Wyniki przetargów - wyniki wyszukiwania

    
nrdata ogł.wygrywającytemat
5237021 2020-03-27 Małopolskie II.1.1) Nazwa: Dostawa zestawów komputerowych dla Wydziału Zarządzania w ramach projektu POWR.03.05.00-00-Z309/19 – KC-zp. 272-733...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5237090 2020-03-27 Małopolskie II.1.1) Nazwa: „Kompleksowa usługa utrzymania czystości w Szpitalu w Pyskowicach Sp. z o.o.” II.1.4) Krótki opis: Świadczenie usłu...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5237443 2020-03-27 Małopolskie CZĘŚĆ NR: 9 NAZWA: Część nr 9 – Usługa F – Kraków całe miasto oraz powiat krakowski, myślenicki i wielicki II.2.4) Opis zamówieni...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5237224 2020-03-27 Małopolskie II.1.1) Nazwa: Opracowywanie części lub całości studiów wykonalności, projektów budowlanych oraz wykonawczych wraz z pozyskaniem d...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5235123 2020-03-26 Małopolskie II.1.1) Nazwa: Dostawa mobilnych pracowni komputerowych II.1.4) Krótki opis: Przedmiotem zamówienia jest „Dostawa mobilnych pracow...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5236090 2020-03-26 Małopolskie Wykonanie analizy porealizacyjnej dla zadania: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 988 Babica-Strzyżów-Wiśniowa – Twierdza – Warzyce...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5236204 2020-03-26 Małopolskie Dostawa subskrypcji i wsparcia dla produktów IBM Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): PN 11/2020 Przedmiotem zamówienia jes...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5236257 2020-03-26 Małopolskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZP/PN/3/2020 Przedmiot zamówienia 1.1 Rodzaj zamówienia: dostawa 1.2 Przedmiot zamówie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5236260 2020-03-26 Małopolskie Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2293K w miejscowości Prusy Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZP/271/9/20 1. W ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5236123 2020-03-26 Małopolskie Przebudowa budynku głównego przy ul. Makuszyńskiego 9 - Przebudowa pomieszczenia na potrzeby serwerowni (wraz z zakupem pierwszeg...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5229876 2020-03-25 Małopolskie II.1.1) Nazwa: Postępowanie 68/2019 – Termomodernizacja budynku Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Z. Noskowskiego w Krzesz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5229959 2020-03-25 Małopolskie II.1.1) Nazwa: Konserwacja budynku Centrum Nowych Technologii UW – CENT I wraz z urządzeniami, instalacjami i wyposażeniem II.1.4)...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5234684 2020-03-25 Małopolskie Dostawa urządzeń sieciowych Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZP-P-I.271.4.2020 1. Zakres zamówienia obejmuje dostawę, i...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5234715 2020-03-25 Małopolskie Dostosowanie pomieszczeń Pracowni Inwentaryzacji i Digitalizacji Zabytków na cele realizacji projektu Numer referencyjny (jeżel...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5234758 2020-03-25 Małopolskie „ Pielęgnacja trawników parkowych, łąk i zadrzewień na terenie Kopalni Soli „ Wieliczka”. Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5236622 2020-03-25 Małopolskie CZĘŚĆ NR: 6 NAZWA: Pakiet nr 6: Duodenoskopy, gastroskopy, kolonoskopy Usługa na przeglądy, konserwacje oraz naprawy sprzętu medy...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5229242 2020-03-24 Małopolskie II.1.1) Nazwa: Wskazanie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych za 2019 r. i 2020 r. samodzielnych publicznych za...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5229254 2020-03-24 Małopolskie II.1.1) Nazwa: „Przebudowa infrastruktury tramwajowej wzdłuż ul. Karola Goduli w Rudzie Śląskiej” – zadanie 8.5 II.1.4) Krótki opi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5229206 2020-03-24 Małopolskie II.1.1) Nazwa: Sukcesywna dostawa notebooków II.1.4) Krótki opis: 1) Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa notebooków, zw...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5229231 2020-03-24 Małopolskie CZĘŚĆ NR 1 II.2.4) Opis zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest usługa regeneracji dwóch dysków rozpyłowych F100 wbudowanych w ins...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5229651 2020-03-24 Małopolskie CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Naprawa 2 sztuk dysków rozpyłowych typu Ax8-210 urządzenia F100 firmy Gea zabudowanych w ZTPO w Krakowie oraz d...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5229683 2020-03-24 Małopolskie CZĘŚĆ NR: 33 NAZWA: Opatrunki specjalistyczne do zabezpieczenia oparzeń- 2 pozycje asortymentowe 1 Opatrunek nieprzywierający s...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5229695 2020-03-24 Małopolskie CZĘŚĆ NR: 45 NAZWA: Opatrunek do podciśnieniowej terapii ran- 1 pozycja asortymentowa 1 "Opatrunek próżniowy Zestaw opatrunkowy do...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5230378 2020-03-24 Małopolskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): 4/SI/2020 Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług odśnieżania powierzchni utwardzo...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5230270 2020-03-24 Małopolskie Wykonanie analizy porealizacyjnej dla dróg oraz wykonanie 4 – letniego monitoringu przyrodniczego Numer referencyjny (jeżeli do...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5230207 2020-03-24 Małopolskie Długoterminowy najem samochodów Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): p/11/BA/2020 Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie p...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5230162 2020-03-24 Małopolskie CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: Pieluchomajtki i podkłady chłonne Podkład chłonny 60cm x 90 cm z równomiernym rozłożeniem pulpy celulozowej, gr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5233882 2020-03-24 Małopolskie CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Pieluchomajtki i podkłady chłonne Pieluchomajtki oddychające na całej powierzchni ,posiadające ściagacze talio...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5233883 2020-03-24 Małopolskie CZĘŚĆ NR: 3 NAZWA: Pieluchomajtki i podkłady chłonne Pieluchomajtki oddychające na całej powierzchni ,posiadające ściagacze talio...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5233888 2020-03-24 Małopolskie CZĘŚĆ NR: 8 NAZWA: opatrunki niesterylne I 1 Kompresy gazowe 5 x 5 cm ,8 warstw, gaza17 nitek, zawijane brzegi - a 100szt. op ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)