Wyniki przetargów - wyniki wyszukiwania

    
nrdata ogł.wygrywającytemat
5245280 2020-04-03 Śląskie CZĘŚĆ NR 1 II.2.1) Nazwa: Dostawa oleju napędowego według normy PN-EN 590 lub równoważnej w ilości 3 713 273 l. II.2.4) Opis zamów...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5245305 2020-04-03 Śląskie CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Dostawa oleju opałowego lekkiego według normy PN-C-96024 lub równoważnej w ilości 195 000 l.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5245875 2020-04-03 Śląskie Przebudowa źródła ciepła w Szkole Podstawowej nr 13 w Rybniku-Chwałowicach przy ul. 1-go Maja 51, w systemie zaprojektuj i wybudu...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5245882 2020-04-03 Śląskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): AZP-2225-25/121/2019 Zakup przewoźnych radiostacji wraz z antenami do obsługi naziemnej ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5245966 2020-04-03 Śląskie Budowa remizy strażackiej dla OSP Brzezinka - opracowanie dokumentacji projektowej (2) Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): Z...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5243693 2020-04-02 Śląskie Część nr: 1 II.1.1) Nazwa: Rura stalowa kołnierzowa Dostawa rur stalowych kołnierzowych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5244174 2020-04-02 Śląskie Część nr: 5 II.1.1) Nazwa: Rura stalowa bez szwu kołnierzowa ciśnieniowa zasilająca Dostawa rur stalowych kołnierzowych dla Oddzia...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5244181 2020-04-02 Śląskie Część nr: 7 II.1.1) Nazwa: Rura stalowa bez szwu kołnierzowa do podsadzki hydraulicznej Dostawa rur stalowych kołnierzowych dla Od...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5244699 2020-04-02 Śląskie Usługa sprzątania terenów zewnętrznych Starostwa Powiatowego w Gliwicach Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): WRI-RZPO.272.00...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5244617 2020-04-02 Śląskie CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: Usługa sprzątania i utrzymania czystości w budynkach „A” i „B” Starostwa Powiatowego w Gliwicach

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5244799 2020-04-02 Śląskie CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: Instruktor zadania Echokardiografia przezprzełykowa dorosłych. Pierwsze spotkania z echokardiografią przezprze...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5241303 2020-03-31 Śląskie Utrzymanie i rozwój korporacyjnej architektury integracji i wymiany danych Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZDM/UM/DZP/93...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5241422 2020-03-31 Śląskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZA/U/WR/033/20 Przedmiotem zamówienia publicznego był nadzór serwisowy nad oprogramowani...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5241356 2020-03-31 Śląskie Roboty budowlane polegające na wymianie i regulacji włazów kanalizacji deszczowej na wybranych odcinkach ulic Rzeszowa w technolo...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5240248 2020-03-31 Śląskie CZĘŚĆ NR 1 Nazwa: Dostawa wyposażenia i urządzeń do budynku Klinicznego Centrum Diagnostyczno-Terapeutycznego Narządów Ruchu – czę...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5245270 2020-03-31 Śląskie CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Dostawa wyposażenia i urządzeń do budynku Klinicznego Centrum Diagnostyczno-Terapeutycznego Narządów Ruchu – cz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5245271 2020-03-31 Śląskie CZĘŚĆ NR: 3 NAZWA: Dostawa wyposażenia i urządzeń do budynku Klinicznego Centrum Diagnostyczno-Terapeutycznego Narządów Ruchu – cz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5245272 2020-03-31 Śląskie CZĘŚĆ NR: 4 NAZWA: Dostawa wyposażenia i urządzeń do budynku Klinicznego Centrum Diagnostyczno-Terapeutycznego Narządów Ruchu – cz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5240279 2020-03-31 Śląskie CZĘŚĆ NR 1 Nazwa: Dostawa wyposażenia i urządzeń do budynku Klinicznego Centrum Diagnostyczno-Terapeutycznego Schorzeń Neurologicz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5245442 2020-03-31 Śląskie CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Dostawa wyposażenia i urządzeń do budynku Klinicznego Centrum Diagnostyczno-Terapeutycznego Schorzeń Neurologic...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5245443 2020-03-31 Śląskie CZĘŚĆ NR: 3 NAZWA: Dostawa wyposażenia i urządzeń do budynku Klinicznego Centrum Diagnostyczno-Terapeutycznego Schorzeń Neurologic...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5245601 2020-03-31 Śląskie CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Zestaw do izolacji wirusowego DNA w kierunku ASF „BC”.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5245602 2020-03-31 Śląskie CZĘŚĆ NR: 3 NAZWA: Zestawy do wykrywania i izolacji wirusowego DNA w kierunku ASF „BC”.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5238783 2020-03-30 Śląskie II.1.1) Nazwa: Transport i przetwarzanie osadów ściekowych z Centralnej Oczyszczalni Ścieków (dalej: „COŚ”) ul. T. Edisona 16 w Gl...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5239836 2020-03-30 Śląskie NAPRAWA PODNOŚNIKÓW WIDŁOWYCH, WÓZKÓW PLATFORMOWYCH, DŹWIGNIKÓW PLATFORMOWYCH ORAZ RĘCZNYCH WÓZKÓW PALETOWYCH W LATACH 2020-2021 ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5239668 2020-03-30 Śląskie CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem 1) Zestaw komputerowy z systemem operacyjnym – 22 szt.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5243715 2020-03-30 Śląskie CZĘŚĆ NR: 3 NAZWA: Usługa projektowa, wykonanie dokumentacji przedprojektowej, projektowej oraz okołoprojektowej wraz z nadzorem a...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5243718 2020-03-30 Śląskie CZĘŚĆ NR: 6 NAZWA: Usługa projektowa, wykonanie dok. przedprojektowej, projektowej oraz okołoprojektowej wraz z nadzorem autorskim...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5237227 2020-03-27 Śląskie II.1.1) Nazwa: 2019/W100/WP-002249: Wykonanie dokumentacji projektowej – zadanie SG/00075413/Stanowice/Szkolna/Zwycięstwa/Gazownia...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5237228 2020-03-27 Śląskie II.1.1) Nazwa: 2019/W100/WP-002075: Wykonanie dokumentacji projektowej UP/00270968/Myszków/Osińska Góra/Dworska Gazownia Zawiercie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)