Wyniki przetargów - wyniki wyszukiwania

    
nrdata ogł.wygrywającytemat
6227291 2022-07-06 Podkarpackie II.1.1) Nazwa: Rozwój systemu PansaUTM do nowej wersji oraz usługa wsparcia technicznego II.1.4) Krótki opis: Przedmiotem zamó...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6227326 2022-07-06 Podkarpackie II.1.1) Nazwa: Roboty budowlane polegające na budowie sieci i przyłączy ciepłowniczych (...) przy ul. Koralowej w Lublinie (Po...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6228360 2022-07-06 Podkarpackie Część nr: Nazwa: - Przedmiot zamówienia obejmuje: roboty budowlane na zadaniu inwestycyjnym pod nazwą: ,, Uporządkowanie go...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6228247 2022-07-06 Podkarpackie Część nr: Nazwa: 1. Przedmiotem zamówienia jest Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół nr 3 w Jaśle w ramach za...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6228559 2022-07-06 Podkarpackie Część nr: Nazwa: 1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn: Przebudowa drogi - budowa chodnika w ciągu drogi powi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6228694 2022-07-06 Podkarpackie Część nr: Nazwa: Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów budowlanych wg formularza cenowego wraz z dostawą i rozła...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6228111 2022-07-06 Podkarpackie Część nr: Nazwa: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac związanych z remontem budynku nr 520 w Nowej Dębie (budynek kot...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6228383 2022-07-06 Podkarpackie Część nr: Nazwa: Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania, tj. komputera stacjonarnego ALL...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6228661 2022-07-06 Podkarpackie Część nr: Nazwa: 1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa (obejmująca dostawę i świadczenie usług dystrybucji) ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6228597 2022-07-06 Podkarpackie Część nr: Nazwa: Objęcie nadzorem autorskim oprogramowania systemu InfoMedica/AMMS. Okres trwania umowy – 12 m-cy tj. od 01...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6227104 2022-07-06 Podkarpackie II.1.1) Nazwa: Dostawa energii elektrycznej dla wybranych Instytutów Sieci Badawczej Łukasiewicz II.1.4) Krótki opis: Przedmiot...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6228870 2022-07-06 Podkarpackie CZĘŚĆ NR: 4 NAZWA: Zad. nr 4 – Pierścienie - 1 poz. asortym. w ilości 10 szt. Dotorebkowy pierścień napinający wykonany ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6228874 2022-07-06 Podkarpackie CZĘŚĆ NR: 8 NAZWA: Zad. nr 8 – Głowica do fakoemulsyfikacji - 1 poz. asortym. w ilości 2 szt Głowica do fakoemulsyfikacji...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6228875 2022-07-06 Podkarpackie CZĘŚĆ NR: 9 NAZWA: Zad. nr 9 – Akcesoria do cięcia - 1 poz. asortym. w ilości 600 szt Zestaw akcesoriów zużywalnych do ci...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6228877 2022-07-06 Podkarpackie CZĘŚĆ NR: 11 NAZWA: Zad. nr 11 – Końcówki irygacyjne - 1 poz. asortym. w ilości 1 zestawów Końcówki irygacyjno/aspirac...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6228871 2022-07-06 Podkarpackie CZĘŚĆ NR: 5 NAZWA: Zad. nr 5 – Witrektom - 1 poz. asortym. w ilości 5 szt Witrektom jednorazowego użytku do witrektomii prz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6229195 2022-07-06 Podkarpackie CZĘŚĆ NR: 3 NAZWA: Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa pieczywa i ciast. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówieni...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6228179 2022-07-06 Podkarpackie Część nr: Nazwa: Przedmiotem postępowania jest wdrożenie Elektronicznego Systemu Obsługi Klienta (ESOK) na Krytej Pływalni...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6229300 2022-07-06 Podkarpackie CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Część 2: przystosowanie wybranych pomieszczeń w Szkole Podstawowej nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi –...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6229301 2022-07-06 Podkarpackie CZĘŚĆ NR: 3 NAZWA: Część 3: przystosowanie wybranych pomieszczeń w Szkole Podstawowej nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi –...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6229302 2022-07-06 Podkarpackie CZĘŚĆ NR: 4 NAZWA: Część 4: przystosowanie wybranych pomieszczeń w Szkole Podstawowej nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi w ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6224967 2022-07-05 Podkarpackie II.1.1) Nazwa: Świadczenie usług rozwoju i utrzymania Portalu Klienta oraz Szyny Usług (ESB) w ramach Platformy Usług Elektron...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6226009 2022-07-05 Podkarpackie Część nr: Nazwa: 1.Przedmiotem zamówienia jest Sprzedaż i dostawa blankietów Elektronicznych Legitymacji Studenckich, Elekt...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6226267 2022-07-05 Podkarpackie Część nr: Nazwa: Zamówienie publiczne dotyczy wykonania robót budowlanych zadania pn.: „Remont siedziby Prokuratury Rejono...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6225805 2022-07-05 Podkarpackie Część nr: Nazwa: 1.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych, nieużywanych tabletów – 4 szt. w ramach zada...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6226114 2022-07-05 Podkarpackie Część nr: Nazwa: Budowa toru rowerowego typu pumptrack w formule zaprojektuj i wybuduj: 1) sporządzenie koncepcji architekton...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6226621 2022-07-05 Podkarpackie CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Dostawa artykułów promocyjnych. II.2.4) Opis zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie komple...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6226624 2022-07-05 Podkarpackie CZĘŚĆ NR: 5 NAZWA: Dostawa artykułów promocyjnych. II.2.4) Opis zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa, w tym: wy...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6226713 2022-07-05 Podkarpackie CZĘŚĆ NR: 6 NAZWA: Linia 106, - teren ISE RzeszówLinia 106, Linia 107, Linia 108 - teren ISE Zagórz II.2.4) Opis zamówienia...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6226147 2022-07-05 Podkarpackie Część nr: Nazwa: 1) W zakres zamówienia wchodzi wykonanie: Przykrycie rowu w miejscowości Łąka o łącznej długości L= 5...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)