Wyniki przetargów - wyniki wyszukiwania

    
nrdata ogł.wygrywającytemat
6227270 2022-07-06 Pomorskie II.1.1) Nazwa: Świadczenie usług przewozowych w zakresie dowożenia uczniów z terenu Gminy Miasta Gdańska do Szkoły Podstawow...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6227196 2022-07-06 Pomorskie CZĘŚĆ NR: 12 NAZWA: PAKIET 12 Cefepimum 1g proszek do sporządzania roztworu ampułka 3200

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6227344 2022-07-06 Pomorskie II.1.1) Nazwa: Obsługa kursu liniowego 16211_21161 II.1.4) Krótki opis: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie na rzecz Zamaw...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6227503 2022-07-06 Pomorskie CZĘŚĆ NR: 4 NAZWA: Wybór przez BGK Pośredników Finansowych na potrzeby realizacji instrumentu finansowego „Pożyczka inwes...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6227567 2022-07-06 Pomorskie CZĘŚĆ NR: 39 NAZWA: Pakiet nr 39 Stent elastyczny z biodegradowalnym polimerem, uwalniajacy Sirolimus szt 500

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6227568 2022-07-06 Pomorskie CZĘŚĆ NR: 40 NAZWA: Pakiet nr 40 Balon NC szt 800

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6228373 2022-07-06 Pomorskie Część nr: Nazwa: Wykonawca zobowiązany jest do świadczenia usług cateringowych w ramach trzech siedmiodniowych obozów, rea...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6228356 2022-07-06 Pomorskie Część nr: Nazwa: 1. Przedmiotem zamówienia jest całodobowe świadczenie przez Wykonawcę usług ochrony obiektów, mienia i ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6228761 2022-07-06 Pomorskie CZĘŚĆ NR: 4 NAZWA: Część 4: „Wycena nieruchomości dla potrzeb dokonania aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowan...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6228811 2022-07-06 Pomorskie CZĘŚĆ NR: 3 NAZWA: Zadanie nr 3: Różne opakowania i inne zabezpieczenia

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6228504 2022-07-06 Pomorskie Część nr: Nazwa: Przedmiotem zamówienia jest: bezgotówkowy zakup (dostawa) paliw płynnych na potrzeby pojazdów i innych ur...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6228892 2022-07-06 Pomorskie CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: PRODUKTY MROŻONE

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6228893 2022-07-06 Pomorskie CZĘŚĆ NR: 3 NAZWA: PIECZYWO

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6228910 2022-07-06 Pomorskie CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Część 2 – Oprogramowanie do tworzenia kopii zapasowych Przedmiotem części 2 zamówienia jest dostawa ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6228580 2022-07-06 Pomorskie Część nr: 1 Nazwa: Zadanie nr 1: Materiały do walizek śledczych

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6228422 2022-07-06 Pomorskie Część nr: 1 Nazwa: Zadanie 1 – Konserwacja i przeglądy dźwigów – Pomorskie Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy w Gda...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6228924 2022-07-06 Pomorskie CZĘŚĆ NR: 3 NAZWA: Zadanie 3 - Konserwacja i przeglądy dźwigów – Szpital Św. Wincentego a Paulo w Gdyni przy ul. Wójta R...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6229106 2022-07-06 Pomorskie CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Dostawa materiałów zużywalnych do badań na potrzeby ZChiBŻ w IRZiBŻ PAN w Olsztynie 1 Jednorazowe filt...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6228330 2022-07-06 Pomorskie Część nr: Nazwa: Demontaż starej instalacji oraz przekazanie wyposażenia Zamawiającemu. Wykonanie nowej instalacji ewentual...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6225175 2022-07-05 Pomorskie CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Dostawa części zamiennych do układów hamulcowych zamontowanych w tramwajach typu 116Na/1 II.2.4) Opis z...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6225059 2022-07-05 Pomorskie II.1.1) Nazwa: odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zlokalizowanych w granicach administrac...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6226245 2022-07-05 Pomorskie Część nr: Nazwa: Zamówienie obejmuje sprzątanie 13 biur położonych w różnych rejonach Miasta Gdańska i 6 obiektów poł...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6225791 2022-07-05 Pomorskie Część nr: Nazwa: Przedmiotem zamówienia jest dostawa paliw płynnych: oleju napędowego i benzyny bezołowiowej na potrzeby f...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6226763 2022-07-05 Pomorskie CZĘŚĆ NR: 3 NAZWA: Przeprowadzenie konkursów przedmiotowych dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych województwa pomors...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6226970 2022-07-05 Pomorskie CZĘŚĆ NR: 8 NAZWA: Zadanie 12.4.17 Klonowanie/enzymy restrykcyjne/bakterie kompetentne/wektory NZY5alfa Competent Cells, nzytec...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6226981 2022-07-05 Pomorskie CZĘŚĆ NR: 19 NAZWA: Zadanie 12.7.22.1 Zestawy do izolacji DNA RNA oczyszczania żeli Syngen Viral NA/Carrier RNA Mini Kit (300)...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6227032 2022-07-05 Pomorskie CZĘŚĆ NR: 4 NAZWA: Część 4 - Meble 1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia na potrzeby Szkoły Podstawowej z Odd...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6227035 2022-07-05 Pomorskie CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Remont jazu Rzędziany na rzece Narew w km 300+950 z mostem i sterówkami

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6226069 2022-07-05 Pomorskie Część nr: 1 Nazwa: Remont jazu Babino na rzece Narew w km 296+000 z mostem i sterówkami

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6227874 2022-07-05 Pomorskie CZĘŚĆ NR: 6 NAZWA: PAKIET 6 ściereczki do czyszczenia Dokładny zakres zamówienia i ilość określone w zał. nr 2 do SWZ

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)