Wyniki przetargów - wyniki wyszukiwania

    
nrdata ogł.wygrywającytemat
5245286 2020-04-03 Wielkopolskie II.1.1) Nazwa: Usługi sprzątania obiektów i terenów użytkowanych przez PSG Sp. z o.o. OZG w Poznaniu – zamówienie sektorowe II.1.4...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5245828 2020-04-03 Wielkopolskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): 08/INFR/6WOG/2020 Przedmiotem zamówienia jest remont części obwodnicy oświetlenia zewnęt...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5245848 2020-04-03 Wielkopolskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZP/p/10/2020 Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego w ilości 60 urząd...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5245954 2020-04-03 Wielkopolskie Poszerzenie jezdni w rejonie przepustu w ciągu rzeki Cybina w ul. Jana Pawła II w Poznaniu Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5244489 2020-04-02 Wielkopolskie CZĘŚĆ NR: 7 NAZWA: Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Kaźmierz II.2.4) Opis zamówienia: Przed...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5244502 2020-04-02 Wielkopolskie Środek ochrony roślin PICTOR 400 EV lub równoważny Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): 77/2020

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5244588 2020-04-02 Wielkopolskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): DZP.220.22.2020.SR Przedmiotem zamówienia jest dostawa środków ochrony roślin dla IUNG-P...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5244726 2020-04-02 Wielkopolskie Dostawa, montaż oraz instalacja sprzętu komputerowego na potrzeby Wojewódzkiego Funduszu ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5244848 2020-04-02 Wielkopolskie „Usługa nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi obejmującymi remont, przebudowę, rozbudowę i zmianę sposobu użytkowania b...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5244510 2020-04-02 Wielkopolskie Środek ochrony roślin Ascra Xpro 260EC lub równoważny Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): 80/2020

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5245003 2020-04-02 Wielkopolskie CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: REMONT NAWIERZCHNI Z BETONOWYCH ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5244609 2020-04-02 Wielkopolskie Zadania ochronne Wielkopolskiego Parku Narodowego do wykonania w 2020 roku w obwodzie ochronnym Wiry i Jeziory CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA:...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5244842 2020-04-02 Wielkopolskie CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: Część 1 zamówienia: wykonanie instalacji klimatyzacji w Budynkach Dydaktycznym i Zabytkowym

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5245290 2020-04-02 Wielkopolskie CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Część 2 zamówienia: Wymiana agregatu wody lodowej oraz modernizacja klimatyzacji serwerowni w Budynku Aula Nova

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5244775 2020-04-02 Wielkopolskie Dostawa stacji roboczej z oprogramowaniem do rekonstrukcji danych, w pełni współpracującej z posiadanym przez Wydział Mechaniczny ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5245315 2020-04-02 Wielkopolskie CZĘŚĆ NR: 3 NAZWA: Baterie i akumulatory

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5244525 2020-04-02 Wielkopolskie CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: Sukcesywna dostawa węgla orzech gat. I dla Domu Pomocy Społecznej w Strzelcach Op. z filią w Szymiszowie i fili...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5244539 2020-04-02 Wielkopolskie Zapewnienie dostępu do Serwisu Internetowego WIECEJNIZLEK.PL dla studentów 6-go roku Wydziału Lekarskiego oraz 5-go roku Wydziału ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5243658 2020-04-02 Wielkopolskie CZĘŚĆ NR 1 II.2.1) Nazwa: Opracowanie projektu planu urządzenia lasu wraz z prognozą oddziaływania planu urządzenia lasu na środow...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5245372 2020-04-02 Wielkopolskie CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Sporządzenie opracowania siedliskowego dla Nadleśnictwa Gniezno o powierzchni leśnej 18 295 ha i zasięgu teryto...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5244668 2020-04-02 Wielkopolskie CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Pakiet Nr 2 – Urządzenia klimatyzacyjne

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5243003 2020-04-01 Wielkopolskie Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania pn.: Wykonanie sygnalizacji świetnej na skrzyżowaniu dróg powiatowych Nr 5168 E ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5242968 2020-04-01 Wielkopolskie Środek ochrony roślin Variano Xpro 190EC lub równoważny Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): 72/2020

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5242811 2020-04-01 Wielkopolskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): SZ-222/5/20 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa, instalacja, konfiguracja, uruchomien...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5242854 2020-04-01 Wielkopolskie Obsługa działań informacyjnych i edukacyjnych w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi w szczególności w obsza...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5243079 2020-04-01 Wielkopolskie BIEŻĄCA OBSŁUGA, SERWIS, KONSERWACJA ORAZ NADZÓR TECHNICZNY BUDYNKÓW Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): 1/2020/pn 1. Prze...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5242947 2020-04-01 Wielkopolskie Środek ochrony roślin Revyflex lub równoważny Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): 70/2020

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5243321 2020-04-01 Wielkopolskie CZĘŚĆ NR: 11 NAZWA: Szkolenia z zakresu zarządzania jakością

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5244223 2020-04-01 Wielkopolskie CZĘŚĆ NR: 3 NAZWA: Szkolenie z topologii powierzchni

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5242787 2020-04-01 Wielkopolskie Usługa najmu samochodów osobowych na potrzeby Związku Międzygminnego "Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej". Numer refere...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)