Wyniki przetargów - wyniki wyszukiwania

    
nrdata ogł.wygrywającytemat
6227091 2022-07-06 Świętokrzyskie II.1.1) Nazwa: Dostawa samochodu gaśniczego – ciągnika siodłowego z naczepą cysterną do wody II.1.4) Krótki opis: Przedmio...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6227370 2022-07-06 Świętokrzyskie CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: świadczenie usługi mycia okien (z zewnątrz) oraz fasady zewnętrznej budynku Starostwa Powiatowego, zloka...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6227311 2022-07-06 Świętokrzyskie Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6227308 2022-07-06 Świętokrzyskie „Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Bodzentyn ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6228409 2022-07-06 Świętokrzyskie Część nr: Nazwa: Zakres zamówienia obejmuje zakup i dostawę fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczeg...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6228633 2022-07-06 Świętokrzyskie Część nr: Nazwa: Przedmiotem zamówienia jest dostawa akcesoriów do komputerów zakupionych w ramach projektu pt. Cyfrowa Gmi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6228418 2022-07-06 Świętokrzyskie Część nr: Nazwa: Zadanie będzie realizowane zgodnie z dokumentacją techniczną pod nazwą: „Kanalizacja sanitarna wraz z o...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6228520 2022-07-06 Świętokrzyskie Część nr: Nazwa: Przedmiotem zamówienia jest: Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6228594 2022-07-06 Świętokrzyskie Część nr: 1 Nazwa: 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą i rozładunkiem przez wykonawcę w siedzibach zamawiaj...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6228805 2022-07-06 Świętokrzyskie CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą i rozładunkiem przez wykonawcę w siedzibach zamawiaj...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6228806 2022-07-06 Świętokrzyskie CZĘŚĆ NR: 3 NAZWA: 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą i rozładunkiem przez wykonawcę w siedzibach zamawiaj...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6227102 2022-07-06 Świętokrzyskie II.1.1) Nazwa: Dostawa autobusu używanego II.1.4) Krótki opis: Przedmiotem zamówienia jest dostawa używanego, bezwypadkowego, ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6228341 2022-07-06 Świętokrzyskie Część nr: 1 Nazwa: Dostawa materiałów eksploatacyjnych Epson

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6229226 2022-07-06 Świętokrzyskie CZĘŚĆ NR: 4 NAZWA: Zadanie Nr 10 - Część X – Dostawa świeżego mięsa drobiowego

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6228326 2022-07-06 Świętokrzyskie Część nr: 1 Nazwa: Zadanie Nr 1 - Część I – Dostawa świeżych i przetworzonych produktów mięsnych

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6224975 2022-07-05 Świętokrzyskie II.1.1) Nazwa: Leczenie szpitalne - Programy lekowe II.1.4) Krótki opis: Leczenie szpitalne - Programy lekowe II.2.4) Opis zamów...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6225729 2022-07-05 Świętokrzyskie Część nr: Nazwa: Przedmiotem zamówienia jest pełnienie przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, zwanego dalej Wykonawcą kom...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6226127 2022-07-05 Świętokrzyskie Część nr: Nazwa: 1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa produktów spożywczych do trzech świetlic środowiskowyc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6226324 2022-07-05 Świętokrzyskie Część nr: 1 Nazwa: Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia technicznego dla Miejskiego Zespołu Szkół Nr 4 w Krośn...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6226597 2022-07-05 Świętokrzyskie CZĘŚĆ NR: 4 NAZWA: IV część obejmować będzie dostawę 2 ciężkich samochodów ratowniczo – gaśniczych II.2.4) Opis za...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6224933 2022-07-05 Świętokrzyskie CZĘŚĆ NR 3 Nazwa: III część obejmować będzie dostawę 2 ciężkich samochodów ratowniczo – gaśniczych II.2.4) Opis zam...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6226674 2022-07-05 Świętokrzyskie CZĘŚĆ NR: 7 NAZWA: - CZĘŚĆ VII WĘDLINY ŚWIEŻE I WĘDLINY PODROBOWE ŚWIEŻE - dostawy w drugim dniu od złożenia zamówi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6226677 2022-07-05 Świętokrzyskie CZĘŚĆ NR: 10 NAZWA: - Część X DRÓB - dostawy w drugim dniu od złożenia zamówienia od poniedziałku do piątku w godz. od...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6226205 2022-07-05 Świętokrzyskie Część nr: 1 Nazwa: - CZĘŚĆ I ŚWIEŻE WARZYWA - dostawy w drugim dniu od złożenia zamówienia od poniedziałku do piątku ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6226615 2022-07-05 Świętokrzyskie CZĘŚĆ NR: 5 NAZWA: Część 5. Cyfryzacja biur jednostek publicznych i jednostek podległych i nadzorowanych –zakup projektor...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6226678 2022-07-05 Świętokrzyskie CZĘŚĆ NR: 11 NAZWA: - Część XI OWOCE - dostawy w drugim dniu od złożenia zamówienia od poniedziałku do piątku w godz. o...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6226710 2022-07-05 Świętokrzyskie CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Dostawa fabrycznie nowego osprzętu do ciągnika rolniczego marki URSUS (RDW Mielec) - 2 zadania” Zadanie ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6226560 2022-07-05 Świętokrzyskie CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia technicznego dla Miejskiego Zespołu Szkół Nr 4 w Krośn...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6226252 2022-07-05 Świętokrzyskie Część nr: Nazwa: Przedmiotem zamówienia są roboty remontowe polegające m.in. na remoncie dachu, daszków nad wejściami, op...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6226670 2022-07-05 Świętokrzyskie CZĘŚĆ NR: 3 NAZWA: - CZĘŚĆ III MROŻONE ARTYKUŁY SPOŻYWCZE - dostawy w drugim dniu od złożenia zamówienia od poniedzia...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)