Wyniki przetargów - wyniki wyszukiwania

    
nrdata ogł.wygrywającytemat
5238726 2020-03-30 Pomorskie II.1.1) Nazwa: Kompleksowa obsługa urządzeń drukujących i kopiujących użytkowanych przez Sąd Okręgowy w Toruniu, Sąd Rejonowy w Ch...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5237010 2020-03-27 Pomorskie II.1.1) Nazwa: Hurtowy zakup wraz z dostawą paliw płynnych do zbiorników stacji paliw Żeglugi Ostródzko-Elbląskiej Sp. z o.o. w Os...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5238333 2020-03-27 Pomorskie Wykonanie robót rozbiórkowych budynków przy ul. Kolonia Jordana 53, Kolonia Ochota 54 oraz Kolonia Zręby 71 w Gdańsku oraz uporzą...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5238447 2020-03-27 Pomorskie Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadań pn.: „Budowę sieci wodociągowej Miłobądz, Modernizację przepompowni ścieków w Dąbrówce...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5238524 2020-03-27 Pomorskie Wykonanie stanowisk laboratoryjnych tworzących linię technologiczną do rozdrabniania i frakcjonowania rozdrobnionego materiału ba...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5236389 2020-03-26 Pomorskie Wykonanie robót rozbiórkowych budynków przy ul. Na Stoku 26, ul. Konopnickiej 12 w Gdańsku wraz z wykonaniem robót zabezpieczając...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5229994 2020-03-25 Pomorskie CZĘŚĆ NR: 9 NAZWA: Pakiet nr 9 1 Hind III - enzym restrykcyjny o stęż. 10 U/µ., miejsca cięcia enzymu: 5´-A↓AGCTT-3´ 3´TTCGA↑A-5...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5229998 2020-03-25 Pomorskie CZĘŚĆ NR: 13 NAZWA: Pakiet nr 13 dNTP mix po 10 mM każdy dATP, dCTP, dGTP, dTTP. Większa czystość niż 99% potwierdzona przez HPLC,...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5230000 2020-03-25 Pomorskie CZĘŚĆ NR: 15 NAZWA: Pakiet nr 15 Gotowy do użycia zestaw do syntezy cDNA, z krótkim czasem reakcji (10 minut), wysoką zdolnością d...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5230007 2020-03-25 Pomorskie CZĘŚĆ NR: 22 NAZWA: Pakiet nr 22 1 Woda traktowana DEPC, sterylna, wysoce oczyszczona do stosowania w technice PCR. Produkt w got...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5230012 2020-03-25 Pomorskie CZĘŚĆ NR: 27 NAZWA: Pakiet nr 27 Gotowy do użycia czerwony mix do wysokoprzepustowego PCR z polimerazą REDTaq. Wydajność szybkiego...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5230015 2020-03-25 Pomorskie CZĘŚĆ NR: 30 NAZWA: Pakiet nr 30 1 0,5 M EDTA bufor, pH 8,0 (ultraczysty). Pakowany po 100 ml. 100 ml 400 2 Bufor TE 1x stężony...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5229980 2020-03-25 Pomorskie II.1.1) Nazwa: Wykonanie remontu kapitalnego kotła OP-230 nr 10 w PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Wybrzeże w Gdańsku II.1.4) Krótk...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5230406 2020-03-25 Pomorskie CZĘŚĆ NR: 8 NAZWA: Filtry dla dzieci. 1 Filtr oddechowy, elektrostatyczny z oddzielną warstwą wymiennika ciepła i wilgoci skuteczn...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5234739 2020-03-25 Pomorskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): 23/2020 Dostawa środków czystości i akcesoriów porządkowych na potrzeby KWP w Gdańsku or...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5234837 2020-03-25 Pomorskie Opracowanie programu funkcjonalnoużytkowego dla zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Zespołu przedszkolno – żłobkowego przy ul. Cok...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5229205 2020-03-24 Pomorskie CZĘŚĆ NR 1 II.2.1) Nazwa: Zadanie 1 II.2.4) Opis zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmował 5 pozycji asortymentowych: preparat do...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5229597 2020-03-24 Pomorskie CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Zadanie 2 II.2.4) Opis zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmował 4 pozycje asortymentowe będące różnymi pompa...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5229598 2020-03-24 Pomorskie CZĘŚĆ NR: 3 NAZWA: Zadanie 3 II.2.4) Opis zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmował 4 pozycje asortymentowych w zakresie różnych...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5229599 2020-03-24 Pomorskie CZĘŚĆ NR: 4 NAZWA: Zadanie 4 II.2.4) Opis zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmował 31 pozycji asortymentowych, którymi są: śrub...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5229605 2020-03-24 Pomorskie CZĘŚĆ NR: 10 NAZWA: Zadanie 10 II.2.4) Opis zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmował 9 pozycji asortymentowych: sprężyny, przet...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5229237 2020-03-24 Pomorskie CZĘŚĆ NR 1 II.2.1) Nazwa: Pakiet I – leśnictwa Miszewo i Zieliń II.2.4) Opis zamówienia: Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obe...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5229215 2020-03-24 Pomorskie Część nr: 8 Nazwa: Zakres nr 8 – czujniki do pulsoksymetrów i monitorów funkcji życiowych 1 Czujnik do pomiaru saturacji Przeznac...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5230214 2020-03-24 Pomorskie Dostawa oprogramowania optymalizującego zarządzanie gospodarką komunalną w Toruniu wraz ze sprzętem komputerowym. Numer referen...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5230386 2020-03-24 Pomorskie Wykonanie robót budowlanych polegających na wykonaniu instalacji klimatyzacji w wybranych pomieszczeniach w budynkach Urzędu Mias...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5230238 2020-03-24 Pomorskie Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z materiałami przetargowymi dla zadania: Remont drogi powiatowej nr 1401G Wejherowo-Zbyc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5230245 2020-03-24 Pomorskie PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ MATERIAŁÓW KANCELARYJNYCH DLA KWP W GDAŃSKU Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): 22/2020 ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5228217 2020-03-23 Pomorskie CZĘŚĆ NR 11 II.2.1) Nazwa: Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Kolbudy w 2020 r. Pakiet 11- Leśn...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5228274 2020-03-23 Pomorskie II.1.1) Nazwa: Wykonywanie w roku 2020 robót konserwacyjnych w budynkach mieszkalnych i użytkowych znajdujących się w rejonie Obsz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5228275 2020-03-23 Pomorskie II.1.1) Nazwa: Wykonywanie w roku 2020 robót konserwacyjnych w budynkach mieszkalnych i użytkowych znajdujących się w rejonie obsz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)