Wyniki przetargów - wyniki wyszukiwania

    
nrdata ogł.wygrywającytemat
5238716 2020-03-30 Świętokrzyskie II.1.1) Nazwa: Dostawy części zamiennych do samochodów marki Mercedes oraz marki Volkswagen II.1.4) Krótki opis: 1. Przedmiotem za...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5238390 2020-03-27 Świętokrzyskie "Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Jana Nowaka – Jeziorańskiego 53 w Kielcach na potrzeby utworzenia filii OWD dla osób ni...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5236158 2020-03-26 Świętokrzyskie Świadczenie usług asysty technicznej, konserwacji i utrzymania Systemu PROKOMP, eksploatowanego przez Zamawiającego Numer refere...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5236244 2020-03-26 Świętokrzyskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZITŚ.721.2.2020 Przedmiotem zamówienia jest remont Organistówki położonej przy ul. Poczt...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5229886 2020-03-25 Świętokrzyskie II.1.1) Nazwa: Postępowanie 73/2019 – Termomodernizacja budynku Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Fr. Chopina w Socha...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5229941 2020-03-25 Świętokrzyskie CZĘŚĆ NR 1 II.2.1) Nazwa: Dostawa wodorotlenku wapnia i mocznika do Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów II.2.4) Opis zamów...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5234727 2020-03-25 Świętokrzyskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): MOPR/2/2020 Przedmiotem zamówienia jest „Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Marsza...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5234929 2020-03-25 Świętokrzyskie CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Remont i wyrównanie nawierzchni tłuczniowo-żwirowych kruszywem kamiennym.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5234930 2020-03-25 Świętokrzyskie CZĘŚĆ NR: 3 NAZWA: yrównanie nawierzchni gruntowych żużlem.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5234551 2020-03-25 Świętokrzyskie CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych masą mineralno-asfaltową na gorąco, oraz w technologii powierzchniowe...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5234650 2020-03-25 Świętokrzyskie Budowa samodzielnej kancelarii Leśnictwa Baćkowice Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): NZ.270.2.2020 Przedmiotem zamówieni...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5234804 2020-03-25 Świętokrzyskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): MOPR/3/2020 Przedmiotem zamówienia jest „Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Niesta...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5234738 2020-03-25 Świętokrzyskie Odbiór i zagospodarowanie ustabilizowanych osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków w Piekoszowie Numer referencyjny (jeżeli do...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5230263 2020-03-24 Świętokrzyskie Dostawy ryb do Zakładu Karnego w Pińczowie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): DKw-ż.2232.5.2020 1. Tusza mrożona z Miruny ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5230293 2020-03-24 Świętokrzyskie „Zakup z dostawą emulsji asfaltowej C69B3 PU” Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): T.343.1.2020 Przedmiotem zamówienia jest...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5230211 2020-03-24 Świętokrzyskie CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: mleko

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5230377 2020-03-24 Świętokrzyskie CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: Zadanie 1 - Komputer z systemem operacyjnym - Monitor - Oprogramowanie biurowe

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5230449 2020-03-24 Świętokrzyskie CZĘŚĆ NR: 3 NAZWA: Zadanie 3 - Oprogramowanie Photoshop

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5230452 2020-03-24 Świętokrzyskie CZĘŚĆ NR: 6 NAZWA: Zadanie 6 - Tablica interaktywna z oprogramowaniem; - Projektor multimedialny; - Ploter tnący; - Zestaw mikrof...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5230454 2020-03-24 Świętokrzyskie CZĘŚĆ NR: 8 NAZWA: Zadanie 8 - Pakiet edukacyjny Monza Edu wersja edukacyjna Zarządzanie zapasami IIiM

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5230455 2020-03-24 Świętokrzyskie CZĘŚĆ NR: 9 NAZWA: Zadanie 9 - Wirtualne Laboratoria – laboratorium spedycyjno- transportowe i magazynowe – 48 stanowisk

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5230459 2020-03-24 Świętokrzyskie CZĘŚĆ NR: 13 NAZWA: Zadanie 13 - Tester Akumulatorów Obciążeniowy; - Walizka elektryka, zestaw narzędzi; - Obudowany autotransfor...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5230358 2020-03-24 Świętokrzyskie CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: Nazwa: Digitalizacja operatów geodezyjnych dla Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego w ramach projektu pn.: „E-usł...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5229447 2020-03-23 Świętokrzyskie Część nr: 4 Nazwa: Wykonanie Generalnego Pomiaru Ruchu w 2020 roku na drogach wojewódzkich województwa mazowieckiego na terenie ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5234363 2020-03-23 Świętokrzyskie Zapewnienie świadczenia usług dla potrzeb Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk w zakresie sprzedaży biletów na...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5234167 2020-03-23 Świętokrzyskie CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: Zadanie nr 1- Budowa ul. Źródlanej w Końskich

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5234320 2020-03-23 Świętokrzyskie Budowa Ośrodka Edukacji Przyrodniczej na Ponidziu w m. Umianowice gm. Kije Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZPK.I.384.2.20...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5227685 2020-03-20 Świętokrzyskie II.1.1) Nazwa: Kontrakt 1: zadanie 6 „Budowa systemu kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Masłów w sołectwie Masłów Drugi – Nad...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5233682 2020-03-20 Świętokrzyskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): 6/DZP/2020 Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna Dostawa materiałów eksploatacyjnych do...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5233765 2020-03-20 Świętokrzyskie Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa sieci kanalizacyjnej Janik – Kunów” Numer referen...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)