Wyniki przetargów - wyniki wyszukiwania

    
nrdata ogł.wygrywającytemat
5245500 2020-04-03 Kujawsko-Pomorskie CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Usługa projektowa, wykonanie dokumentacji przedprojektowej, projektowej oraz okołoprojektowej wraz z nadzorem a...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5245860 2020-04-03 Kujawsko-Pomorskie Remont drogi powiatowej nr 2919C Żydowo - Zgłowiączka - Wiktorowo odc. Zgłowiączka – Wiktorowo Numer referencyjny (jeżeli dotyc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5244604 2020-04-02 Kujawsko-Pomorskie Zarządzanie gminnym zasobem nieruchomości Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZP.271.1.9.2020 Przedmiotem zamówienia jest ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5244535 2020-04-02 Kujawsko-Pomorskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): DZ.DL.341.08.2020 Przedmiotem zamówienia jest dostawa znaków drogowych typu średniego, t...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5244718 2020-04-02 Kujawsko-Pomorskie Dostawa odzieży roboczej, materiałów bhp oraz środków ochrony indywidualnej dla pracowników Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliw...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5243653 2020-04-02 Kujawsko-Pomorskie CZĘŚĆ NR 4 II.2.1) Nazwa: Usługa projekt., wykonanie dok. przedprojekt., projekt. oraz okołoprojekt. wraz z nadzorem autorskim dla...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5244717 2020-04-02 Kujawsko-Pomorskie CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: Część I – dotyczy przeglądu, naprawy i wymiany przegrzewaczy pary w jednym z kotłów.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5245248 2020-04-02 Kujawsko-Pomorskie CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Część II – dotyczy przeglądu, naprawy i wymiany przegrzewaczy pary w drugim kotle.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5245376 2020-04-02 Kujawsko-Pomorskie CZĘŚĆ NR: 3 NAZWA: Warzywa mrożone

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5245377 2020-04-02 Kujawsko-Pomorskie CZĘŚĆ NR: 4 NAZWA: Warzywa konserwowe

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5244572 2020-04-02 Kujawsko-Pomorskie CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: Warzywa świeże

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5245375 2020-04-02 Kujawsko-Pomorskie CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Owoce świeże

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5245589 2020-04-02 Kujawsko-Pomorskie CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Przez naukę do sukcesu III

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5241947 2020-04-01 Kujawsko-Pomorskie II.1.1) Nazwa: Wykonanie dok. projektowej termomodernizacji i przebudowy infrastruktury technicznej wraz z audytem energetycznym i...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5242934 2020-04-01 Kujawsko-Pomorskie CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: Gminy: Koronowo, Osielsko, Dobrcz Profilowanie dróg gruntowych oraz regulacja poboczy gruntowych w ciągu dróg p...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5243633 2020-04-01 Kujawsko-Pomorskie CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Gminy: Białe Błota, Nowa Wieś Wielka, Solec Kujawski Profilowanie dróg gruntowych oraz regulacja poboczy grunt...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5242936 2020-04-01 Kujawsko-Pomorskie CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: Konserwacja jezdni na terenie gmin: Koronowo, Osielsko, Dobrcz, Sicienko Konserwacja jezdni o nawierzchni tłucz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5243970 2020-04-01 Kujawsko-Pomorskie CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Konserwacja jezdni na terenie gmin: Białe Błota, Nowa Wieś Wielka, Solec Kujawski Konserwacja jezdni o nawierz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5245178 2020-04-01 Kujawsko-Pomorskie CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Zadanie nr 2 - Ręczniki, mydło do rąk, papier toaletowy

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5241952 2020-04-01 Kujawsko-Pomorskie II.1.1) Nazwa: Świadczenie usługi prania dla internatów i kwater internatowych Oddziału Terenowego Kujawsko-Pomorskiego. II.1.4) K...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5241153 2020-03-31 Kujawsko-Pomorskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): 99/2020 Przedmiotem umowy jest szycie umundurowania na miarę typu wyjściowego dla żołnie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5244013 2020-03-31 Kujawsko-Pomorskie CZĘŚĆ NR: 4 NAZWA: Usługa odbioru i dalszego zagospodarowania odpadów

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5245104 2020-03-31 Kujawsko-Pomorskie CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Pakiet II

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5245106 2020-03-31 Kujawsko-Pomorskie CZĘŚĆ NR: 4 NAZWA: Pakiet IV

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5245107 2020-03-31 Kujawsko-Pomorskie CZĘŚĆ NR: 5 NAZWA: Pakiet V

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5245108 2020-03-31 Kujawsko-Pomorskie CZĘŚĆ NR: 6 NAZWA: Pakiet VI

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5245109 2020-03-31 Kujawsko-Pomorskie CZĘŚĆ NR: 7 NAZWA: Pakiet VII

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5245110 2020-03-31 Kujawsko-Pomorskie CZĘŚĆ NR: 8 NAZWA: Pakiet VIII

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5245111 2020-03-31 Kujawsko-Pomorskie CZĘŚĆ NR: 9 NAZWA: Pakiet IX

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5245112 2020-03-31 Kujawsko-Pomorskie CZĘŚĆ NR: 10 NAZWA: Pakiet X

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)