Wyniki przetargów - wyniki wyszukiwania

    
nrdata ogł.wygrywającytemat
5246602 2020-04-06 Mazowieckie II.1.1) Nazwa: Wykonanie robót budowlanych wchodzących w zakres zadania inwestycyjnego p.n. Dobudowa obiektu dydaktycznego D APS I...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5246678 2020-04-06 Mazowieckie II.1.1) Nazwa: Sukcesywna dostawa wraz z rozładunkiem i wniesieniem artykułów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek i innych...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5246669 2020-04-06 Mazowieckie II.1.1) Nazwa: Zakup energii elektrycznej na potrzeby gminy Konstancin-Jeziorna w latach 2020–2023 II.1.4) Krótki opis: Przedmiote...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5246619 2020-04-06 Mazowieckie CZĘŚĆ NR 1 II.2.1) Nazwa: Dostawa sprzętu metrologicznego II.2.4) Opis zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu met...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5246709 2020-04-06 Mazowieckie CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Dostawa sprzętu metrologicznego – system pomiarowy do pomiaru tłumienności optycznej Keysight 8163B z jednomodo...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5246710 2020-04-06 Mazowieckie CZĘŚĆ NR: 3 NAZWA: Dostawa sprzętu metrologicznego – przetwornik mocy Keysight U2044XA II.2.4) Opis zamówienia: Przedmiotem zamów...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5246711 2020-04-06 Mazowieckie CZĘŚĆ NR: 4 NAZWA: Dostawa sprzętu metrologicznego – kalibrator testerów instalacji elektrycznych Fluke 5322A II.2.4) Opis zamówi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5246724 2020-04-06 Mazowieckie CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Część nr 2 – serwery rack II.2.4) Opis zamówienia: Przedmiotem umowy jest dostawa wraz z instalacją serwerów r...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5246728 2020-04-06 Mazowieckie CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Część B: wynajem długoterminowy 19 samochodów II.2.4) Opis zamówienia: Wynajem długoterminowy 19 samochodów: a...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5246725 2020-04-06 Mazowieckie CZĘŚĆ NR: 3 NAZWA: Część nr 3 – serwery modułowe II.2.4) Opis zamówienia: Przedmiotem umowy jest dostawa wraz z instalacją i wdro...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5246740 2020-04-06 Mazowieckie CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Aktualizacja bazy danych obiektów topograficznych (BDOT10K) dla wybranych obszarów Polski - zakres 2 II.2.4) O...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5246682 2020-04-06 Mazowieckie CZĘŚĆ NR 1 II.2.1) Nazwa: Aktualizacja bazy danych obiektów topograficznych (BDOT10K) dla wybranych obszarów Polski - zakres 2 II....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5246692 2020-04-06 Mazowieckie CZĘŚĆ NR 1 II.2.1) Nazwa: Pakiet I II.2.4) Opis zamówienia: Pakiet I:1. obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5246675 2020-04-06 Mazowieckie CZĘŚĆ NR 1 II.2.1) Nazwa: Część A: wynajem długoterminowy 4 samochodów na potrzeby obsługi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kuj...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5246696 2020-04-06 Mazowieckie II.1.1) Nazwa: WR 07/02/2020 – McGraw-Hill II.1.4) Krótki opis: Zakup krajowego dostępu do elektronicznych zasobów informacji ofer...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5246716 2020-04-06 Mazowieckie Część nr: 1 Nazwa: Zadanie nr 1 pn. „Dostawa 2 sztuk kurków kulowych z przekładnią mechaniczną z napędem ręcznym DN 500”. II.1....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5247108 2020-04-06 Mazowieckie Część nr: 2 Nazwa: Zadanie nr 2 pn. „Dostawa 6 sztuk kurków kulowych z przekładnią mechaniczną z napędem ręcznym oraz 6 sztuk ku...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5247232 2020-04-06 Mazowieckie Usługa transmisji GPRS w telefonii mobilnej GSM dla 26 kart SIM w sieci operatora telefonii komórkowej Polkomtel Sp. z o.o. z tar...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5247280 2020-04-06 Mazowieckie „UBEZPIECZENIE GRUPOWE NA ŻYCIE PRACOWNIKÓW, WSPÓŁMAŁŻONKÓW ORAZ PEŁNOLETNICH DZIECI PRACOWNIKÓW URZĘDU GMINY KOMARÓW-OSADA ORAZ ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5247302 2020-04-06 Mazowieckie Zakup mediów związanych z realizacją kampanii informacyjno – promocyjnej Budżet Obywatelski Numer referencyjny (jeżeli dotyczy)...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5247343 2020-04-06 Mazowieckie Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej na terenie Dzielnicy Bielany m.st. Warszawa Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5247356 2020-04-06 Mazowieckie Zakup energii elektrycznej dla budynków A i B, Wojewódzkiego Centrum Psychiatrii Długoterminowej w Stroniu Śląskim Numer refere...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5247401 2020-04-06 Mazowieckie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): RZP-II-WI/2/DZP-1/2020 1. Przedmiotem zamówienia jest Opracowanie dokumentacji projektow...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5247427 2020-04-06 Mazowieckie Remont dwóch rozdzielni nn wg podziału na zadania: Zadanie nr 1 – Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie rozdzielni...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5247443 2020-04-06 Mazowieckie Wykonanie prac projektowych oraz robót budowlanych dla inwestycji pn.: „Zwiększenie Efektywności Energetycznej Budynków Wojskoweg...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5247467 2020-04-06 Mazowieckie Świadczenie usługi polegającej na sprzątaniu budynku Domu Kultury „KADR” w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy przy ul. W. Rzymowski...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5247518 2020-04-06 Mazowieckie Budowa kotłowni gazowej w budynku Szkoły Podstawowej w Szymanowie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZP.271.6.2020 1)Przed...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5247523 2020-04-06 Mazowieckie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): WZP.271.6.2020 1. Przedmiotem zamówienia jest przyjęcie i zapewnienie opieki w schronisk...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5247224 2020-04-06 Mazowieckie Budowa kanalizacji deszczowej dla odwodnienia parkingu przy ul. Traugutta w ramach projektu „Poprawa jakości powietrza na terenie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5247304 2020-04-06 Mazowieckie Kampania informacyjno-promocyjna w zakresie wsparcia promocji filmu o tematyce podatków i rajów podatkowych Numer referencyjny ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)