pochodzenia mineralnego Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): 127/2020

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5293729 2020-05-29 Lubelskie Organizacja i przeprowadzenie porównań międzylabolatoryjnych i szkoleń oraz zapewnienie wsparcia merytorycznego w zakresie monito...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5293731 2020-05-29 Lubelskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): Or.272.1.5.2020 1. Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa samochodu osobowego. 2. Opis pr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5293786 2020-05-29 Lubelskie Świadczenie usług w zakresie pielęgnacji i utrzymania zieleni oraz dróg gminnych i wewnętrznych oraz innych usług w zakresie zleco...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5292678 2020-05-28 Lubelskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): INS/KAT – 6/2020 Przedmiotem zamówienia jest: Wykonanie i zabudowa na modernizowanej hal...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5292880 2020-05-28 Lubelskie Druk i dostawa druków akcydensowych dla Muzeum Narodowego w Warszawie oraz jego Oddziałów. Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5292961 2020-05-28 Lubelskie Remont zjazdów do przedskarbca pomieszczenia rozładunkowego w obiekcie Oddziału Okręgowego NBP w Lublinie Numer referencyjny (j...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5291475 2020-05-27 Lubelskie Prowadzenie badań archeologicznych w formie nadzoru przy realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków ob...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5291445 2020-05-27 Lubelskie Przebudowa drogi gminnej nr 109608L w miejscowości Wola Idzikowska Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): OR.271.1.2020 Przed...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5291626 2020-05-27 Lubelskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): 16/20/N 1. Przedmiotem zamówienia są Roboty budowlane w zakresie naprawy konstrukcji sta...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5289798 2020-05-26 Lubelskie Pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego podczas realizacji zadania pn.: Przebudowa skateparku w Puławach przy ul. Niemcewicza 2....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5289826 2020-05-26 Lubelskie Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 3 700 000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budże...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5289829 2020-05-26 Lubelskie Kwaśny węglan sodu Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): 114/2020

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5299139 2020-05-26 Lubelskie CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: Zawarcie umowy ramowej na przeprowadzenie przeglądów akredytacyjnych przez wizytatora akredytacyjnego POZ II.2...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5299166 2020-05-26 Lubelskie CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Zawarcie umowy ramowej na przeprowadzenie przeglądów akredytacyjnych przez wiodącego wizytatora akredytacyjnego...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5299425 2020-05-26 Lubelskie CZĘŚĆ NR: 4 NAZWA: Remont instalacji centralnego ogrzewania w budynku Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Powstania Warszawskiego w B...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5299426 2020-05-26 Lubelskie CZĘŚĆ NR: 5 NAZWA: Remont instalacji centralnego ogrzewania w budynku Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Niedźwiadzie

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5299427 2020-05-26 Lubelskie CZĘŚĆ NR: 6 NAZWA: Montaż instalacji centralnego ogrzewania i montaż kotła CO w budynku Wiejskiego Ośrodka Kultury w Górce Lubarto...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5299428 2020-05-26 Lubelskie CZĘŚĆ NR: 7 NAZWA: Wymiana oświetlenia wewnętrznego na energooszczędne w budynku: 1) Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Powstania Wa...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5289108 2020-05-25 Lubelskie CZĘŚĆ NR: 5 NAZWA: PAKIET NR 5 1 STD-X ( ANA + ANCA) 432 oznaczenia 36 opakowań (12 x 1) 2 Wątrobowo-nerkowy "12 oznaczeń ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5289109 2020-05-25 Lubelskie CZĘŚĆ NR: 6 NAZWA: PAKIET NR 6 1 Test Alergia : profil pediatryczny 30 parametrowy 24 oznaczeń 2 op (12 x 1) 2 Test alergia : pro...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5296676 2020-05-25 Lubelskie CZĘŚĆ NR: 3 NAZWA: Pakiet nr 3 1 Podłoże RPMI 1640 ze stabilizowaną L-glutaminą, 25mM Hepes, produkt sterylny z czerwienią fenylow...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5288156 2020-05-25 Lubelskie Dostawa odczynników laboratoryjnych do oznaczenia stężenia elektrolitów wraz z najmem analizatora do oznaczania stężeń I. "Rodzaj...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)