Wyniki przetargów - wyniki wyszukiwania

    
nrdata ogł.wygrywającytemat
5561892 2021-01-26 Wielkopolskie Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dla potrzeb Politechniki Wrocławskiej usług: a) stałej konserwacja wybranych układów wentyla...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5562536 2021-01-26 Wielkopolskie CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Dostawa wzmacniacza mocy

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5562549 2021-01-26 Wielkopolskie CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Ubezpieczenie pojazdów mechanicznych Gminy Kluczewsko

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5562941 2021-01-26 Wielkopolskie CZĘŚĆ NR: 3 NAZWA: Ubezpieczenie członków Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Ustrzyki Dolne.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5562230 2021-01-26 Wielkopolskie II.1.1) Nazwa: Dowożenie uczniów niepełnosprawnych Zespołu Szkół Specjalnych nr 102 II.1.4) Krótki opis: Przedmiotem zamówienia je...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5560048 2021-01-25 Wielkopolskie Wymiana opraw oświetlenia awaryjnego wraz z zamontowaniem nowej centrali ppoż. w budynku Collegium Polonicum w Słubicach Numer ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5559069 2021-01-25 Wielkopolskie Przebudowa pomieszczeń Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Bloku Operacyjnego oraz zakup aparatury i sprzętu medycznego...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5559978 2021-01-25 Wielkopolskie CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: Załącznik nr 1 1. PARICALCITOLUM, 5 mcg/ml a 1ml, amp/fiol 210

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5560451 2021-01-25 Wielkopolskie Świadczenie usług ratownictwa wodnego w krytej pływalni przy ul. Wrzosów 1 w Krapkowicach na 2021 r. Numer referencyjny (jeżeli...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5560557 2021-01-25 Wielkopolskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): 1/2020/ZP 1.Przedmiotem zamówienia jest Usługa sprzątania obiektów teatralnych w Teatrze...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5560468 2021-01-25 Wielkopolskie CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: Opróżnianie koszy ulicznych znajdujących się w pasach drogowych dróg gminnych.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5560638 2021-01-25 Wielkopolskie CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Opróżnianie koszy ulicznych znajdujących się w pasach drogowych dróg powiatowych w granicach administracyjnych ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5560639 2021-01-25 Wielkopolskie CZĘŚĆ NR: 3 NAZWA: Opróżnianie koszy ulicznych wraz z niezwłocznym wywozem i utylizacją zebranych odpadów zintegrowanych węzłów pr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5560989 2021-01-25 Wielkopolskie CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Ubezpieczenie pojazdów mechanicznych Gminy Wierzbica

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5561439 2021-01-25 Wielkopolskie CZĘŚĆ NR: 18 NAZWA: Pakiet 18 1 Introducer zbrojony typu „cross over” sztuka 300 2 Cewnik balonowy 0,018 sztuka 60 3 Cewnik ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5562818 2021-01-25 Wielkopolskie CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby Wojewódzkiego Ins...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5558946 2021-01-25 Wielkopolskie CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: Dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby Wojewódzkiego Ins...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5561426 2021-01-25 Wielkopolskie CZĘŚĆ NR: 5 NAZWA: Pakiet 5 System neuroprotekcji proksymalnej sztuka 5

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5554701 2021-01-22 Wielkopolskie ZP/128/2020 Dostawa wraz z montażem mebli laboratoryjnych dla Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego Numer referencyjny (jeżeli dot...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5555164 2021-01-22 Wielkopolskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): PZOZ/DZP/382/43PN/20 Przedmiotem zamówienia jest usługa konserwacji i serwisu w zakresie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5555620 2021-01-22 Wielkopolskie CZĘŚĆ NR: 13 NAZWA: pakiet 13 Szybkj Immunochromatograficzny test identyfikacyjny do jakościowego wykrywania antygenu grupy prątkó...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5555616 2021-01-22 Wielkopolskie CZĘŚĆ NR: 9 NAZWA: pakiet 9 1 SS Agar, gotowa pożywka na płytkach Petriego szt. 1100 2 Mannitol Salt Agar, gotowa pożywka na p...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5556045 2021-01-22 Wielkopolskie II.1.1) Nazwa: Świadczenie usług utrzymania czystości w budynkach: SO w Przemyślu, SR w Lubaczowie, SR w Przeworsku oraz w pomiesz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5556164 2021-01-22 Wielkopolskie II.1.1) Nazwa: Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usług użyteczności publicznej II.1.4) Krótki opis: Przedmiotem zamówienia j...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5556231 2021-01-22 Wielkopolskie II.1.1) Nazwa: Usługa hostingu wraz z dedykowanym sprzętem bezpieczeństwa w oparciu o chmurę prywatną wraz z usługami konsultacji/...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5556241 2021-01-22 Wielkopolskie II.1.1) Nazwa: Modernizacja głowicy górnej syfonu przy ul. Karpiej w Poznaniu. II.1.4) Krótki opis: Modernizacja głowicy górnej sy...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5556143 2021-01-22 Wielkopolskie II.1.1) Nazwa: Odłowy inwazyjnych gatunków żółwi II.1.4) Krótki opis: 1. Przedmiotem zamówienia są odłowy inwazyjnych gatunków żół...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5557008 2021-01-22 Wielkopolskie Przewóz dzieci niepełnosprawnych do Szkoły Podstawowej nr 68 w Poznaniu Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZZP.271.3.2020 ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5554917 2021-01-22 Wielkopolskie Świadczenie Asysty technicznej oprogramowania: GEO-INFO Mapa, GEO-INFO Delta LT, GEO-INFO Ośrodek z ZUDP (z uwzględnieniem obsługi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5555614 2021-01-22 Wielkopolskie CZĘŚĆ NR: 7 NAZWA: pakiet 7 1 Podłoże do hodowli i izolacji drożdżaków oraz szybkiego różnicowania poszczególnych gatunków Candid...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)