Wyniki przetargów - wyniki wyszukiwania

    
nrdata ogł.wygrywającytemat
6223444 2022-07-04 Zachodniopomorskie CZĘŚĆ NR: 12 NAZWA: Zadanie Nr 12 1 Silikonowa, jednoczęściowa proteza stawu śródstopno-paliczkowego. Dostępne protezy do ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6223993 2022-07-04 Zachodniopomorskie Część nr: Nazwa: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie robót instalacyjno-budowlanych polegających na dostawie i wymia...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6224005 2022-07-04 Zachodniopomorskie Część nr: Nazwa: 1. Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż energii elektrycznej w rozumieniu ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6224105 2022-07-04 Zachodniopomorskie Część nr: Nazwa: Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie scenariuszy 8 spotów promocyjnych dla projektu ScienceApp, ich na...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6224184 2022-07-04 Zachodniopomorskie Część nr: Nazwa: 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa kursu języka polskiego dla obywateli Ukrainy zarejestrowanych w Powi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6224788 2022-07-04 Zachodniopomorskie CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Przedmiotem zamówienia II części jest wykonanie i dostarczenie materiałów promocyjnych.Szczegółowy op...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6223621 2022-07-04 Zachodniopomorskie Część nr: Nazwa: Przedmiot umowy podzielony jest na dwie części: a. część pierwsza obejmuje zakres stałych czynności na...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6223012 2022-07-04 Zachodniopomorskie CZĘŚĆ NR 1 Nazwa: Akcesoria do kardiomonitorów Philips MX800 1 Wielorazowy mankiet do pomiaru RR do kardiomonitorów Philips, ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6223779 2022-07-04 Zachodniopomorskie Część nr: 1 Nazwa: Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie okresowych przeglądów pięcioletnich instalacji elektrycznej i od...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6225592 2022-07-04 Zachodniopomorskie CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie okresowych przeglądów pięcioletnich instalacji elektrycznej i od...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6223877 2022-07-04 Zachodniopomorskie Część nr: Nazwa: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi oświetleniowej na terenie Gminy Międzychód, na urządzen...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6221173 2022-07-01 Zachodniopomorskie CZĘŚĆ NR: 20 NAZWA: PAKIET 20 1 Substytut kości Szt. 30

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6221378 2022-07-01 Zachodniopomorskie CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Część 2 V: Udzielenie zamówienia Nazwa: pielęgnacja terenów zielonych w zasobach stanowiących własn...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6221380 2022-07-01 Zachodniopomorskie CZĘŚĆ NR: 4 NAZWA: Część 4 V: Udzielenie zamówienia Nazwa: pielęgnacja terenów zielonych w zasobach stanowiących własn...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6220864 2022-07-01 Zachodniopomorskie CZĘŚĆ NR 1 II.2.1) Nazwa: Część 1 II.2.4) Opis zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest pielęgnacja terenów zielonych w z...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6221464 2022-07-01 Zachodniopomorskie CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: PAKIET 2 1 Układ oddechowy do aparatu do znieczuleń, pediatryczny, o średnicy 15 mm, rury długości 1,5...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6221373 2022-07-01 Zachodniopomorskie CZĘŚĆ NR: 9 NAZWA: Część 9 – Ekspert 9 II.2.4) Opis zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zaangażowanie 13 ekspertó...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6221913 2022-07-01 Zachodniopomorskie Część nr: Nazwa: 1. Przedmiot zamówienia stanowi: Świadczenie usługi kompleksowej ochrony osób i mienia Zachodniopomorskie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6221953 2022-07-01 Zachodniopomorskie Część nr: Nazwa: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie inwestycji pn.: Przebudowa boisk sportowych przy Szkole Podstawowej...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6222077 2022-07-01 Zachodniopomorskie Część nr: Nazwa: Przedmiotem zamówienia jest „Zakup mebli w ramach wyposażenia 31 pokoi Oddziału Rehabilitacji stacjonarn...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6222598 2022-07-01 Zachodniopomorskie CZĘŚĆ NR: 19 NAZWA: Pakiet nr 19 - Preparaty do zmywarek 1 PREPARAT do mycia naczyń w zmywarkach automatycznych(typu LD12), op...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6224778 2022-07-01 Zachodniopomorskie CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Przedmiotem zamówienia jest remont schodów terenowych skarpowych zlokalizowanych przy ul. Rugiańskiej 53,...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6221985 2022-07-01 Zachodniopomorskie Część nr: 1 Nazwa: Przedmiotem zamówienia jest remont schodów terenowych skarpowych zlokalizowanych przy ul. Rugiańskiej 51,...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6220079 2022-06-30 Zachodniopomorskie Część nr: Nazwa: 1. Przedmiotem postępowania i zamówienia jest: Zakup energii elektrycznej dla Gminy i Miasta Nisko oraz pod...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6220414 2022-06-30 Zachodniopomorskie Część nr: Nazwa: 1. Przedmiotem zamówienia jest zawarcie umowy ramowej na świadczenie usług w zakresie drukowania (wraz z o...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6219837 2022-06-30 Zachodniopomorskie Część nr: Nazwa: Przedmiotem zamówienia jest: wykonywanie przeglądów i napraw, utrzymanie pogotowia awaryjnego, konserwacja...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6219805 2022-06-30 Zachodniopomorskie Część nr: Nazwa: Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Śmigiel na urząd...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6220653 2022-06-30 Zachodniopomorskie CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Pompy infuzyjne w stacjach dokujacych 1 Pompy infuzyjne w stacjach dokujacych kpl. 4

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6217952 2022-06-29 Zachodniopomorskie II.1.1) Nazwa: „Świadczenie usług w zakresie odbioru i transportu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamiesz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6217938 2022-06-29 Zachodniopomorskie CZĘŚĆ NR 1 II.2.4) Opis zamówienia: Część I – świadczenie na rzecz BGK zadania polegającego na wdrożeniu i zarządzani...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)