Wyniki przetargów - wyniki wyszukiwania

    
nrdata ogł.wygrywającytemat
5623037 2021-03-05 Dolnośląskie Usługi w zakresie szacowania nieruchomości dla potrzeb Skarbu Państwa na lata 2021-2022r.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5623505 2021-03-05 Dolnośląskie II.1.1) Nazwa: Remont budynku przy ul. bp. Tomasza I 8 we Wrocławiu II.1.4) Krótki opis: Zakres zamówienia obejmuje m.in.: 1) wyko...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5623006 2021-03-05 Dolnośląskie Dystrybucja energii elektrycznej dla potrzeb budynków ZNiO na okres 13 miesięcy Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): DZP-2621-...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5623619 2021-03-05 Dolnośląskie CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Część 2 pn. „Zakup i dostawa 1 szt. policyjnego pojazdu w wersji nieoznakowanej segmentu D dla KWP w Gorzowie W...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5623815 2021-03-05 Dolnośląskie II.1.1) Nazwa: Świadczenie usług sprzątania pomieszczeń, usług współpielęgnacji pacjentów i innych usług wewnątrzszpitalnych w Szp...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5623798 2021-03-05 Dolnośląskie II.1.1) Nazwa: Żywienie pacjentów Szpitala Na Wyspie Sp. z o.o. w Żarach II.1.4) Krótki opis: 1. Przedmiotem zamówienia są usługi ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5623729 2021-03-05 Dolnośląskie Wykonanie dokumentacji projektowej dla Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu w zakresie zmiany sposobu funkcjonowania pomi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5621899 2021-03-04 Dolnośląskie Kompleksowe świadczenie usług sprzątania dla OCZ w Ostrzeszowie - nr sprawy OCZ/ZP-2/2021

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5621920 2021-03-04 Dolnośląskie Bieżące utrzymanie i konserwację oznakowania pionowego na terenie Wrocławia- część 2 - obszar B - Południowy.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5622059 2021-03-04 Dolnośląskie PN 33/DZP/2020 usługa przygotowania, transportu i dostarczania posiłków na oddziały Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): PN 3...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5622072 2021-03-04 Dolnośląskie Remont układu instalacji chłodzenia tunelu aerodynamicznego wraz z uruchomieniem i opracowaniem opinii technicznej w zakresie okr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5621814 2021-03-04 Dolnośląskie DOSTAWA LEKU Z PROGRAMU LEKOWEGO 1 Ixekizumabum//Taltz 80mg/ml 2 wstrzykiwacze półautomatyczne po 1 ml op. 35op po 2 szt.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5622266 2021-03-04 Dolnośląskie CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Dostawa narzędzi budowlanych.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5622495 2021-03-04 Dolnośląskie CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: NABIAŁ Przedmiotem zamówienia są sukcesywne (w miarę pojawiających się potrzeb) dostawy wraz z transportem arty...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5622308 2021-03-04 Dolnośląskie Część nr: 2 Nazwa: BCG Vaccinum 1 BCG Vaccinum 100mg fiol+rozp. ilosc w opakowaniu-1 op. 50

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5622584 2021-03-04 Dolnośląskie PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ WYPOSAŻENIA TECHNICZNEGO PRACOWNI TECHNIKA MECHANIKA LOTNICZEGO Numer referencyjny (jeżeli d...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5622718 2021-03-04 Dolnośląskie CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Zadanie nr 2 – Spycharka gąsienicowa

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5622719 2021-03-04 Dolnośląskie CZĘŚĆ NR: 3 NAZWA: Zadanie nr 3 – Wozidło specjalistyczne

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5622720 2021-03-04 Dolnośląskie CZĘŚĆ NR: 4 NAZWA: Zadanie nr 4 – Ładowarka kołowa z chwytakiem

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5622722 2021-03-04 Dolnośląskie CZĘŚĆ NR: 6 NAZWA: Zadanie nr 6 – Ładowarka kołowa jednonaczyniowa

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5622875 2021-03-04 Dolnośląskie Zakup fabrycznie nowego samochodu z windą, przystosowanego do przewozu 9 osób (8+1), w tym co najmniej jednej osoby na wózku inwal...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5620222 2021-03-03 Dolnośląskie Przebudowa dróg gminnych (ul. Długa i Porzeczkowa) w miejscowości Lutynia Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): KRO.ZP.271.21....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5620506 2021-03-03 Dolnośląskie II.1.1) Nazwa: Przeprowadzenie w latach 2021 i 2022 finansowych kontroli projektów nadzorowanych przez Narodowe Centrum Badań i Ro...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5620095 2021-03-03 Dolnośląskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): AZ-260-WR–1/21 Dostawa oprogramowania do digitalizacji zasobów na potrzeby Uniwersytetu M...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5620844 2021-03-03 Dolnośląskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): P-126/I/20 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA : 1. Przedmiotem zamówienia jest „Przebudowa al. Niepodl...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5620209 2021-03-03 Dolnośląskie Opracowanie dokumentacji projektowej dla remontu ulicy Kolejowej w Kotowicach wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego. Numer refer...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5620937 2021-03-03 Dolnośląskie Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1941D polegającej na przebudowie chodnika wraz z budową przyst...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5620981 2021-03-03 Dolnośląskie CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Bieżące utrzymanie i konserwacja sygnalizacji świetlnych oraz infrastruktury systemu sterowania ruchem (ITS) na...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5620460 2021-03-03 Dolnośląskie CZĘŚĆ NR 1 II.2.1) Nazwa: Bieżące utrzymanie i konserwacja sygnalizacji świetlnych oraz infrastruktury systemu sterowania ruchem (...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5621022 2021-03-03 Dolnośląskie CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Usługi monitoringu 8 obiektów zlokalizowanych w miejscowościach Polwica, Gęsice, Brochocinek, Głęboka, Sarby Gó...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)