Wyniki przetargów - wyniki wyszukiwania

    
nrdata ogł.wygrywającytemat
6225037 2022-07-05 Podlaskie Nazwa:„Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 672 na odcinku przejście przez m. PŁASKA” ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6223201 2022-07-04 Podlaskie II.1.1) Nazwa: Wykonanie do 1000 badań obrazowych MR jamy brzusznej z oceną parametryczną stłuszczenia i badaniem spektroskopi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6223446 2022-07-04 Podlaskie CZĘŚĆ NR: 14 NAZWA: Zadanie Nr 14 1 Płyta 1,5 do dna oczodołu RapidSorb, mała, grubość 0,5 mm, sterylna. szt. 15 2 "P...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6223673 2022-07-04 Podlaskie Część nr: Nazwa: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót ogólnobudowlanych w budynku internatu Zespołu Szkół Ogó...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6224328 2022-07-04 Podlaskie CZĘŚĆ NR: 5 NAZWA: Dostawa sprzętu i materiałów jednorazowego użytku 10 // 1 Manometr do pomiaru ciśnienia w mankietach us...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6224230 2022-07-04 Podlaskie Część nr: Nazwa: Przedmiotem zamówienia jest: zaprojektowanie i budowa parkingu w rejonie ul. St. Żeromskiego i ul. K. Puła...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6224621 2022-07-04 Podlaskie CZĘŚĆ NR: 5 NAZWA: Pakiet 5 sukcesywna dostawa implantów neurochirurgicznych "Klatki międzytrzonowe szyjne z wypełnieniem Kl...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6224085 2022-07-04 Podlaskie Część nr: Nazwa: I. Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest usługa organizacji staży dla 16 uczniów w przedsię...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6224887 2022-07-04 Podlaskie CZĘŚĆ NR: 3 NAZWA: Gwoździe śródszpikowe. 1 Stalowy gwóźdź śródszpikowy udowy uniwersalny przeznaczony do leczenia zł...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6224888 2022-07-04 Podlaskie CZĘŚĆ NR: 4 NAZWA: Gwoździe śródszpikowe typu Gamma. 1 Gwóźdź rekonstrukcyjny antyrotacyjny, kaniulowany do bliższej na...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6224889 2022-07-04 Podlaskie CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: 1. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę implantów ortopedycznych, narzędzi oraz materiałów medycznych...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6225362 2022-07-04 Podlaskie CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: 1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest Modernizacja dróg gminnych w Gminie Narewka z podziałem na cz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6223695 2022-07-04 Podlaskie Część nr: 1 Nazwa: 1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest Modernizacja dróg gminnych w Gminie Narewka z podziałem na cz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6223757 2022-07-04 Podlaskie Część nr: 1 Nazwa: Część I: Przedmiotem zamówienia jest usługa organizacji staży/praktyk zawodowych dla 200 uczniów w pr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6225517 2022-07-04 Podlaskie CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Część II: Przedmiotem zamówienia jest usługa organizacji staży zawodowych dla 10 nauczycieli w przedsi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6225575 2022-07-04 Podlaskie CZĘŚĆ NR: 6 NAZWA: PAKIET 6 1 Obwód oddechowy dla dorosłych, rozciągliwy o długości 200cm (rozciągnięty) , 42 cm (nieroz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6223782 2022-07-04 Podlaskie Część nr: 1 Nazwa: Przedmiotem zamówienia jest usługa organizacji staży dla 40 uczniów w przedsiębiorstwach z terenu wojew...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6223811 2022-07-04 Podlaskie Część nr: Nazwa: 1. Przedmiotem zamówienia jest: - budowa słupów oświetleniowych 17 szt., - instalacja opraw oświetlenia ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6222235 2022-07-03 Podlaskie Część nr: 1 Nazwa: 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik do projektowanych postanowień umowy, stano...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6221166 2022-07-01 Podlaskie CZĘŚĆ NR: 13 NAZWA: PAKIET 13 1 Stabilizacja międzytrzonowa odcinka szyjnego kręgosłupa w urazach odcinka szyjnego kpl 40...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6221274 2022-07-01 Podlaskie CZĘŚĆ NR: 60 NAZWA: Pakiet nr 60 - Elektrody do ablacji 1 Jednorazowa elektroda typu igłowego, monopolarna przeznaczona do abl...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6220805 2022-07-01 Podlaskie II.1.1) Nazwa: Dostawa samochodu służbowego na potrzeby Izby Administracji Skarbowej w Białymstoku II.1.4) Krótki opis: 1. Prz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6221499 2022-07-01 Podlaskie CZĘŚĆ NR: 13 NAZWA: Pakiet nr 13- STALOWE DRUTY KOSTNE 1 "grot Kirschnera – trójgraniec L = 150 mm; Rozmiar: fi 0,8 – 2,2 ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6221500 2022-07-01 Podlaskie CZĘŚĆ NR: 14 NAZWA: Pakiet nr 14- STALOWE PŁYTKI I WKRĘTY KOSTNE 1 "Płytka kostna drobna prosta – z otworami pod wkręty k...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6221501 2022-07-01 Podlaskie CZĘŚĆ NR: 15 NAZWA: Pakiet nr 15 STABILIZATORY DYNAMICZNE: BIODROWY (DSB) z dostępem do instrumentarium 1 "Płytka ustalająca...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6221502 2022-07-01 Podlaskie CZĘŚĆ NR: 16 NAZWA: Pakiet nr 16 - WKRĘTY TYTANOWE KANIULOWANE 1 "Tytanowy, kaniulowany wkręt gąbczasty fi 3,5 mm pod drut p...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6221503 2022-07-01 Podlaskie CZĘŚĆ NR: 17 NAZWA: Pakiet nr 17- PŁYTKI TYTANOWE KSZTAŁTOWE BLOKOWANE Z KOMPLETEM KOMPATYBILNYCH WKRĘTÓW WRAZ Z DOSTĘPEM ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6221504 2022-07-01 Podlaskie CZĘŚĆ NR: 18 NAZWA: Pakiet nr 18 - TYTANOWY ŚRÓDSZPIKOWY GWÓŹDŹ DO K. RAMIENNEJ, PRZEDRAMIENIA I STRZAŁKOWEJ 1a "Gwóźd...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6221402 2022-07-01 Podlaskie CZĘŚĆ NR: 20 NAZWA: Dostawa materiałów do zespoleń i zabiegów ortopedyczno-urazowych (DFP.271.144.2021.AB) 1 Grot typu Ste...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6221505 2022-07-01 Podlaskie CZĘŚĆ NR: 19 NAZWA: Pakiet nr 19 TYTANOWY ŚRÓDSZPIKOWY GWÓŹDŹ PISZCZELOWY – WRAZ Z DOSTĘPEM DO INSTRUMENTARIUM PRZEZIER...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)