Wyniki przetargów - wyniki wyszukiwania

    
nrdata ogł.wygrywającytemat
5540867 2021-01-15 Świętokrzyskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): GI.271.34.2020 Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie nadzoru inwestorskiego w zakresie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5541230 2021-01-15 Świętokrzyskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): DPi.272.12.37.2020 1. Opis przedmiotu zamówienia i warunki dostawy. 1. Przedmiotem zamów...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5542035 2021-01-15 Świętokrzyskie CZĘŚĆ NR: 3 NAZWA: Ryby

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5542375 2021-01-15 Świętokrzyskie CZĘŚĆ NR: 6 NAZWA: Zadanie nr 6 Warzywa, owoce i ryby mrożone

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5542399 2021-01-15 Świętokrzyskie CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Ubezpieczenia komunikacyjne

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5542199 2021-01-15 Świętokrzyskie CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: Ubezpieczenia OC

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5541852 2021-01-15 Świętokrzyskie II.1.1) Nazwa: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z zamieszkałych nieruchomości na terenie gminy Rybno w o...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5542506 2021-01-15 Świętokrzyskie CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: pakiet 2

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5542468 2021-01-15 Świętokrzyskie Wytworzenie i dostawa tablic rejestracyjnych w roku kalendarzowym 2021 oraz nieodpłatny odbiór i utylizacja tablic rejestracyjnych...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5542771 2021-01-15 Świętokrzyskie CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: pieczywo półcukiernicze i wyroby cukiernicze

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5542831 2021-01-15 Świętokrzyskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): Adm.26.10.2020 Dostawa warzyw i owoców w 2021 r. do Kuchni Cateringowych w Kielcach przy...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5538101 2021-01-14 Świętokrzyskie „Sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu” w ramach zadania pn.: „Wydanie decyzji o warunkac...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5537900 2021-01-14 Świętokrzyskie CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: Pieczywo

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5538165 2021-01-14 Świętokrzyskie CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Wyroby cukiernicze

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5538408 2021-01-14 Świętokrzyskie Budowa kontenerowej pompowni wody ze zbiornikiem retencyjnym o pojemności 20m3 w miejscowości Maksymilianów w trybie zaprojektuj ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5539223 2021-01-14 Świętokrzyskie CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: Udzielenie schronienia w schronisku dla osób bezdomnych - dla średnio 8 osób.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5540050 2021-01-14 Świętokrzyskie CZĘŚĆ NR: 41 NAZWA: ławka szkolna 2 osobowa

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5540051 2021-01-14 Świętokrzyskie CZĘŚĆ NR: 42 NAZWA: krzesła

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5540052 2021-01-14 Świętokrzyskie CZĘŚĆ NR: 43 NAZWA: biurko i krzesło dla wykładowcy

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5539786 2021-01-14 Świętokrzyskie Roboty budowlane dla inwestycji pn.: „Budowa drogi gminnej – ul. Barwinek w Kielcach na odcinku od ul. Brzoskwiniowej do ul. Wapi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5540199 2021-01-14 Świętokrzyskie CZĘŚĆ NR: 3 NAZWA: Zadanie 3: Mięso, wędliny

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5540200 2021-01-14 Świętokrzyskie CZĘŚĆ NR: 4 NAZWA: Zadanie 4: Drób i podroby

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5540203 2021-01-14 Świętokrzyskie CZĘŚĆ NR: 7 NAZWA: Zadanie 7: Mrożonki

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5540205 2021-01-14 Świętokrzyskie CZĘŚĆ NR: 9 NAZWA: Zadanie 9: Warzywa i owoce

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5540141 2021-01-14 Świętokrzyskie CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: Zadanie 1: Artykuły ogólnospożywcze

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5539988 2021-01-14 Świętokrzyskie CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Powiatu Starachowickiego wraz z jednostkami organizacyjnymi

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5540198 2021-01-14 Świętokrzyskie CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Zadanie 2: Jajka

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5535510 2021-01-13 Świętokrzyskie Wymiana pokrycia dachowego na gont drewniany, odbudowa zniszczonej wiaty i zagospodarowanie wokół Izby Tradycji w Fałkowie Nume...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5536535 2021-01-13 Świętokrzyskie CZĘŚĆ NR II Nazwa: Gospodarka leśna w obrębie Daleszyce (leśnictwo Sieraków) II.2.4) Opis zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia są...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5536642 2021-01-13 Świętokrzyskie CZĘŚĆ NR: 3 NAZWA: Gospodarka leśna w obrębie Daleszyce (leśnictwo Cisów)

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)