Wyniki przetargów - wyniki wyszukiwania

    
nrdata ogł.wygrywającytemat
5541369 2021-01-15 Pomorskie II.1.1) Nazwa: Budowa miejskiego systemu kanalizacji deszczowej w ul. Pogodnej i w ul. Architektów w Sopocie II.1.4) Krótki opis: ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5541907 2021-01-15 Pomorskie II.1.1) Nazwa: Opracowanie projektu planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko dla wód przy...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5542680 2021-01-15 Pomorskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): 31/zp/20 Przedmiotem zamówienia jest usługa dystrybucji energii elektrycznej (nr sprawy ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5542907 2021-01-15 Pomorskie Ekspertyza techniczna konstrukcji – Mostu Rędzińskiego, części podwieszonej – bilans po 10 latach eksploatacji Numer referencyj...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5542915 2021-01-15 Pomorskie Dostawa paliw płynnych do pojazdów służbowych Straży Miejskiej w Łodzi Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): LZ/231/06/20 3....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5539464 2021-01-14 Pomorskie Kompleksowa dostawa gazu ziemnego do szkól i przedszkola na terenie Gminy Wyszków w okresie 01.01.2021-31.12.2022 Numer referen...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5539742 2021-01-14 Pomorskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZP/125/2020 1. Przedmiotem zamówienia jest modernizacja i rozbudowa systemu monitoringu ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5540012 2021-01-14 Pomorskie CZĘŚĆ NR: 6 NAZWA: gra łańcuch dostaw

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5540013 2021-01-14 Pomorskie CZĘŚĆ NR: 7 NAZWA: gra logistyka – magazyn

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5540015 2021-01-14 Pomorskie CZĘŚĆ NR: 9 NAZWA: gra TPM

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5540016 2021-01-14 Pomorskie CZĘŚĆ NR: 10 NAZWA: gra komunikacyjna

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5540017 2021-01-14 Pomorskie CZĘŚĆ NR: 11 NAZWA: gra współpraca

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5540032 2021-01-14 Pomorskie CZĘŚĆ NR: 25 NAZWA: wzorzec nr 1 zgodnie z EN 9934-2

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5540018 2021-01-14 Pomorskie CZĘŚĆ NR: 12 NAZWA: wirtualna fabryka

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5540034 2021-01-14 Pomorskie CZĘŚĆ NR: 27 NAZWA: gaussometr 20-0-20 miernik pozostałości pola magnetycznego z certyfikatem

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5539208 2021-01-14 Pomorskie Zakup prasy filtracyjnej do odsączania osadu ścieków Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZP.271.24.2020 Przedmiot zamówien...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5540151 2021-01-14 Pomorskie WYKONANIE KOMPLEKSOWEJ DOSTAWY GAZU ZIEMNEGO WYSOKOMETANOWEGO TYPU E NA POTRZEBY GMINY JEDLNIA-LETNISKO Numer referencyjny (jeż...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5540009 2021-01-14 Pomorskie CZĘŚĆ NR: 3 NAZWA: generator kart kanban

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5540014 2021-01-14 Pomorskie CZĘŚĆ NR: 8 NAZWA: gra kanban

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5540011 2021-01-14 Pomorskie CZĘŚĆ NR: 5 NAZWA: gra standaryzacja

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5540010 2021-01-14 Pomorskie CZĘŚĆ NR: 4 NAZWA: generator wykresów Yamazumi

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5540000 2021-01-14 Pomorskie wykonanie remontu lokalu mieszkalnego przy ul. gen. Charlesa de Gaulle’a 5A lok. 10 w Gdańsku Numer referencyjny (jeżeli dotycz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5536072 2021-01-13 Pomorskie Kompleksowa dostawa energii elektrycznej obejmująca jej sprzedaż i dystrybucję do obiektów Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Spó...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5537322 2021-01-13 Pomorskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): WAG-Z.261.4.2020 1. Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie czystości w Pomorskim Oddzial...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5533871 2021-01-12 Pomorskie II.1.1) Nazwa: Świadczenie usług serwisowych i usuwania usterek w branży cieplno – mechanicznej dla PGE Toruń S.A. II.1.4) Krótki ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5534131 2021-01-12 Pomorskie Diagnostyczne rozpoznanie podmiotów zatrudnienia socjalnego – druga fala badania Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): K-ZP.25...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5533683 2021-01-12 Pomorskie II.1.1) Nazwa: Badanie: Ewaluacja działań podejmowanych w zakresie opieki nad dzieckiem do lat 3 i usług opiekuńczo-wychowawczych ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5534686 2021-01-12 Pomorskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ORG.271.7.2020 Przedmiotem zamówienia jest ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MIŁOMŁYNIE –...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5535953 2021-01-12 Pomorskie CZĘŚĆ NR: 11 NAZWA: Zadanie nr 11 1 Vancomycinum 1,0g x 1 szt (do podawania m.in. doustnego) x 1szt. szt 2000 2 Vancomycinum 0,...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5541093 2021-01-12 Pomorskie CZĘŚĆ NR: 3 1 Wchłanialny jałowy hemostatyk powierzchniowy ze 100% regenerowanej oksydowanej celulozy w formie gazy pochodzenia ro...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)