Wyniki przetargów - wyniki wyszukiwania

    
nrdata ogł.wygrywającytemat
5622864 2021-03-05 Mazowieckie Dostawa sprzętu biurowego i RTV Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): 130/DZZ/2029 Przedmiotem zamówienia jest dostawa apara...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5622855 2021-03-05 Mazowieckie Zorganizowanie i przeprowadzenie studiów podyplomowych Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): OR-IV.272.2.61.2020 1.Przedmiot...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5623001 2021-03-05 Mazowieckie Usługi zapewnienia Internetu dla ARP S.A. Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZP/PN/42/2020 1. Przedmiotem zamówienia jest...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5623500 2021-03-05 Mazowieckie II.1.1) Nazwa: Budowa Centrum Biobankowania i Banku Tkanek i Komórek Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku wraz z zagospodarowanie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5623554 2021-03-05 Mazowieckie CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Dostawa mebli tapicerowanych i pozostałych mebli

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5623664 2021-03-05 Mazowieckie II.1.1) Nazwa: Usługa ubezpieczenia floty pojazdów Centralnego Szpitala Klinicznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracj...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5623606 2021-03-05 Mazowieckie II.1.1) Nazwa: Dostawa bazy sprzętowej oraz licencji w ramach rozbudowy środowiska wirtualizacji II.1.4) Krótki opis: Przedmiotem ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5623687 2021-03-05 Mazowieckie II.1.1) Nazwa: Nadzór inwestorski inżyniera projektu nad realizacją projektu pn.: „Modernizacja jazów odrzańskich na odcinku w zar...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5623686 2021-03-05 Mazowieckie CZĘŚĆ NR 1 Nazwa:Usługa zagospodarowania poprzez proces odzysku odpadów o kodzie 200301 II.2.4) Opis zamówienia: Przedmiotem zamów...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5623616 2021-03-05 Mazowieckie CZĘŚĆ NR 1 II.2.1) Nazwa: Elektroniczny system informacji prawnej zainstalowany i dostępny wewnątrz sieci UKNF (ESIP – W). II.2.4)...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5623695 2021-03-05 Mazowieckie CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Elektroniczny system informacji prawnej w wersji On-Line (ESIP – OL) II.2.4) Opis zamówienia: Szczegółowy zakr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5623808 2021-03-05 Mazowieckie CZĘŚĆ NR 1 Nazwa:Świadczenie usług w zakresie obsługi technicznej i naprawy bieżącej pojazdów w stacji zlokalizowanej na terenie j...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5623852 2021-03-05 Mazowieckie CZĘŚĆ NR: 4 NAZWA: Dostawa pompy jonowej II.2.4) Opis zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa pompy jonowej. 2. Szczeg...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5623882 2021-03-05 Mazowieckie II.1.1) Nazwa: Zarządzanie i sprawowanie nadzoru nad realizacją zadania: „Przygotowanie linii kolejowych nr 234 na odcinku Kokoszk...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5623848 2021-03-05 Mazowieckie CZĘŚĆ NR 1 Nazwa:Cześć 1: Regulatory różnicy ciśnień II.2.4) Opis zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest: „Dostawa urządzeń au...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5623892 2021-03-05 Mazowieckie CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: 1. Przedmiotem zamówienia jest: „Dostawa urządzeń automatycznej regulacji AKPiA pod potrzeby węzłów cieplnych”,...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5623696 2021-03-05 Mazowieckie CZĘŚĆ NR: 3 NAZWA: Programy dotyczące ochrony danych osobowych II.2.4) Opis zamówienia: Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5623698 2021-03-05 Mazowieckie Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy z terenu gminy N...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5623724 2021-03-05 Mazowieckie CZĘŚĆ NR 1 Nazwa: Świadczenie usług pocztowych w obrocie kraj. i zagr. na rzecz Urzędu Miasta Chorzów w zakresie przyjmowania, prz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5622997 2021-03-05 Mazowieckie CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: Dostawa mebli biurowych

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5623587 2021-03-05 Mazowieckie II.1.1) Nazwa: Wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy zestawu LC-MS z detektorem fluorescencyjnym oraz spektrometrem typu IMS-qTo...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5623817 2021-03-05 Mazowieckie CZĘŚĆ NR 1 Nazwa:Świadczenie usług stacjonarnego dostępu do sieci Internet II.2.4) Opis zamówienia: Szczegółowy opis przedmiotu za...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5623887 2021-03-05 Mazowieckie II.1.1) Nazwa: Świadczenie usług drukowania, kopiowania, skanowania oraz kopertowania dokumentów wraz z najmem urządzeń II.1.4) Kr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5623841 2021-03-05 Mazowieckie CZĘŚĆ NR 1 II.2.1) Nazwa: Ochrona ośrodka dla cudzoziemców ubiegających się o udzielenie ochrony międzynarodowej na terytorium Rze...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5623995 2021-03-05 Mazowieckie CZĘŚĆ NR: 3 NAZWA: Ochrona ośrodka dla cudzoziemców ubiegających się o udzielenie ochrony międzynarodowej na terytorium Rzeczyposp...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5623824 2021-03-05 Mazowieckie CZĘŚĆ NR 1 II.2.1) Nazwa: Część 1 II.2.4) Opis zamówienia: 4.1. Krótki opis przedmiotu zamówienia.Przedmiotem zamówienia jest odbi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5624060 2021-03-05 Mazowieckie Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu ciągnika rolniczego Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): SZBGK.ZP.1.202...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5624096 2021-03-05 Mazowieckie CZĘŚĆ NR: 6 NAZWA: Pakiet 1 Dostawa odczynników specjalistycznych dla Instytutu Chemii Ogólnej i Ekologicznej

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5623525 2021-03-05 Mazowieckie II.1.1) Nazwa: Świadczenie usług bezpieczeństwa przetwarzania informacji dla Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp. ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5623942 2021-03-05 Mazowieckie CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Świadczenie usług mobilnej transmisji danych i bezprzewodowego dostępu do sieci Internet wraz z dostawą przenoś...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)