Wyniki przetargów - wyniki wyszukiwania

    
nrdata ogł.wygrywającytemat
5541212 2021-01-15 Podkarpackie Wykonanie instalacji fotowoltaicznych na budynkach Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5541687 2021-01-15 Podkarpackie II.1.1) Nazwa: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z zamieszkałych nieruchomości w budownictwie jednorodzinnym i wielolo...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5542180 2021-01-15 Podkarpackie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): EP/50/2020 1. Przedmiotem zamówienia jest Objęcie nadzorem autorskim i serwisem szpitaln...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5539293 2021-01-14 Podkarpackie CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: płyny infuzyjne 1 Glucosum 5% roztwór do wlewu dożylnego 100ml 1 op. 3000 2 Glucosum 5% roztwór do wlewu doży...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5539966 2021-01-14 Podkarpackie Kompleksowa dostawa energii elektrycznej w zakresie sprzedaży energii oraz świadczenia usługi dystrybucji energii elektrycznej dl...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5539986 2021-01-14 Podkarpackie CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów Ubezpieczenie mienia od wszyst...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5540092 2021-01-14 Podkarpackie CZĘŚĆ NR: 3 NAZWA: Ubezpieczenia komunikacyjne (OC, Autocasco, NNW, Assistance)

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5539967 2021-01-14 Podkarpackie Świadczenie usługi kompleksowej polegającej na sprzedaży energii elektrycznej oraz zapewnieniu świadczenia usługi jej dystrybucji ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5540091 2021-01-14 Podkarpackie CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków Członków Ochotniczych Straży Pożarnych (wariant bezimienny)

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5540229 2021-01-14 Podkarpackie Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30 000 Euro, nieprzekracz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5537155 2021-01-13 Podkarpackie CZĘŚĆ NR: 10 NAZWA: PAKIET 10 ŚWIADCZENIE USŁUG SERWISOWYCH I NAPRAWCZYCH APARATURY MEDYCZNEJ SP ZOZ 1 W RZESZOWIE

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5537277 2021-01-13 Podkarpackie Usługa naprawy głównej silników Lycoming Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): Zp/pn/91/2020 Przedmiotem zamówienia jest wyk...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5536602 2021-01-13 Podkarpackie II.1.1) Nazwa: Kontrakt nr 33 pn.: „Budowa sieci wodociągowej w dzielnicy Rajec Poduchowny i Nowa Wola Gołębiowska” – etap I II.1....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5538208 2021-01-13 Podkarpackie CZĘŚĆ NR: 11 NAZWA: Pakiet nr 11 - Roztwory do wiskoelastyku 1 Materiał wiskoelastyczny kohezyjny, stężenie hialuronianu sodu 1,4%...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5538217 2021-01-13 Podkarpackie CZĘŚĆ NR: 20 NAZWA: Pakiet nr 20 - Kaniula soft tip 1 Kaniula soft tip (kaniula miękko zakończona) 23 G 0,8 mm szt. 600 2 Kani...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5538226 2021-01-13 Podkarpackie CZĘŚĆ NR: 29 NAZWA: Pakiet nr 29 - Soczewka optrunkowa Soczewka opatrunkowa, tryb noszenia dzienny, ciągły, elastyczny do 30 dni, ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5538223 2021-01-13 Podkarpackie CZĘŚĆ NR: 26 NAZWA: Pakiet nr 26 - Pierścień dotorebkowy napinający torebkę Pierścień dotorebkowy napinający torebkę, wykonany z P...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5533775 2021-01-12 Podkarpackie Sukcesywna dostawa oleju napędowego [ON] oraz benzyny bezołowiowej (Pb95) w systemie bezgotówkowym dla pojazdów służbowych, agreg...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5534120 2021-01-12 Podkarpackie Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Wilkowice, Ossolin, Śniekozy gmina Klimontów Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZP...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5533193 2021-01-12 Podkarpackie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): RGI.271.32.2020 Bankowa obsługa budżetu Gminy Świlcza w latach 2021 – 2022 Przedmiot zam...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5534497 2021-01-12 Podkarpackie „Sukcesywna dostawa akcesoriów komputerowych, żarówek do projektorów dla Uniwersytetu Rzeszowskiego przez okres 12 miesięcy w lat...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5533851 2021-01-12 Podkarpackie „Sprzedaż i dostawa 5 szt. komputerów przenośnych” Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZP-INTERREG-PN-05 Przedmiotem zamów...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5534500 2021-01-12 Podkarpackie AMMS, Infomedica – nadzór autorski dla Szpitala Nowowiejskiego Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): 17/DZP/2020 Przedmiotem...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5534806 2021-01-12 Podkarpackie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): 2/ZP/2020 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi dostępu do elektronicznej pl...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5534849 2021-01-12 Podkarpackie Kompleksowa dostawa energii elektrycznej do obiektów Gminy Zaklików wraz z jednostkami organizacyjnymi Numer referencyjny (jeże...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5531134 2021-01-11 Podkarpackie Dostawa sprzętu elektronicznego dla Gminnego Ośrodka Kultury w Księżpolu Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): GOK.271.4.2020 ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5531081 2021-01-11 Podkarpackie Opróżnianie koszy na śmieci oraz utrzymanie czystości i porządku na przystankach komunikacji zbiorowej na terenie Gminy Boguchwał...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5532335 2021-01-11 Podkarpackie Kompleksowa dostawa energii elektrycznej do obiektów Gminy Zaklików wraz z jednostkami organizacyjnymi Numer referencyjny (jeże...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5531891 2021-01-11 Podkarpackie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZWiK 245/12/2020 Dostawa paliw płynnych do samochodów służbowych oraz innych jednostek s...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5530033 2021-01-11 Podkarpackie „Pełnienie funkcji Inżyniera kontraktu w zakresie nadzoru nad pracami geodezyjnymi” Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): IMP....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)