Wyniki przetargów - wyniki wyszukiwania

    
nrdata ogł.wygrywającytemat
5298437 2020-06-04 Zachodniopomorskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): RPoZP 14/2020 Przedmiotem zamówienia jest obsługa i administrowanie istniejącego systemu...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5298435 2020-06-04 Zachodniopomorskie Usługi konserwacji oświetlenia ulicznego stanowiącego własność ENEA Oświetlenie sp. z o.o. na terenie miasta i gminy Rawicz – eta...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5298592 2020-06-04 Zachodniopomorskie Zagospodarowanie placu zabaw przy Centrum Kształcenia Sportowego w Szczecinie, ul. Rydla 49 (działki nr 75 i 79/11 obręb 4072 ora...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5299121 2020-06-04 Zachodniopomorskie CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Część II zamówienia Przebudowa istniejącego boiska przy Szkole Podstawowej w Wiechlicach i wykonanie nowej naw...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5296540 2020-06-03 Zachodniopomorskie II.1.1) Nazwa: Wykonanie usług przewozowych w zakresie przewozu osób na liniach autobusowych w dziennej i nocnej komunikacji miejs...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5297434 2020-06-03 Zachodniopomorskie REMONT STRUMIENIA PILCHÓWKA NA ODCINKU OD UL. ZEGADŁOWICZA W SZCZECINIE (KM 0+000 DO KM 0+320) ORAZ ISTNIEJĄCEGO NA STRUMIENIU ZI...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5297315 2020-06-03 Zachodniopomorskie Wykonanie okładzin elementów architektonicznych na elewacji budynków przy ul. Golisza 2-4 w Szczecinie Numer referencyjny (jeże...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5297464 2020-06-03 Zachodniopomorskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): C/20/2020 1. Przedmiotem zamówienia jest remont górnego piaskownika i strumienia Warszew...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5294577 2020-06-01 Zachodniopomorskie Ochrona obiektu Obwodu Drogowego w Nowogardzie przy ul. Rtm. W. Pileckiego 28 w systemie monitoringu sygnałów alarmowych wraz z k...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5294578 2020-06-01 Zachodniopomorskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZP/3/2020 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych pn. „Wykonanie prac re...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5294610 2020-06-01 Zachodniopomorskie Stworzenie platformy prezentującej atrakcyjność inwestycyjną, wspierającej proces efektywnego planowania inwestycji telekomunikac...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5293784 2020-05-29 Zachodniopomorskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZP/ISIM-15/2020 Usługa polegającą na wydrukowaniu 2 książek – „Zapisy terroru tom 9” ora...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5293498 2020-05-29 Zachodniopomorskie Modernizacja pomieszczeń gospodarczych przynależnych do lokalu socjalnego w Wołczkowie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): W...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5293696 2020-05-29 Zachodniopomorskie Termomodernizację obiektu Zespołu Szkół Publicznych w Golczewie przy ul. Szkolnej 2 wraz z robotami powiązanymi Numer referency...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5293691 2020-05-29 Zachodniopomorskie Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 67 ust 1 pkt 6) ustawy PZP, polegające na powtórzeniu podobnych...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5292890 2020-05-28 Zachodniopomorskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): DZP/UM/DZP/36/PN/31/20 Przedmiotem zamówienia jest pełnienie nadzoru inwestorskiego nad ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5292734 2020-05-28 Zachodniopomorskie Dostawa sprzętu komputerowego i peryferyjnego dla Akademii Morskiej w Szczecinie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): BZP-AZ/...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5292797 2020-05-28 Zachodniopomorskie OBSŁUGA KOTŁOWNI – MIROSŁAWIEC (budynek 64) Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZP/14/2020 Przedmiotem zamówienia jest obs...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5294270 2020-05-27 Zachodniopomorskie CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Sprzątanie terenów skarbu państwa na terenie Powiatu Polickiego

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5289806 2020-05-26 Zachodniopomorskie Przebudowa strychu ze zmianą sposobu użytkowania poddasza na potrzeby biurowe w budynku IPN przy ul. K. Janickiego 30 w Szczecini...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5290107 2020-05-26 Zachodniopomorskie WYKONYWANIE USŁUGI KOMPLEKSOWEGO UTRZYMANIA CZYSTOŚCI W SIEDZIBIE ZACHODNIOPOMORSKIEGO OW NFZ W SZCZECINIE, W POMIESZCZENIACH NAJ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5298965 2020-05-26 Zachodniopomorskie Część nr: 9 Nazwa: Wybór pośredników finansowych w celu wdrażania instrumentu finansowego „pożyczka inwestycyjna” w ramach Regiona...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5289425 2020-05-26 Zachodniopomorskie CZĘŚĆ NR 1 II.2.1) Nazwa: Zawarcie umowy ramowej na przeprowadzenie przeglądów akredytacyjnych przez wizytatora akredytacyjnego PO...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5296877 2020-05-25 Zachodniopomorskie CZĘŚĆ NR: 90 NAZWA: Pakiet nr 90 1 Syntetyczny biomateriał do uzupełniania ubytków kostnych, podstawowy składnik – 100% beta trójf...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5297070 2020-05-25 Zachodniopomorskie CZĘŚĆ NR: 36 NAZWA: Zadanie nr 36 1 Rurka ustno-gardłowa nr 40 mm, 50mm, 60mm, 70mm, 80mm, 90mm, 100mm, 110 mm sterylne, rozmiar d...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5298081 2020-05-25 Zachodniopomorskie CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Część 2 Pompa infuzyjna szt. 7

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5288802 2020-05-25 Zachodniopomorskie CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: Przebudowa i remont pomieszczeń Centrum Endoskopii Diagnostycznej i Terapeutycznej Chorób Przewodu Pokarmowego ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5298135 2020-05-25 Zachodniopomorskie CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Przebudowa pomieszczeń parteru budynku CDiLND na potrzeby przyklinicznych gabinetów zabiegowych i lekarskich kl...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5298136 2020-05-25 Zachodniopomorskie CZĘŚĆ NR: 3 NAZWA: Przebudowa pomieszczeń III piętra budynku CDiLND na gabinety ambulatoryjne, diagnostyczno-zabiegowe dla Kliniki...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5288975 2020-05-25 Zachodniopomorskie Hurtowy zakup wraz z dostawą oleju napędowego Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): 5/PN/2020 Przedmiotem zamówienia jest hur...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)