Wyniki przetargów - wyniki wyszukiwania

    
nrdata ogł.wygrywającytemat
5353508 2020-08-04 Śląskie Druk Kart „Rodzina Trzy Plus” według przygotowanego projektu graficznego wraz z dostarczeniem w opakowaniach zbiorczych po 500 sz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5353527 2020-08-04 Śląskie "Przebudowa drogi gminnej ul. Jabłoniowej w Kozach" Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZP.271.1.11.2020 Przedmiotem zamów...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5353733 2020-08-04 Śląskie Dostawa średniego specjalnego samochodu pożarniczego, ratowniczo-gaśniczego na podwoziu uterenowionym z napędem 4x4 dla Ochotnicz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5353621 2020-08-04 Śląskie Dostawa komputerów przenośnych w ramach programu grantowego pn.: zdalna szkoła+ w ramach ogólnopolskiej sieci edukacyjnej Numer...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5353801 2020-08-04 Śląskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): 1/2020 3.2. Przedmiotem zamówienia jest dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczeg...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5351172 2020-08-03 Śląskie II.1.1) Nazwa: Usługi pralnicze II.1.4) Krótki opis: Przedmiotem zamówienia są usługi pralnicze – świadczenie kompleksowych usług ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5352448 2020-08-03 Śląskie Zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Kozubszczyzna Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZP.OSP.271.1.2020 1. Prz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5350536 2020-07-31 Śląskie „Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Posądzy„ Numer referencyjny...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5350579 2020-07-31 Śląskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZZP.XVII/PZP/PN/D/2020.MA 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów do budowy pr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5350581 2020-07-31 Śląskie Macierze dyskowe dla Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): BDG.WZP.2710.5.2020.6.MW ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5348276 2020-07-30 Śląskie II.1.1) Nazwa: Dostawa 16 radiowozów oznakowanych dla Izb Administracji Skarbowej w Polsce II.1.4) Krótki opis: 1. Przedmiotem zam...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5348639 2020-07-30 Śląskie Budowa ciągu pieszo - rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 948 w Bielanach na odcinku od mostu na Kanale Ulgi Bielany do ul. G...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5348750 2020-07-30 Śląskie Indywidualny dowóz i odwóz 1 ucznia niepełnosprawnego z terenu Łazisk Górnych uczęszczającego do Zespołu Szkół Nr 2 Specjalnych w...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5348884 2020-07-30 Śląskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): P43.271.1.2020 Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i dostawa posiłków dla dzieci u...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5348726 2020-07-30 Śląskie Dostawa fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej Grajowie Nume...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5350043 2020-07-30 Śląskie CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Część nr 2 -– JAJKA ,,L”

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5350045 2020-07-30 Śląskie CZĘŚĆ NR: 4 NAZWA: Część nr 4 - OWOCE I WARZYWA MROŻONE

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5350046 2020-07-30 Śląskie CZĘŚĆ NR: 5 NAZWA: Część nr 5 - PRODUKTY MLECZARSKIE I OLEJE

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5350047 2020-07-30 Śląskie CZĘŚĆ NR: 6 NAZWA: Część nr 6 – PRODUKTY PRZEMIAŁU ZIARNA, SKROBI I JEJ PRODUKTÓW

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5350048 2020-07-30 Śląskie CZĘŚĆ NR: 7 NAZWA: Część nr 7– RÓŻNE PRODUKTY SPOŻYWCZE

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5350050 2020-07-30 Śląskie CZĘŚĆ NR: 9 NAZWA: Część nr 9 – RYBY ŚWIEŻE, MROŻONE I WĘDZONE

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5347471 2020-07-29 Śląskie Dostawa fabrycznie nowego, średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP w Ściborzycach Przedmiotem zamówienia je...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5347603 2020-07-29 Śląskie „Dostawa fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego z napędem 4x4 kategorii 2 (uterenowiony) dla OSP Kępa Wiel...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5345392 2020-07-28 Śląskie II.1.1) Nazwa: Dostawa sprzętu komputerowego wraz z osprzętem i montażem do centrum symulacji procesów biznesowych II.1.4) Krótki ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5345394 2020-07-28 Śląskie II.1.1) Nazwa: Dostawa 6 szt. fabrycznie nowych pojazdów oznakowanych z napędem elektrycznym II.1.4) Krótki opis: Przedmiotem zamó...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5345601 2020-07-28 Śląskie CZĘŚĆ NR: 36 NAZWA: Pakiet 36 – przyrządy do przygotowania leków Kaniula do aspiracji z butelek jednorazowego użytku, z filtrem pr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5345956 2020-07-28 Śląskie "Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP Witowice" Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZP.271.1.11...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5346063 2020-07-28 Śląskie Dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z układem napędowym 4x4dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wojciechach Numer re...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5346115 2020-07-28 Śląskie Dostawa pomocy edukacyjnych napotrzeby realizacji projektu „Edukacja społeczności zamieszkujących obszary chronionewojewództwa ku...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5346018 2020-07-28 Śląskie „Zakup średniego samochodu ratowniczo gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Głosce” Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)