Wyniki przetargów - wyniki wyszukiwania

    
nrdata ogł.wygrywającytemat
5247470 2020-04-06 Podlaskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): IGK.271.2.7.2020 Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi nadzoru inwestorskiego n...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5245782 2020-04-03 Podlaskie "Cross-border Network for Sustainable Transport Governance" (dot. przebudowy z rozbudową drogi powiatowej Nr 1282 B Krynki-Kruszy...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5245955 2020-04-03 Podlaskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): BKM-I.271.5.2020 1. Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie infrastruktury przystankowej ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5244657 2020-04-02 Podlaskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): AZP.25.3.5.2020 1) Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac remontowych pomieszczeń Do...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5244721 2020-04-02 Podlaskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZP/7/2020 Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu laboratoryjnego dla Katedry Biotec...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5244777 2020-04-02 Podlaskie Modernizacja pomieszczeń pod trybunami stadionu lekkoatletycznego BOSiR przy ul. 11 Listopada 28 w Białymstoku Przedmiotem zamó...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5244819 2020-04-02 Podlaskie Kontynuacja przebudowy części budynku Gimnazjum Gminnego w Perlejewie wraz ze zmianą sposobu użytkowania obejmująca Przedszkole i...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5244821 2020-04-02 Podlaskie Kontynuacja przebudowy części budynku Gimnazjum Gminnego w Perlejewie wraz ze zmianą sposobu użytkowania obejmująca bibliotekę sz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5244573 2020-04-02 Podlaskie Opracowanie dokumentacji budowlano – wykonawczej wraz z częścią kosztorysową dla – budowa budynku garażowego wraz z infrastruktur...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5244746 2020-04-02 Podlaskie CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: naprawa pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5241910 2020-04-01 Podlaskie II.1.1) Nazwa: Dostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu Wiemy więcej – budujemy więcej II.1.4) Krótki opis: 1. Przedmiotem ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5241920 2020-04-01 Podlaskie II.1.1) Nazwa: Wykonanie usług z zakresu gospodarki leśnej związanych z szkółkarstwem oraz nasiennictwem leśnym na terenie Nadleśn...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5242983 2020-04-01 Podlaskie Opracowanie dokumentacji budowlano – wykonawczej wraz z częścią kosztorysową dla – przebudowa i budowa ogrodzenia wraz z infrastr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5242808 2020-04-01 Podlaskie CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: Pakiet nr 1 Dostawa materiałów biurowych Dostawa artykułów biurowych

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5242719 2020-04-01 Podlaskie CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5242764 2020-04-01 Podlaskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): 4/ZP/2020 Wywóz odpadów niebezpiecznych z SPZZOD w Augustowie o wartości szacunkowej zamó...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5246845 2020-04-01 Podlaskie CZĘŚĆ NR: 7 NAZWA: Nebuliztor do inhalatora pneumatycznego Nebulizator do inhalatora pneumatycznego szt. 435

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5246903 2020-04-01 Podlaskie CZĘŚĆ NR: 65 NAZWA: Kołnierze ortopedyczne... 1 Kołnierz ortopedyczny wielorazowy uniwersalny regulowany szt. 112 2 Kołnierz or...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5247068 2020-04-01 Podlaskie CZĘŚĆ NR: 6 NAZWA: Pakiet nr 6 1 Gwóźdź udowy boczny Gwóźdź śródszpikowy udowy anatomiczny (zakładany z boku krętarza większego):...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5247069 2020-04-01 Podlaskie CZĘŚĆ NR: 7 NAZWA: Pakiet nr 7 1 Gwóźdź śródszpikowy piszczelowy (kompresyjno-rekonstrukcyjny). Długość od 285 do 390mm (ze skokie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5247071 2020-04-01 Podlaskie CZĘŚĆ NR: 9 NAZWA: Pakiet nr 9 1 Płytki proste cienkie. - Płytki 4-otworowe - Płytki od 5 do 7 otworów - Płytki 8-otworowe 5 50 2...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5246933 2020-04-01 Podlaskie CZĘŚĆ NR: 95 NAZWA: Przyrząd do ćwiczena wdechu - wydechu Przyrząd do ćwiczenia wdechu - wydechu, wyposażony w kuleczki oraz rurkę...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5240376 2020-03-31 Podlaskie II.1.1) Nazwa: Wykonanie dokumentacji projektowej gazociągu średniego ciśnienia dn 315 długości około 1440 m w m. Bielsk Podlaski,...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5241412 2020-03-31 Podlaskie Konserwacja iluminacji obiektów architektonicznych zlokalizowanych na terenie Miasta Białegostoku Numer referencyjny (jeżeli do...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5241144 2020-03-31 Podlaskie Przedłużenie subskrypcji i wsparcia technicznego dla produktów Forcepoint: Email Security dla 2 700 użytkowników, Web Security dl...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5241217 2020-03-31 Podlaskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZP.271.1.4.2020 Przedmiotem zamówienia jest przebudowa świetlicy wiejskiej wraz z budową...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5241299 2020-03-31 Podlaskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): R0AP0000.271.155.2019 Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż mebli na potrzeby jed...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5245469 2020-03-31 Podlaskie CZĘŚĆ NR: 19 NAZWA: Zadanie 19 1 Obwód dla dorosłych poliuretanowy z workiem oddechowym 2,0 l, 2 karbowane ruty oddechowe giętkie,...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5246139 2020-03-31 Podlaskie CZĘŚĆ NR: 5 NAZWA: Dostawa endoprotez głowy kości promieniowej. "Endoproteza głowy kości promieniowej • cementowa • modularna sk...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5246140 2020-03-31 Podlaskie CZĘŚĆ NR: 6 NAZWA: Dostawa płytek blokowanych. 1 "Płytka T • sterylna • do halluxa • blokowana • grubości płyty 1,8 mm • otwory b...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)