Wyniki przetargów - wyniki wyszukiwania

    
nrdata ogł.wygrywającytemat
6223087 2022-07-04 Śląskie CZĘŚĆ NR: 21 NAZWA: Zadanie 21 Wyroby medyczne II Sonda Sengstakena CH 18 i CH 20 ( 100% silikonu ) Typ 42 do żylaków przeły...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6223539 2022-07-04 Śląskie CZĘŚĆ NR: 4 NAZWA: Część IV II.2.4) Opis zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń z prawidłową instal...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6223038 2022-07-04 Śląskie CZĘŚĆ NR 1 II.2.1) Nazwa: część nr 1) -osmometr II.2.4) Opis zamówienia: Zakup osmometru aparatury służącej do określen...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6224243 2022-07-04 Śląskie Część nr: Nazwa: Przedmiotem zamówienia jest przebudowa instalacji elektrycznej w budynku przy ul. Bolesława Śmiałego 2A i...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6223629 2022-07-04 Śląskie Część nr: Nazwa: 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa urządzenia UTM celem rozbudowy zabezpieczeń logicznych (fir...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6224129 2022-07-04 Śląskie Część nr: Nazwa: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych laptopów wraz z niezbędnym oprogramowaniem w rama...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6223971 2022-07-04 Śląskie Część nr: Nazwa: Przedmiotem umowy ramowej jest określenie warunków udzielania i realizacji Zamówień wykonawczych, bez prz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6224431 2022-07-04 Śląskie CZĘŚĆ NR: 14 NAZWA: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyrobów medycznych, 1 Łyżka jednorazowa do laryngoskopu świat...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6223658 2022-07-04 Śląskie Część nr: Nazwa: Kompleksowa obsługa wartości pieniężnych pochodzących z urządzeń wielofunkcyjnych PIAP zlokalizowanych...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6223972 2022-07-04 Śląskie Część nr: Nazwa: Świadczenie usług telefonii stacjonarnej oraz usług VPN na rzecz Urzędu Miejskiego w Gliwicach oraz miejs...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6223064 2022-07-04 Śląskie CZĘŚĆ NR 8 Nazwa: PAKIET 8 1 "Rura łącząca pozwalająca na przedłużenie układu oddechowego pacjenta z respiratorem • E...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6225523 2022-07-04 Śląskie CZĘŚĆ NR: 7 NAZWA: Prowadnica do trudnych intubacji 1 Prowadnica do trudnej intubacji, elastyczna z wygiętym końcem i kanałe...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6225621 2022-07-04 Śląskie CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Część II - Zatorze 1. Termin realizacji zamówienia: od podpisania umowy (nie wcześniej niż od 01.07.20...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6225625 2022-07-04 Śląskie CZĘŚĆ NR: 6 NAZWA: Część VI - Schronisko 1. Termin realizacji zamówienia: od podpisania umowy (nie wcześniej niż od 01.07...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6225648 2022-07-04 Śląskie CZĘŚĆ NR: 3 NAZWA: PAKIET 3 1 Stetoskop dla dorosłych (membrana + lejek) szt. 3 2 stetoskop pediatryczny (membrana + lejek)...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6223871 2022-07-04 Śląskie Część nr: Nazwa: 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa wsparcia technicznego dla krytycznych urządzeń sieci internetowej U...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6223041 2022-07-04 Śląskie CZĘŚĆ NR 1 Nazwa: Pakiet nr 1 1 Robot rehabiliacyjno - diagnostyczny z elektromiografem Kpl. 1

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6225689 2022-07-04 Śląskie CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Pakiet nr 2 1 Zestaw do diagnostyki i rehabilitacji kończyn górnych i dolnych Kpl. 1 2 Wyposażenie ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6220897 2022-07-01 Śląskie CZĘŚĆ NR: 20 NAZWA: PAKIET 20 1 Panel narkotykowy - KASETKA- zawierająca:- Amfetaminę w moczu- Marihuanę w moczu- Kokain...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6220951 2022-07-01 Śląskie II.1.1) Nazwa: Dostawa strzemion do łączenia elementów obudowy chodnikowej o profilu V do Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6221194 2022-07-01 Śląskie CZĘŚĆ NR: 3 NAZWA: Dostawa lin wyciągowych nośnych ø40 1570 wg PN-EN 12385, PN-G/46602 lub równoważnych, 2x1100m, szyb III...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6221198 2022-07-01 Śląskie CZĘŚĆ NR: 7 NAZWA: Dostawa liny płaskiej nośnej stalowej 92x17 wg PN-EN 12385-6, PN-70/M-80227 lub równoważnych, 2x1019m, s...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6221197 2022-07-01 Śląskie CZĘŚĆ NR: 6 NAZWA: Dostawa liny wyciągowej nośnej ø62 wg PN-66/G-46602 i PN-ISO 3154 lub równoważnych, 1x1150m, szyb II - ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6221435 2022-07-01 Śląskie CZĘŚĆ NR: 21 NAZWA: Metalowe łyżki standardowe, jednorazowego użytku 1 Jednorazowa łyżka do laryngoskopu typu Macintosh, m...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6221196 2022-07-01 Śląskie CZĘŚĆ NR: 5 NAZWA: Dostawa liny wyciągowej nośnej ø62 wg PN-EN 12385, PN-G/46602, PN-ISO 3154 lub równoważnych, 1x1120m, s...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6222170 2022-07-01 Śląskie Część nr: Nazwa: 1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe sprzątanie – utrzymanie czystości i porządku w budynku obsł...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6222059 2022-07-01 Śląskie Część nr: Nazwa: 1. Przedmiot niniejszego zamówienia stanowi transport dzieci do: 1.1. Zespołu Szkół Specjalnych w Pyskowi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6222172 2022-07-01 Śląskie Część nr: Nazwa: Naprawa systemu klimatyzacji w Sali wystawowej nr 322 wraz z wymianą urządzeń polegająca na: dostawie i m...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6222347 2022-07-01 Śląskie CZĘŚĆ NR: 20 NAZWA: Pakiet 20- Dostawa żelu znieczulającego do cewnikowania 1 Żelsterylny umieszczony w strzyk jednorazow u...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6222003 2022-07-01 Śląskie Część nr: 1 Nazwa: Część I - Oddział Żłobka Miejskiego ul. Bytomska 8a, 40-149 Katowice. W ramach zamówienia wykonawca z...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)